Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Dexamethason + tobramycine (oogdruppels)

Stofnaam
Dexamethason + tobramycine (oogdruppels)
Merknaam
Tobradex
ATC code
S01CA01

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Dexamethason is een sterk werkend corticosteroïd, dat goed doordringt in het oogweefsel. Corticosteroïden hebben een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Zij onderdrukken de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen, echter zonder de eraan ten grondslag liggende aandoeningen te genezen. Tobramycine behoort tot de aminoglycosiden en heeft een bactericide werking. Het werkt primair op bacteriële cellen, door de samenvoeging en synthese van polypeptiden op het ribosoom te remmen. Doorgaans gevoelig zijn o.a: Staphylococcus aureus (meticilline-gevoelig) en Staphylococcus spp. (meticilline-gevoelig). Doorgaans ongevoelig zijn o.a.: Staphylococcus spp. (meticilline-resistent), Streptococcus spp. zoals Streptococcus pneumoniae, en Haemophilus influenzae.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling en profylaxe van ooginfecties:
>2 jaar:
oogdruppels: bij ernstige aandoeningen 1-2 druppels iedere 2 uur totdat de ontsteking afneemt; bij minder ernstige aandoeningen 4-6 dd, max 14 dagen
oogzalf: ongeveer 1,5 cm in conjunctivaalzak(ken) aanbrengen, tot 3 à 4 dd, max 14 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml oogdr.: Dexamethason 1 mg Tobramycine 3 mg
Per g oogzalf: Dexamethason 1 mg Tobramycine 3 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Ooginfecties
 • Oculair
  • Oogdruppels, suspensie
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [1]
    • 1 - 2 druppel(s)/dosis 4-6 maal daags. Bij ernstige aandoeningen één tot twee druppels iedere twee uur totdat de ontsteking afneemt (meestal binnen 24 tot 48 uur).De frequentie wordt geleidelijk teruggebracht zodra de klinische verschijnselen verbeteren..
    • Behandelduur:

     Maximaal 14 dagen.

    • Goed schudden voor gebruik

  • Oogzalf
   • 0 jaar tot 18 jaar
    [2]
    • Een kleine hoeveelheid (stukje van ongeveer 1,5 cm) in de conjunctivaalzak(ken) aanbrengen, tot 3 à 4
     maal daags, of alleen voor het slapen gaan als aanvulling op overdag te gebruiken druppels.

    • Behandelduur:

     Maximaal 14 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Vaak (1–10%): oogpijn, oogirritatie, oculaire hyperemie, erytheem van het ooglid, abnormaal gevoel in het oog. Postnasal drip.

Soms (0,1–1%): andere oogklachten (branden, prikken, jeuk, droogheid, veel tranen), traag lichtreflex, superinfectie met bacterie, schimmel of herpesvirus, conjunctivitis, keratitis, conjunctivaal oedeem, ooglidoedeem. Oogallergie, wazig zicht, vreemd lichaam in oog. Maskering van allergische verschijnselen, vertraagde wondgenezing. Verhoogde intraoculaire druk (met mogelijk ontwikkeling van glaucoom). Laryngospasme. Rinorroe.

Zeer zelden (< 0,01%): perforatie van de cornea, cataract subcapsularis posterior, beschadiging van de oogzenuw.

Systemisch:Vaak (1–10%): hoofdpijn.

Verder kunnen nog bijwerkingen optreden zoals aangegeven in de preparaatteksten van de oogdruppels van de afzonderlijke stoffen tobramycine en dexamethason.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Acute infecties veroorzaakt door een virus (o.a. keratitis dendritica, vaccinia, varicella) of schimmel. Mycobacteriële en luetische ooginfecties. Glaucoom. Overgevoeligheid voor corticosteroïden, aminoglycosiden, benzalkoniumchloride of chloorbutanol.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kinderen die oculair toegediende corticosteroiden gebruiken hebben een groter risico op door steroïden veroorzaakte oculaire hypertensie. Dit kan tevens sneller optreden dan bij volwassenen. De intraoculaire druk moet daarom regelmatig worden gecontroleerd.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Sensibilisatie voor tobramycine en kruisovergevoeligheid met andere aminoglycosiden kunnen optreden; in dat geval de behandeling staken. In verband met de mogelijkheid van verhoging van de intra-oculaire druk de oogdruk regelmatig controleren, vooral bij glaucoom of indien glaucoom in de familie voorkomt. Weeg bij kinderen de duur en frequentie van de behandeling zorgvuldig af en controleer de oogdruk vanaf het begin van de behandeling aangezien bij hen er meer kans is op corticosteroïd-geïnduceerde oculaire hypertensie. Corticosteroïden kunnen een ooginfectie maskeren of verergeren. Overgroei door niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Lokale corticosteroïden kunnen bij aandoeningen die gepaard gaan met een verdunning van cornea en sclera, perforaties veroorzaken. Bij periodiek onderzoek dienen vooral cornea en lens te worden gecontroleerd vanwege de kans op cataract. Ook de oogdruk dient bij langdurig gebruik regelmatig te worden gecontroleerd. Tijdens een behandeling van een oculaire infectie geen contactlenzen dragen. Niet gebruiken na een ongecompliceerde verwijdering van een vreemd lichaam uit de cornea. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen jonger dan twee jaar is niet vastgesteld.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01CA01
S01CA03

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Novartis Pharma B.V., SmPC Tobradex (RVG 14223) 04-10-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 01 dec 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 01 dec 2015
 4. Alcon Nederland BV, SmPC Tobradex (RVG 14224) 04-11-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 07 juni 2021 13:12: Waarschwuing (meting intraoculaire druk ivm risico op steroid geinduceerde oculaire hypertensie) toegevoegd obv SmPC
 • 07 augustus 2017 10:26: De leeftijdsondergrens is aangepast conform leeftijdsondergrens van individuele produkten (tobra en dexa oculair)
 • 03 december 2015 10:55: NIEUW TOEGEVOEGD

Wijzigingen