Terbinafine cutaan

Stofnaam
Terbinafine cutaan
Merknaam
Lamisil
ATC code
D01AE15
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Breed-spectrum antimycoticum, behorend tot de allylaminen. Remt het enzym squaleenperoxidase in de celwand van de schimmels en remt daarmee specifiek de sterolsynthese in een vroeg stadium. Hierdoor ontstaat een tekort aan ergosterol en vindt intracellulair een stapeling van squaleen plaats, dat tot celdood van de schimmel leidt. In lage concentratie werkt terbinafine fungicide tegen mycelium vormende schimmels (bv. dermatofyten zoals Trichophyton, Microsporum canis en Epidermophyton floccosum) en enkele dimorfe schimmels. De werking tegen gisten is, afhankelijk van de soort, fungicide of fungistatisch. De werking treedt snel in.

Farmacokinetiek

Er zijn geen onderzoeken verricht naar farmacokinetische parameters bij kinderen jonger dan 12 jaar; Bij volwassenen en kinderen > 12 jaar wordt vermeld dat minder dan 5% van de dosis wordt geabsorbeerd

Algemene opmerkingen

Bij dermatomycosen wanneer imidazolen onvoldoende werkzaam zijn of niet verdragen worden.

Label dosisadvies Kinderformularium

< 12 jaar: Off-label
> 12 jaar: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Creme 1%:
Tinea pedis, tinea corporis en tinea cruris:
> 12 jaar: 1 dd 7 dagen
Candidiasis, > 12 jaar: 1 dd 1-2 weken
Pityriasis versicolor : > 12 jaar: 1-2 dd 2 weken

Lotion 1%, Spray 1%, gel 1%, lamisil once: Niet geregistreerd voor kinderen

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème (hydrochloride) 1% (10 mg/g)
Gel "dermgel" 1% (10 mg/g) 
Huidspray (hydrochloride) 1% (10 mg/g)
Opl. cutaan "once" (als hydrochloride) 1% (10 mg/g)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Schimmelinfecties van de huid
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [5]
   • 1-2 maal daags 1% creme aanbrengen op aangedane huid

   • Behandelduur:

    Gedurende 1-4 weken

   • Er zijn beperkt studies verricht naar gebruik van terbinafine bij kinderen.

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Jeuk, erytheem, brandend gevoel, contact dermatitis

Bijwerkingen algemeen

Lamisil 'Once': soms (0,1–1%): reacties op de applicatieplaats zoals uitdroging van de huid, huidirritatie, branderigheid. Zeer zelden (< 0,01%): allergische reacties zoals jeuk, urticaria, bulleuze dermatitis.

Overige preparaten: vaak (1–10%): jeuk, vervelling van de huid. Reacties op de applicatieplaats zoals pijn, irritatie, branderig gevoel, erytheem, korstvorming, pigmentatiestoornis. Zelden: droge huid, eczeem, contactdermatitis. Oogirritatie. Verergering van de aandoening. Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met de ogen vermijden; bij accidenteel contact met de ogen deze overvloedig spoelen met lopend water. Preparaat dat ethanol bevat niet toedienen op het gezicht. Voorkom inhalatie bij gebruik van de huidspray. Lamisil 'Once' is niet geschikt voor toepassing bij hyperkeratotisch chronische plantaire voetschimmel (tinea pedis met mocassinpatroon). Indien met Lamisil 'Once' een allergische reactie optreedt, de film op de huid verwijderen met een organisch oplosmiddel (zoals gedenatureerde alcohol) en daarna de huid wassen met warm water en zeep. Indien na twee weken therapie geen verbetering is opgetreden, de diagnose heroverwegen.

Interacties

Bij cutane toepassing zijn geen interacties te verwachten.

ANTIMYCOTICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

IMIDAZOOL- EN TRIAZOOLDERIVATEN
D01AC01

Ketoconazol

Nizoral
D01AC08

Miconazol cutaan

Daktarin, Dermacure
D01AC02
D01AC20
D01AC09
OVERIGE LOKALE ANTIMYCOTICA

Ciclopirox

Loprox
D01AE14

Seleensulfide

Selsun
D01AE13

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 18 nov 2014
 4. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V., SPC Lamisil creme (RVG 14843) 7-01-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. NHG, Standaard Dermatomycosen , 2008 (feb), http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M64_svk.htm

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering