Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Mupirocine

Stofnaam
Mupirocine
Merknaam
Bactroban
ATC code
D06AX09

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lokale behandeling bacteriële huidinfecties gram + bacteriën; eliminatie stafylococcen (waaronder MRSA bij neusdragers).
Huidzalf: (Kinderen) 2-3dd gedurende max 10 dagen. (niet toepassen in de neus bij neonaten en kinderen)
Neuszalf: (Kinderen) 2-3dd kleine hoeveelheid zalf in beide neusgaten gedurende 5-7 dagen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Neuszalf (als Ca-zout-2-water) 20 mg/g
Zalf 20 mg/g

Eigenschappen

Mupirocine is afhankelijk van de lokaal bereikte concentratie een bacteriostatisch of bactericide middel. Remt de bacteriële eiwitsynthese door een reversibele en specifieke binding aan bacterieel iso–leucyl–transfer–RNA synthetase. Het werkingsspectrum is smal. Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus aureus (incl. meticilline-resistente stammen) en Streptococcus spp. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: coagulase negatieve Staphylococcus spp. Ongevoelig zijn: Corynebacterium spp. en Micrococcus spp.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

DREIGEND TEKORT BACTROBAN NEUSZALF
 • Cutaan
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • Het advies aan artsen is om het gebruik van Bactroban Neuszalf zoveel mogelijk te beperken. Schrijf alleen Bactroban Neuszalf voor:

    • aan patiënten die drager zijn van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
    • aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus voorafgaand aan een chirurgische ingreep met een verhoogd infectierisico (met name cardiochirurgie en orthopedische (implantaat)chirurgie)

    Zie ook tekorten en substitutie

     

Huidinfecties
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 2-3 dd aanbrengen gedurende max. 10 dagen

Neusinfectie (waaronder MRSA)
 • Nasaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 2-3 maal daags in beide neusgaten aanbrengen

   • Behandelduur: Gedurende 5-7 dagen. In verband met resistentie ontwikkeling niet langer dan 10 dagen gebruiken.
   • In geval van eradicatie MRSA dient de mupirocine voorgeschreven te worden in combinatie met aanvullende maatregelen in samenspraak met de Ziekenhuis Hygiënische Dienst of infectioloog.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

OVERIGE LOKALE ANTIBIOTICA

Fusidinezuur cutaan

Fucidin, Affusine
D06AX01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Vaak (1-10%): brandend gevoel.
Soms (0,1-1%): overige huidklachten (jeuk, irritatie, roodheid, droogheid), overgevoeligheid, sensibilisatie voor mupirocine of de zalfbasis (macrogol).
Systemisch: Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem, urticaria, gegeneraliseerde huiduitslag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor polyethyleenglycol (macrogol).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In geval van eradicatie MRSA dient de mupirocin voorgeschreven te worden in combinatie met aanvullende maatregelen in samenspraak met de Ziekenhuis Hygiënische Dienst of infectioloog

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Indien toch contact met de ogen optreedt, het oog grondig met water reinigen. Ook niet gebruiken met een katheter of op de plaats waar een centraal veneus infuus is aangebracht. Macrogol kan aanleiding geven tot nierfunctiestoornissen. Wees voorzichtig bij toepassing op grote delen beschadigde huid (zoals brandwonden), vooral bij een al bestaande nierfunctiestoornis, omdat macrogol door een beschadigde huid wordt geresorbeerd en via de nieren wordt uitgescheiden. Langdurig gebruik kan leiden tot een toename van selectie van resistente varianten. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Bij optreden van overgevoeligheidsreacties of ernstige lokale huidirritatie de behandeling staken en restanten van de huidzalf verwijderen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 28 okt 2016
 2. GlaxoSmithKline BV, SPC Bactroban huidzalf en neuszalf (RVG 11651 en 13761) 16-04-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. GlaxoSmithKline, DHPC Bactroban 26-03-2018, https://www.cbg-meb.nl/documenten/brieven/2018/03/26/dhpc-bactroban

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 03 mei 2018 12:49: Er is niet langer een tekort aan bactroban neuszalf. De informatie in het Kinderformularium is aangepast
 • 03 mei 2018 11:50: Informatie over dreigend tekort bactroban neuszalf toegevoegd
 • 01 november 2016 14:33: Bronnen monografie nagelopen op actualiteit/wijzigingen; dit heeft niet geleid tot wijzigingen in de doseeradviezen.

Wijzigingen