Dextromethorfan

Stofnaam
Dextromethorfan
Merknaam
Dampo
ATC code
R05DA09
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Droge prikkelhoest.
2-6 jaar: 7,5mg 2-3 dd (alternatief 3,75 mg 6 dd);
6-12 jaar: 7,5 mg 6 dd.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (hydrobromide-1-water) 1.5 mg/ml;  
Caps. met gereguleerde afgifte (als hydrobromide-1-water) 29.5 mg

Eigenschappen

Centraal werkend, hoestprikkeldempend. Werking: treedt in na 15–30 min. Werkingsduur: stroop 3–6 uur, capsule met gereguleerde afgifte 'Retard' 8 uur.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Alternatief voor codeine.

Doseringen

Indicatie: Hoest
 • Oraal
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • 7,5 mg/dosis zo nodig max 4 dd , max: 30mg/dag
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 7,5 mg/dosis zo nodig max 6 dd , max: 60mg/dag
   • alternatief: 15 mg/dosis 2-3 dd

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 15 mg/dosis zo nodig max 6 dd , max: 120mg/dag

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

HOESTPRIKKELDEMP.MIDD., EXCL COMB.PREP. MET EXPECTORANTIA

OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN
R05DA04
R05DA07
OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN
R05DA04
R05DA07

Bijwerkingen bij volwassenen

Misselijkheid, braken, obstipatie, duizeligheid, slaperigheid. Zelden: allergische huidreacties, verwardheid, excitatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Behandeling met MAO-remmers. Ernstige leverinsufficiëntie, ernstige ademhalingsinsufficiëntie. Productieve hoest.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Terughoudendheid is geboden bij astma, ademhalingsinsufficiëntie of andere aandoeningen van de luchtwegen en bij gestoorde nier- en leverfunctie. Bij gebruik van Vicks hoestsiroop rekening houden met het alcoholpercentage van 5 vol.-% (640 mg/ml). Bij optreden van diarree de toediening staken. Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met mogelijk optreden van duizeligheid en slaperigheid.

Interacties

Dextromethorfanwordt gemetaboliseerd door CYP2D6.

Relevant: bij combinatie met een MAO-remmer of paroxetine is in zeldzame gevallen het serotoninesyndroom opgetreden. Na toevoeging aan fluoxetine is een geval van visuele hallucinaties gemeld. Gebruik van dextromethorfan wordt ontraden; aanbevolen wachttijd na staken dextromethorfan 1 dag.

Niet relevant: de Cmax en AUC kunnen dalen door linezolid.

Toename dextromethorfan: de plasmaconcentratie stijgt door abirateron, panobinostat, rolapitant en vemurafenib.

De ratio van dextromethorfan ten opzichte van zijn metaboliet dextrorfan (in urine) wordt verhoogd door pazopanib.

Niet beoordeeld: de dextromethorfanconcentratie kan stijgen door CYP2D6-remmers zoals kinidine, bupropion en terbinafine.

Memantine kan het risico op bijwerkingen verhogen.

De sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Referenties

 1. Bayer BV, SPC Dampo (RVG 12870), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h12870.pdf
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 19 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 juni 2018

Wijzigingen