Cromoglicinezuur (orale toepassing)

Stofnaam
Cromoglicinezuur (orale toepassing)
Merknaam
Nalcrom
ATC code
A07EB01

Cromoglicinezuur (orale toepassing)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylactische behandeling van allergische verschijnselen, vanaf 2 jaar, 100 mg 4 dd, max 40 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (di-Na-zout) 20 mg/ml
Granulaat (di-Na-zout) 100 mg, 200 mg

Eigenschappen

Oraal toegepast verhindert cromoglicinezuur het vrijkomen van overdrachtsstoffen in het maag–darmkanaal. Daardoor worden lokale ontstekingen voorkómen die anders aanleiding zouden geven tot gastro–intestinale symptomen of absorptie mogelijk zouden maken van stoffen die antigeen bevatten met als gevolg systemische allergische reacties.
 

Kinetische gegevens

Absorptie na orale dosering is laag (< 1 %).

Doseringen

Indicatie: Profylaxe van allergische aandoeningen, veroorzaakt door niet te vermijden bestanddelen van voeding
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 400 mg/dag in 4 doses , max: 40 mg/kg/dag.
   • Zo nodig na 2-3 weken verhogen tot max. 40 mg/kg lich.gewicht per dag. Bij voldoende resultaat dosering verlagen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTI-INFLAMMATOIRE DARMMIDDELEN

CORTICOSTEROIDEN MET LOKALE WERKING

Budesonide

Entocort klysma, Entocort, Budenofalk, Cortiment
A07EA06
MESALAZINE EN VERWANTE VERBINDINGEN

Mesalazine

Pentasa, Salofalk, Asacol, Mezavant
A07EC02

Sulfasalazine

Salazopyrine
A07EC01

Bijwerkingen algemeen

Zelden (0,01–0,1%): misselijkheid, braken, diarree, buikklachten. Huiduitslag. Gewrichtspijnen. Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Vanwege de hoeveelheid saccharose in de sachets heeft bij diabetes mellitus de drank de voorkeur. Over het gebruik bij kinderen bestaan onvoldoende gegevens om de veiligheid te beoordelen.

Interacties

Geen

Referenties

 1. Sanofi Pasteur MSD, SPC Nalcrom (RVG 10227/10228/12446/12447), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h12446.pdf
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering