Emedastine

Stofnaam
Emedastine
Merknaam
Emadine
ATC code
S01GX06
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

>3 jaar: 2 dd 1 druppel in aangedane oog

Eigenschappen

Antihistaminicum. Emedastine is een selectieve H1-antagonist. Lokale toediening laat een concentratie-afhankelijke inhibitie zien van door histamine gestimuleerde permeabiliteit van de conjunctiva. Er zijn geen effecten waargenomen op adrenerge, dopaminerge en serotonine-receptoren.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Allergische conjunctivitis, conjunctivitis vernalis
 • Oculair
  • 3 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 1 druppel(s)/dosis 2 dd. in aangedane oog/ogen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (als difumaraat) 0.5 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

DECONGESTIVA EN ALLERGIEMIDDELEN

OVERIGE ALLERGIEMIDDELEN

Azelastine oculair

Allergodil
S01GX07

Cromoglicinezuur oculaire toepassing

Allergo-COMOD, Prevalin, Lecrolyn
S01GX01

Ketotifen oculaire toepassing

Zaditen 0.025%, Unidose, Altriabak
S01GX08
S01GX02

Olopatadine

Opatanol
S01GX09

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): brandend gevoel bij indruppelen, droge ogen, oculaire hyperemie, oculaire jeuk, wazig zien. Soms (< 1%): verkleuring hoornvlies, tranenvloed, corpus-alienumgevoel, infiltraat, vermoeide ogen. Systemische bijwerkingen zoals hoofdpijn, asthenie, huiduitslag en smaakaantasting. Verder kan benzalkoniumchloride keratopathia punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor benzalkoniumchloride.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Tijdens gebruik geen contactlenzen dragen, tot minstens 15 minuten na indruppelen. Benzalkoniumchloride staat erom bekend zachte contactlenzen te doen verkleuren. Door tijdens en direct na toediening de traanbuis enige tijd dicht te drukken is er minder kans op systemische reacties. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar neus- en keelholte. Emedastine is niet onderzocht bij mensen met een gestoorde lever- en nierfunctie, noch bij ouderen; gebruik bij hen wordt afgeraden. Bij het optreden van cornea-infiltraten de behandeling staken. Er zijn geen gegevens over gebruik langer dan zes weken. Bij gelijktijdig gebruik met andere oogdruppels een interval van ten minste 10 minuten in acht nemen.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Alcon Laboratories, SPC Emadine (EU/1/98/095/001-002), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 27 mei 2010, http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/emadine/emea-combined-h223nl.pdf
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 20 okt 2014
 3. InformatoriumMedicamentorum., Interacties, Geraadpleegd 20 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering