Olopatadine

Stofnaam
Olopatadine
Merknaam
Opatanol
ATC code
S01GX09
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

> 3 jr: 2 dd 1 druppel

Eigenschappen

Antihistaminicum. Olopatadine is een dibenzoxipinederivaat met hoge affiniteit voor de histamine H1-receptor. Na toepassing op het oog geeft het meestal snel verlichting van de symptomen van allergische conjunctivitis.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis
 • Oculair
  • 3 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 2 dd (om de 8 uur). . In conjunctivaalzak aanbrengen.
   • Behandelduur:

    tot 4 maanden

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als hydrochloride) 1 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

DECONGESTIVA EN ALLERGIEMIDDELEN

OVERIGE ALLERGIEMIDDELEN

Azelastine oculair

Allergodil
S01GX07

Cromoglicinezuur oculaire toepassing

Allergo-COMOD, Prevalin, Lecrolyn
S01GX01

Emedastine

Emadine
S01GX06

Ketotifen oculaire toepassing

Zaditen 0.025%, Unidose, Altriabak
S01GX08
S01GX02

Bijwerkingen algemeen

V aak (1–10%): hoofdpijn, dysgeusie, oogpijn, oogirritatie, droge ogen, abnormaal gevoel in de ogen, droge neus, vermoeidheid. Soms (0,1-1%): rinitis, duizeligheid, hypo-esthesie, corneale erosie, stoornis van het cornea-epitheel, aandoening van het cornea-epitheel, keratitis punctata, keratitis, cornea-kleuring, oogafscheiding, fotofobie, wazig zicht, verminderde gezichtsscherpte, blefarospasme, oculair ongemak, pruritus aan het oog, conjunctivale follikels, aandoening van de conjunctiva, corpus-alienum gevoel in de ogen, verhoogde tranenvloed, pruritus van de oogleden, erytheem van het ooglid, ooglidoedeem, ooglidaandoening, conjunctivale hyperemie, oculaire hyperemie, contactdermatitis, branderig gevoel van de huid, droge huid. In de postmarketingfase zijn vermeld: cornea-oedeem, conjunctivitis, oogoedeem, zwelling van het oog, mydriasis, visuele stoornis, korstvorming op de ooglidrand, overgevoeligheid, dyspneu, slaperigheid, zwellen van het gezicht, dermatitis, erytheem, misselijkheid, braken, sinusitis, asthenie, malaise.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor benzalkoniumchloride.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Tijdens gebruik geen zachte contactlenzen dragen, harde contactlenzen niet tot 10–15 minuten na indruppelen. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis 1–3 min dicht te drukken wordt de kans op systemische reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte. Bij gelijktijdig gebruik van andere oogdruppels een interval van ten minste vijf minuten in acht nemen. Bij patiënten met droge ogen of gecomprimeerde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Interacties

Geen

Referenties

 1. Alcon Laboratories, SPC Opatanol (EU/1/02/217/001-002), www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 23 juni 2010, http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/opatanol/H-407-PI-nl.pdf
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 11 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering