Rizatriptan

Stofnaam
Rizatriptan
Merknaam
Maxalt
ATC code
N02CC04

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Selectieve 5-HT1D-gelijkende receptoragonist. Deze receptor brengt vasoconstrictie van bepaalde craniale bloedvaten tot stand.

Farmacokinetiek

Er zijn geen kinetische studies bij kinderen uitgevoerd.

Doseringen

Migraine: acute behandeling tijdens hoofdpijnfase

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Smelttablet (als benzoaat) 5 mg, 10 mg
Tablet (als benzoaat) 5 mg, 10 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

MIGRAINEMIDDELEN

SELECTIEVE SEROTONINE-AGONISTEN

Sumatriptan

Imigran
N02CC01
OVERIGE MIGRAINEMIDDELEN

Pizotifeen

Sandomigran
N02CX01

Bijwerkingen bij kinderen

Kans op cardiovasculaire aandoeningen waaronder myocardinfarct.
Duizeligheid, droge mond, misselijkheid, slaperigheid, asthenie.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): duizeligheid, slaperigheid en asthenie/vermoeidheid, transpiratie, zwaar gevoel, droge mond, diarree, misselijkheid, braken; tachycardie, palpitaties; opvliegers, huiduitslag, paresthesieën, hoofdpijn, hypesthesie, verminderde alertheid, tremoren; dyspneu . Soms (0,1-1%): desoriëntatie, slapeloosheid, nervositeit, ataxie, vertigo, slechte smaak, aritmie, ECG-afwijkingen, hypertensie, dorst, dyspepsie, nekpijn, stijfheid, spierzwakte, aangezichtspijn, spierpijn , urticaria, jeuk, angio-oedeem, wazig zien. Zelden (0,1–0,01%): overgevoeligheidsreacties, anafylaxie, syncope, CVA (meestal bij risicofactoren voor coronairlijden), bradycardie, piepende ademhaling, . Verder is gemeld: toevallen, serotoninesyndroom, myocardischemie, -infarct (meestal bij risicofactoren voor coronairlijden), perifere vasculaire ischemie, ischemische colitis, toxische epidermale necrolyse.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ischemie van het hart, angina pectoris, myocardinfarct, Prinzmetal-angina. Matige tot ernstige hypertensie of onbehandelde lichte hypertensie. Ernstige lever- of nierinsufficiëntie. Doorgemaakte CVA of TIA. Perifeer vaatlijden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Rizatriptan is niet geïndiceerd voor de behandeling van basilaire, oftalmoplegische en hemiplegische migraine en dient niet profylactisch te worden toegepast. Andere neurologische aandoeningen dienen te worden uitgesloten. Bij vermoeden van een niet herkende cardiale aandoening en bij risicofactoren voor coronaire hartziekten (zoals hypertensie, diabetes, roken of nicotinesubstitutietherapie, bij mannen boven 40 jaar, bij vrouwen in de postmenopauze, bundeltakblok, sterk familiair voorkomen van coronaire hartziekte) wordt vóór start van de behandeling een cardiovasculaire evaluatie aanbevolen. Bij herhaald optreden van pijn en/of een beklemd gevoel op borst en keel de behandeling niet voortzetten, maar eerst een ECG maken en onderzoek uitvoeren op coronaire vaatziekten. Bij optreden van angio-oedeem van de tong of farynx het gebruik staken en de patiënt onder medisch toezicht plaatsen. Bij overmatig gebruik is verergering van de hoofdpijn gemeld.

Interacties

Niet relevant: propranolol kan de plasmaconcentratie van rizatriptan verhogen. De fabrikant van rizatriptan adviseert bij gelijktijdige behandeling met propranolol de rizatriptandosis te halveren tot 5 mg in 1 dosis.

Niet-selectieve MAO-remmers en moclobemide kunnen de plasmaconcentratie van rizatriptan verhogen door remming van het metabolisme via MAO-A. De fabrikant ontraadt combinatie met een MAO-remmer of het gebruik van rizatriptan binnen 2 weken na stopzetting van een MAO-remmer.

Niet beoordeeld: rizatriptan remt CYP2D6, zodat rekening moet worden gehouden met het risico op een interactie bij gebruik van een middel dat door CYP2D6 wordt gemetaboliseerd.


Interacties triptanen algemeen:
Niet relevant: de plasmaconcentratie van almotriptan en frovatriptan kan stijgen door SSRI's. Theoretisch is er een verhoogd risico op het serotoninesyndroom bij combinatie met SSRI's.
Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met duloxetine, hypericum of venlafaxine.
Niet beoordeeld: bij combinatie met ergotamine, methysergide of een andere 5-HT1-receptoragonist kan het risico op coronaire vaatspasmen zijn verhoogd. Fabrikanten adviseren na stoppen van een triptan ten minste 6 uur (bij eletriptan, frovatriptan en naratriptan ten minste 24 uur) te wachten voordat ergotamine of methysergide wordt gegeven en ten minste 24 uur voordat een andere 5-HT1-receptorantagonist wordt gegeven. Na staken van ergotamine, methysergide of een andere 5-HT1-receptoragonist wordt aanbevolen ten minste 24 uur te wachten voordat een triptan wordt gegeven.

Referenties

  1. Ahonen K et al, A randomized trial of rizatriptan in migraine attacks in children, Neurology, 2006, 67, 1135-40
  2. Visser WH, et al, Rizatriptan 5 mg for the acute treatment of migraine in adolescents: results from a double-blind, single-attack study and two open-label, multiple-attack studies, Headache, 2004, Oct;44(9), 891-9
  3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
  4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014
  5. Winner P, et al, Rizatriptan 5 mg for the acute treatment of migraine in adolescents: a randomized, double-blind, placebo-controlled study, Headache, 2002, Jan;42(1), 49-55

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering