Fusidinezuur cutaan

Stofnaam
Fusidinezuur cutaan
Merknaam
Fucidin, Affusine
ATC code
D06AX01

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Gevoelige huidinfecties:
Volwassenen en pediatrische patiënten
Niet bedekte laesies: 3 of 4 keer per dag voorzichtig aanbrengen.
Bedekte laesies: minder frequent aanbrengen kan voldoende zijn.

Eigenschappen

Fusidinezuur is een antimicrobieel middel. Verhindert de energievoorziening van het syntheseproces door het voorkómen van de binding van factor G aan de ribosomen en GTP. Het werkingsspectrum is smal. Algemeen gevoelig zijn: Staphylococcus aureus en Staphylococcus epidermis (incl. meticilline resistente en bètalactamase producerende stammen), Corynebacterium minutissimum, Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. Neisseria spp. en Bacteroides fragilis. Ongevoelig zijn: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococci viridans, meeste gram–negatieve bacillen waaronder Haemophilus influenza, Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae. De crème is vooral geschikt voor nattende huidaandoeningen en voor behandeling van de hoofdhuid.

Farmacokinetiek

De systemische opname van fusidinezuur na lokale toediening op de intacte huid is gering. (Turnidge 1999)

Doseringen

Impetigo

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème (als 0.5-water) 2% (20 mg/g)
Zalf (Na-zout) 2% (20 mg/g)  

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTIBIOTICA, LOKALE

OVERIGE LOKALE ANTIBIOTICA

Mupirocine

Bactroban
D06AX09

Bijwerkingen algemeen

Soms (0,1–1%): jeuk, lokale irritatie (bv. pijn, steken, branden en erytheem), huiduitslag (bv. erythemateuze, maculo–papulaire en pustuleuze reacties), contactdermatitis. Andere overgevoeligheidsreacties. Irritatie van de conjunctiva, conjunctivitis. Verder zijn gemeld: urticaria, angio–oedeem, eczeem en periorbitaal oedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken. Langdurig of herhaald gebruik vergroot de kans op contactsensibilisatie.

Interacties

Geen interacties bij lokale toepassing van fusidinezuur.

Referenties

 1. Koning S, et al, Fusidic acid cream in the treatment of impetigo in general practice: double blind randomised placebo controlled trial., BMJ, 2002, Jan 26;324(7331), 203-6
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25 okt 2014
 4. Oranje AP, et al, Topical retapamulin ointment, 1%, versus sodium fusidate ointment, 2%, for impetigo: a randomized, observer-blinded, noninferiority study, Dermatology, 2007, 215(4), 331-40
 5. George A, et al, A systematic review and meta-analysis of treatments for impetigo, Br J Gen Pract, 2003, Jun;53(491), 480-7
 6. Turnidge J., Fusidic acid pharmacology, pharmacokinetics and pharmacodynamics, Int J Antimicrob Agents, 1999 , Aug;12 Suppl 2:, S23-34
 7. White DG, et al, Topical antibiotics in the treatment of superficial skin infections in general practice--a comparison of mupirocin with sodium fusidate, J Infect, 1989 , May;18(3), 221-9
 8. Koning S, et al , Interventions for impetigo, Cochrane Database Syst Rev, 2004, (2), CD003261
 9. NHG, NHG Standaard Bacteriele huidinfecties, Augustus 2007, http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M68_svk.htm

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering