Pizotifeen

Stofnaam
Pizotifeen
Merknaam
Sandomigran
ATC code
N02CX01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Migraine: On-label
 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Migraine
>2jr: 0,5-1,5 mg/dag. Bij doseringen tot 1 mg kan deze in één keer 's avonds gegeven worden.
Volwassenen: 1,5 mg/dag, in 1 dosis 's avonds laat of verdeeld ion 3 doses"

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als waterstofmalaat) 0.5 mg, 1.5 mg

Eigenschappen

Polyvalent remmende werking op verschillende lichaamseigen aminen, in het bijzonder op serotonine, histamine en tryptamine.

Kinetische gegevens

Er zijn geen gegevens omtrent de kinetiek van dit middel bij kinderen bekend.

Doseringen

Onderhoudsbehandeling van migraine en migraineuze hoofdpijnen
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   • 0,5 - 1,5 mg/dag in 1 - 3 doses.
   • Advies inname/toediening:

    Doses tot 1 mg mogen in 1 keer, 's avonds worden gegeven

   • De bovenstaande dosering komt overeen met de dosering die in het Registratiedossier van pizotifeen opgenomen is. Uit de studie van Gillies et al. blijkt dat deze dosering niet effectief is bij oudere kinderen (7-14 jaar). Er zijn nadere studies vereist omtrent de effectiviteit van deze dosering bij oudere kinderen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

MIGRAINEMIDDELEN

SELECTIEVE SEROTONINE-AGONISTEN

Rizatriptan

Maxalt
N02CC04

Sumatriptan

Imigran
N02CC01

Bijwerkingen bij kinderen

Slaperigheid en verhoogde eetlust. Stimulatie van het centrale zenuwstelsel

Bijwerkingen algemeen

Meest frequent: sedatie, vermoeidheid, slaperigheid, vooral in het begin van de behandeling. Stimulering van de eetlust, die kan leiden tot gewichtstoename. Verder: maag-darmstoornissen zoals misselijkheid en obstipatie, duizeligheid, droge mond. Stimulatie van het CZS.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Kinderen < 2 jaar.

Contra-indicatie algemeen

Glaucoom;

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij prostaathyperplasie. Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder ondervinden.

Interacties

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Referenties

 1. Cuvellier JC, et al., Drug treatment of migraine in children: state of the art, Arch Pediatr, 2004, 11, 449-55
 2. Eiland LS, et al, Pediatric migraine: pharmacologic agents for prophylaxis, Ann Pharmacother, 2007, 41, 1181-90
 3. Gillies D, et al, Pizotifen (Sanomigran) in childhood migraine. A double-blind controlled trial, Eur Neurol, 1986, 25, 32-5
 4. Lewis D, et al., Practice parameter: pharmacological treatment of migraine headache in children and adolescents: report of the American Academy of Neurology Quality Standards Subcommittee and the Practice Committee of the Child Neurology Society, Neurology, 2004(28), 63, 2215-24
 5. Salmon MA., Pizotifen (BC 105 Sandomigran) in the prophylaxis of childhood migraine., Cephalalgia, 1985, 5, 178
 6. Samenvatting van de productkenmerken
 7. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 nov 2014
 8. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 15 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering