Mupirocine

Stofnaam
Mupirocine
Merknaam
Bactroban
ATC code
D06AX09

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lokale behandeling bacteriële huidinfecties gram + bacteriën; eliminatie stafylococcen (waaronder MRSA bij neusdragers).
Huidzalf: (Kinderen) 2-3dd gedurende max 10 dagen. (niet toepassen in de neus bij neonaten en kinderen)
Neuszalf: (Kinderen) 2-3dd kleine hoeveelheid zalf in beide neusgaten gedurende 5-7 dagen.

Eigenschappen

Mupirocine is afhankelijk van de lokaal bereikte concentratie een bacteriostatisch of bactericide middel. Remt de bacteriële eiwitsynthese door een reversibele en specifieke binding aan bacterieel iso–leucyl–transfer–RNA synthetase. Het werkingsspectrum is smal. Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus aureus (incl. meticilline-resistente stammen) en Streptococcus spp. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: coagulase negatieve Staphylococcus spp. Ongevoelig zijn: Corynebacterium spp. en Micrococcus spp.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Huidinfecties
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 2-3 dd aanbrengen gedurende max. 10 dagen

Neusinfectie (waaronder MRSA)
 • Nasaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 2-3 maal daags in beide neusgaten aanbrengen

   • Behandelduur:

    Gedurende 5-7 dagen. In verband met resistentie ontwikkeling niet langer dan 10 dagen gebruiken.

   • In geval van eradicatie MRSA dient de mupirocine voorgeschreven te worden in combinatie met aanvullende maatregelen in samenspraak met de Ziekenhuis Hygiënische Dienst of infectioloog.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neuszalf (als Ca-zout-2-water) 20 mg/g
Zalf 20 mg/g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIBIOTICA, LOKALE

OVERIGE LOKALE ANTIBIOTICA

Fusidinezuur cutaan

Fucidin, Affusine
D06AX01

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Vaak (1-10%): brandend gevoel.
Soms (0,1-1%): overige huidklachten (jeuk, irritatie, roodheid, droogheid), overgevoeligheid, sensibilisatie voor mupirocine of de zalfbasis (macrogol).
Systemisch: Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem, urticaria, gegeneraliseerde huiduitslag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor polyethyleenglycol (macrogol).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In geval van eradicatie MRSA dient de mupirocin voorgeschreven te worden in combinatie met aanvullende maatregelen in samenspraak met de Ziekenhuis Hygiënische Dienst of infectioloog

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Indien toch contact met de ogen optreedt, het oog grondig met water reinigen. Ook niet gebruiken met een katheter of op de plaats waar een centraal veneus infuus is aangebracht. Macrogol kan aanleiding geven tot nierfunctiestoornissen. Wees voorzichtig bij toepassing op grote delen beschadigde huid (zoals brandwonden), vooral bij een al bestaande nierfunctiestoornis, omdat macrogol door een beschadigde huid wordt geresorbeerd en via de nieren wordt uitgescheiden. Langdurig gebruik kan leiden tot een toename van selectie van resistente varianten. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Bij optreden van overgevoeligheidsreacties of ernstige lokale huidirritatie de behandeling staken en restanten van de huidzalf verwijderen.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Bactroban huidzalf en neuszalf (RVG 11651 en 13761) 16-04-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. GlaxoSmithKline, DHPC Bactroban 26-03-2018, https://www.cbg-meb.nl/documenten/brieven/2018/03/26/dhpc-bactroban

Wijzigingen

 • 03 mei 2018 12:49: Er is niet langer een tekort aan bactroban neuszalf. De informatie in het Kinderformularium is aangepast
 • 03 mei 2018 11:50: Informatie over dreigend tekort bactroban neuszalf toegevoegd
 • 01 november 2016 14:33: Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering