Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Codeine

Stofnaam
Codeine
Merknaam
ATC code
R05DA04

Label dosisadvies Kinderformularium

Pijn, niet productieve hoest.
≥12 jaar: On-label


 
 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lichte tot matige pijn:
Kinderen vanaf 12 jaar: 0.5-1 mg/kg/ dosis , om de 6 uur, max 240 mg/dag

Verlichting van hoestklachten:
≥ 12 jaar: 
Tabletten 5-30 mg/dosis om de 6 uur.  max 120 mg/dag.
Stroop: 20 ml (=10 mg)/dosis,, max 4 dd. (LET OP: OTC produkt: lagere dosis)
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg
Stroop 0.5 mg/ml. Bevat ethanol 10 mg/ml. 

Eigenschappen

Opiumalkaloïd met analgetische en hoestprikkeldempende werking.
Codeïne valt onder de bepalingen van de Opiumwet, maar niet in zijn volle omvang.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Pijn
 • Oraal
  • Tablet
   • 12 jaar tot 18 jaar
    [3]
    • 0,5 - 1 mg/kg/dosis, zo nodig max 4 dd. , max: 240 mg/dag.
Indicatie: Niet-productieve hoest (droge hoest)
 • Oraal
  • 12 jaar tot 18 jaar
   • 5 - 30 mg/dosis, zo nodig 4 dd. , max: 120 mg/dag.
   • Niet gebruiken bij kinderen met een verminderde ademhalingsfunctie.

  • Stroop
   • 12 jaar tot 18 jaar
    • 10 mg/dosis, zo nodig max 4 dd. , max: 40 mg/dag.
Indicatie: Diarree
 • Oraal
  • ≥ 12 jaar
   [4]
   • 15 - 60 mg/dosis, zo nodig max 4 dd.
   • Alleen na onvoldoende resultaat met loperamide.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN

Dextromethorfan

Tussipect
R05DA09
R05DA07

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Hoestprikkeldemping en obstipatie
(In het bijzonder bij kleine kinderen: convulsies en hypotensie. Ademhalingsdepressie, vooral bij hoge dosering en bij kleine kinderen.)

Bijwerkingen bij volwassenen

Meest frequent: bij gebruik als hoestmiddel misselijkheid, braken, obstipatie, duizeligheid, hartkloppingen en jeuk. Verder hoofdpijn, dorst, duizeligheid, sufheid, slaperigheid, stemmingsveranderingen, zwakheid, hallucinaties, verwardheid, desoriëntatie, convulsies, visusstoornissen, tachycardie, bradycardie, flauwvallen, orthostatische hypotensie, galwegspasme, pancreatitis, oligurie, urineretentie. Bij hoge doses: opwinding en angst. Zelden: allergische huidreacties, anafylactische reacties, toename colonmotiliteit of toxische colondilatatie bij chronische colitis ulcerosa.


Snelle metaboliseerders voor CYP2D6 vormen meer morfine dan personen met een normaal metabolisme, waardoor er meer kans is op bijwerkingen.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij Cyp2D6 ultrarapid metabolizers kan door versnelde omzetting van codeine in morfine sufheid en mogelijk respiratoire depressie optreden. Dit risico lijkt met name verhoogd op zeer jonge leeftijd en bij verminderde nierfunctie.

Altijd voorschrijven in combinatie met een laxans. De stroop bevat tevens 1 vol % alcohol (ethanol).

Adjuvans aan paracetamol bij chronische pijn.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Bij opvallend weinig werkzaamheid of bij meer of ernstiger bijwerkingen kan sprake zijn van een CYP2D6-polymorfisme;

 Wees voorzichtig bij koorts, colitis ulcerosa, stricturen van de urethra, recente abdominale of renale operatie, ernstig gestoorde nierfunctie, bijnierschorsinsufficiëntie, prostaathyperplasie, hypothyroïdie, onbehandeld myxoedeem, cardiovasculaire aandoeningen, toxische psychose, galblaasaandoeningen of galstenen, acute buikaandoening, shock en bij ouderen. Bij supraventriculaire tachycardie in de anamnese rekening houden met de vagolytische werking van codeïne. Vanwege het optreden van obstipatie wordt aanbevolen gelijktijdig een laxans te gebruiken. Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden  kunnen daarvan hinder ondervinden. Gewenning en afhankelijkheid kunnen – hoewel zelden – optreden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contraindicaties bij kinderen

Kinderen < 12 jaar.

Als analgeticum bij kinderen (12-18 jaar) die een tonsillectomie en/of adenoïdectomie ondergaan ter behandeling van obstructieve slaapapneu, wegens meer kans op het ontwikkelen van ernstige en levensbedreigende ademhalingsdepressie.

Contraindicaties bij volwassenen

Verminderde ademreserve (emfyseem, astma). Hersentrauma, verhoogde intracraniële druk, convulsieve aandoeningen. Leverinsufficiëntie. Snelle CYP2D6-metaboliseerder.


Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Expharma BV, SmPC Codeinefosfaat ( RVG 123632) 17 augustus 2019 , www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Pharmachemie BV, SmPC Codeinefosfaat (RVG 55441) 04-09-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 nov 2014
 4. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 nov 2014

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 21 september 2018 13:39: Harmonisering advies bij pijn met SmPC
 • 05 juli 2016 15:49: Het doseeradvies voor kinderen is aangepast op basis van de herziening van de SmPC
 • 19 april 2016 11:42: Waarschuwing toegevoegd om codeine niet te gebruiken bij kinderen met een verminderde ademhalingsfunctie

Wijzigingen