Ketotifen oculaire toepassing

Stofnaam
Ketotifen oculaire toepassing
Merknaam
Zaditen 0.025%, Unidose, Altriabak
ATC code
S01GX08

Ketotifen oculaire toepassing

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geregistreerd voor gebruik door kinderen vanaf 3 jaar, 2 dd 1 druppel

Eigenschappen

Antihistaminicum (selectieve histamine H1-receptor antagonist) met sederende en zeer zwak anticholinerge werking. In vitro is een stabiliserende werking op de mestcellen aangetoond, maar dit heeft men in vivo niet kunnen bevestigen. De Altriabakflacon is voorzien van een bacteriefilter

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis
 • Oculair
  • 3 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • in conjunctivaalzak 1 druppel(s)/dosis 2 dd.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als waterstoffumaraat) 0.25 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

DECONGESTIVA EN ALLERGIEMIDDELEN

OVERIGE ALLERGIEMIDDELEN

Azelastine oculair

Allergodil
S01GX07

Cromoglicinezuur oculaire toepassing

Allergo-COMOD, Prevalin, Lecrolyn
S01GX01

Emedastine

Emadine
S01GX06
S01GX02

Olopatadine

Opatanol
S01GX09

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): oogirritatie, oogpijn, keratitis punctata, erosies van het hoornvliesepitheel. Soms (0,1–1%): wazig zien, droge ogen, fotofobie, conjunctivale bloeding. Hoofdpijn, slaperigheid, huidreacties (huiduitslag, eczeem, urticaria), droge mond. Verder zijn nog gemeld: lokale overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en oedeem aan het ooglid, oogzwelling, contactdermatitis. Exacerbatie van bestaande allergische aandoeningen zoals astma en eczeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor benzalkonium-chloride.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Tijdens gebruik van geconserveerde oogdruppels geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 15 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt voorkomen dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte; hierdoor is er minder kans op systemische reacties . De 'Unidose' oogdruppels zijn voor eenmalig gebruik; overgebleven druppels kunnen niet worden bewaard. Bij gelijktijdig gebruik van andere oogdruppels een interval van ten minste 5 minuten in acht nemen

Interacties

Na oculaire toediening zouden interacties kunnen optreden indien absorptie optreedt, maar tot op heden zijn er geen aanwijzingen voor klinisch relevante interacties

Referenties

 1. Novartis Pharma BV, SPC Zaditen (RVG 25726), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 4 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h25727.pdf
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 29 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering