Dimeticon

Stofnaam
Dimeticon
Merknaam
XT Luis
ATC code
P03AX05

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hoofdluis:
< 6 maanden: uitsluitend onder medisch toezicht behandelen.
> 6 maanden:
Verdeel voldoende oplossing over droog haar. Na 7 dagen herhalen

Eigenschappen

De dimeticonlotion beïnvloedt de fysico-fysiologische activiteit van luizen. Door inkapseling kan de luis zijn waterhuishouding niet meer regelen en zijn overtollig water niet meer uitscheiden. Dimeticon heeft geen ovicide werking. Dimeticonlotion is werkzaam tegen luizen die resistent zijn voor insecticiden. Voor zover bekend ontstaat er geen resistentie.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Hoofdluis
 • Cutaan
  • < 6 maanden
   [1]
   • Uitsluitend behandelen onder medisch toezicht.

  • ≥ 6 maanden
   [1]
   • inmasseren in het droge haar en op de hoofdhuid, laten drogen en 10 min tot 8 uur of een nacht laten zitten (inwerktijd is afhankelijk van het gebruikte preparaat); behandeling na een week herhalen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

SCABIES- EN PEDICULOSEMIDDELEN

PYRETRINEN, INCL SYNTHETISCHE VERBINDINGEN

Permetrine

Loxazol
P03AC04
OVERIGE SCABIES- EN PEDICULOSEMIDDELEN

Malathion

Prioderm
P03AX03

Bijwerkingen algemeen

Gemeld zijn: huidklachten (jeuk, schilfering, irritatie), ooglidirritatie. Algemene overgevoeligheidsreacties (zoals huiduitslag, urticaria, gegeneraliseerde jeuk en dyspneu).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met de ogen vermijden, indien de oplossing in het oog is gekomen: uitspoelen met veel water. Bij huidreacties en andere overgevoeligheidsreacties de behandeling staken en de aangebrachte oplossing direct uitspoelen.

Interacties

geen

Referenties

 1. Novum Pharma BV, SmPC XT Luis (RVG 101389) 11-06-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2015
 3. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 12 okt 2015

Wijzigingen

 • 10 april 2020 15:09: Toegevoegd "De inwerktijd is afhankelijk van de beschikbare preparaten"
 • 12 oktober 2015 16:06: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering