Miconazolnitraat met hydrocortison

Stofnaam
Miconazolnitraat met hydrocortison
Merknaam
ATC code
D01AC20

Miconazolnitraat met hydrocortison

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Miconazol is een imidazoolderivaat, werkzaam tegen de meeste voor de mens pathogene schimmels en gisten. Het remt 14α-demethylase, wat leidt tot depletie van ergosterol en een verstoorde membraansynthese in de schimmel. Gewoonlijk gevoelig zijn: Candida albicans, Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum, Pseudoallescheria boydii en Malassezia furfur. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis en Candida tropicalis. Ongevoelig zijn: Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Mucor spp., Absidia spp., Fusarium spp., Scedosporium proliferans en Scopulariopsis spp. Hydrocortison is een zwakwerkend (klasse 1) corticosteroïd. Het heeft een anti-inflammatoire en vasoconstrictieve werking. Het onderdrukt de ontstekingsreactie en symptomen van verschillende – vaak met jeuk gepaard gaande – aandoeningen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Systemische absorptie van miconazol bij kinderen zeer laag of beneden de detectielimiet van < 1 ng/ml

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Huidinfecties door dermatofyten of candidasoorten:
> 1 mnd: 1-2 dd dun aanbrengen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per g crème: Miconazolnitraat 20 mg Hydrocortison 10 mg
Per g zalf: Miconazolnitraat 20 mg Hydrocortison 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Huidinfecties door dermatofyten of candida-soorten
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1-2 x daags dun aanbrengen op aangedane huid gedurende 5-10 dagen. Daarna behandeling voortzetten met miconazol (zonder hydrocortison)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

De kans op lokale en systemische effecten neemt toe bij gebruik bij kinderen, bij langdurig gebruik, gebruik onder occlusie en gebruik op grote oppervlakken

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Soms (0,1-1%): huidklachten (jeuk, irritatie, branderigheid), urticaria.

Verder zijn gemeld: roodheid, huiduitslag, contacteczeem, huidontsteking, depigmentatie.

Systemisch: Gemeld zijn: overgevoeligheidsreacties (angio-oedeem, anafylaxie, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse).

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

bacteriële, virale of parasitaire huidinfecties;
ulcereuze huidaandoeningen, wonden;
bijwerkingen door hydrocortison (dermatitis perioralis, striae atrophicae);
ichtyose, juveniele dermatosis plantaris, acne vulgaris, rosacea, fragiliteit van de huidvaten, huidatrofie;
overgevoeligheid voor corticosteroïden of imidazoolderivaten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Wees voorzichtig bij het gebruik bij kinderen en ouderen (dunnere huid) vanwege de toegenomen kans op systemische bijwerkingen. Gebruik bij kinderen kan leiden tot bijnierschorssuppressie en ook tot groeihormoonsuppressie. De veiligheid en werkzaamheid van hydrocortison bij kinderen < 1 maand zijn niet vastgesteld.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Kruisovergevoeligheid met andere imidazoolderivaten is mogelijk.

De aanwezigheid van het corticosteroïd kan de werking van het antimycoticum verminderen; daarom overgaan op een preparaat dat alléén een antimycoticum bevat, zodra de ontstekingsverschijnselen verdwenen zijn (max. 10 dagen). Bepaalde synthetische materialen (zoals elastisch materiaal van beha's) en latex-producten (zoals condooms of pessaria) kunnen door de crème of zalf worden aangetast; aanbevolen wordt daarom katoenen ondergoed te dragen en contact met latex te vermijden.

Niet toepassen op of rond de oogleden, vanwege het risico van contaminatie van de conjunctiva met kans op het ontstaan van glaucoma simplex of subcapsulair cataract. Niet toepassen op slijmvliezen. Wees voorzichtig bij gebruik op het gelaat, of op de genitaliën, vanwege de toegenomen kans op lokale bijwerkingen. Bij een lokale allergie wordt zelden een ernstige reactie gezien, omdat het corticosteroïd de allergiereactie gelijktijdig onderdrukt. Wees bedacht op een lokale allergie/overgevoeligheidsreactie indien de huidaandoening niet (meer) reageert op een op zich juiste behandeling. De overgevoeligheidsreacties kunnen lijken op symptomen waarvoor behandeld wordt. De behandeling staken bij ernstige bijwerkingen, ernstige irritatie of overgevoeligheidsreacties (inclusief angio-oedeem en anafylaxie).

Gebruik onder occlusie (zoals luiers) en gebruik op grote en beschadigde huidoppervlakken en huidplooien geeft meer kans op lokale en systemische bijwerkingen en meer kans op ongewenste geneesmiddelinteracties.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties miconazol:

Miconazol remt CYP3A4 en CYP2C9.

Relevant:
Miconazol versterkt het effect van: cumarinederivaten, hierdoor neemt de stollingstijd toe. Cutaan (crème, zalf, strooipoeder), oraal, oromucosaal en vaginaal gebruik van miconazol is gecontraïndiceerd bij gebruik van een cumarinederivaat.

Niet relevant: de plasmaconcentratie van ciclosporine kan stijgen door intraveneus miconazol.

Het metabolisme van sulfonylureumderivaten kan worden geremd.

Niet beoordeeld: een antagonistische werking van miconazol en amfotericine B is waargenomen; de plasmaconcentratie van fenytoïne kan stijgen.

ANTIMYCOTICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

IMIDAZOOL- EN TRIAZOOLDERIVATEN
D01AC01

Ketoconazol

Nizoral
D01AC08

Miconazol cutaan

Daktarin, Dermacure
D01AC02
D01AC09
OVERIGE LOKALE ANTIMYCOTICA

Ciclopirox

Loprox
D01AE14

Seleensulfide

Selsun
D01AE13
D01AE15

Referenties

 1. Janssen-Cilag BV, SmPC Daktacort (RVG 07342) 14-09-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 03 april 2017
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen&voorzorgen, contraindicaties), Geraadpleegd 03 april 2017

Wijzigingen

 • 21 januari 2019 15:53: Behandelduur toegevoegd obv SmPC
 • 16 mei 2017 12:16: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering