Kaliumchloride

Stofnaam
Kaliumchloride
Merknaam
ATC code
A12BA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Hypokaliemie: On-label
Onderhoudsbehoefte kalium in TPV: off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kaliumdeficientie en/of hypokaliemie:
Intraveneus: Kinderen: op geleide van serumkaliumgehalte, max 2-3 mmol/kg/24 uur
< 25 kg: 3 mmol/kg
>25 kg: tot 80 mmol/dag
Oraal: Off-label
Levensbedreigende hypokaliemie:
Intraveneus: Kinderen: 20 mmol gedurende 2-3 uur ( 7-10 mmol/uur) onder ECG controle.

Eigenschappen

Oraal:
Kalium is een mineraal dat een essentiële rol speelt bij het zuur-basenevenwicht, de isotonie en de elektrodynamische eigenschappen van de cel. Het is noodzakelijk bij veel enzymatische reacties en bij tal van fysiologische processen, zoals spiercontractie, overdracht van zenuwimpulsen, eiwitsynthese en koolhydraatmetabolisme.

Intraveneus:
Kalium is essentieel voor het zuur-base evenwicht, de isotonie en de elektrodynamische eigenschappen van de cel.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Hypokaliemie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • Doseren op geleide plasma kalium concentratie.

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • Doseren op geleide plasma kalium concentratie, maximaal 2-3 mmol/kg/dag

    Niet als bolus onverdund toedienen. Cave aritmieen bij te snelle infusie: maximale concentratie perifere lijn: 0,08 mmol/ml, dwz max 40 mmol toevoegen aan 500 ml.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. "1 mmol = 39.1 mg K/ml" 74.6 mg/ml; "1.34 mmol = 52.4 mg K/ml" 100 mg/ml; "2 mmol = 78.2 mg K/ml" 149 mg/ml
Drank "1 mmol = 39.1 mg K/ml" 75 mg/ml (bevat propyleenglycol, concentratie verschilt per preparaat)
Tablet met gereguleerde afgifte "8 mmol = 314.7 mg K" 600 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Hyperkaliemie, maagdarmstoornissen (OR), darmulcera (OR)

Bijwerkingen algemeen

Oraal: Soms (0,1-1%): hyperkaliëmie. Zelden (0,01-0,1%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, flatulentie en bij gebruik van de tabletten tevens laesies in slokdarm, maag en duodenum (ontsteking, erosies, ulcera), gastro-intestinale bloedingen, gastro-intestinale obstructie. Huiduitslag, jeuk, urticaria.
Intraveneus:
Infectie en/of pijn op de injectieplaats, flebitis, lokale trombose, koorts. Risico van hyperkaliëmie (vooral bij nier- of bijnierschorsinsufficiëntie) met als mogelijke symptomen o.a. paresthesie, spierzwakte, verlamming, hypotensie, hartritmestoornissen, hartblok en hartstilstand, lusteloosheid, verwardheid.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Oraal:
Hyperkaliëmie, periodieke verlamming als gevolg van hyperkaliëmie. Ernstige nierinsufficiëntie. Maag-darmulcera (ook in de anamnese). Bij gebruik van de tabletten tevens vertraagde slokdarm- en maag-darmpassage (bv. door atonie, stenose of obstructie).
Intraveneus:
Hyperkaliëmie, hyperchloremie. Ernstige nierinsufficiëntie (met oligurie, anurie). Ziekte van Addison.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Intraveneus: Niet als bolus onverdund toedienen. Cave aritmieën bij te snelle infusie: maximale concentratie perifere lijn: 0,08 mmol/ml, dwz max 40 mmol toevoegen aan 500 ml.
Cave nierinsufficientie en kaliumsparende diuretica.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Oraal:
Voorzichtigheid is geboden bij nier- of leverfunctiestoornissen. Controle op ontstaan van hyperkaliëmie is noodzakelijk evenals bepaling van serumelektrolyten bij ouderen en bij langdurig gebruik, met name bij nierfunctiestoornissen of hartaandoeningen. Hypokaliëmie ten gevolge van metabole acidose niet behandelen met kaliumchloride maar met een zwak-zuur kaliumzout (bv. kaliumwaterstofcarbonaat). De toediening staken bij tekenen van ulceratie of perforatie van het maag-darmkanaal, zoals hevig braken, buikpijn, flatulentie, diarree of maag-darmbloeding. De drank heeft een onaangename smaak. De tablet heeft een onoplosbare matrix die met de feces wordt uitgescheiden. 
Intraveneus:
De serumkaliumconcentratie is slechts een beperkte afspiegeling van de totale lichaamsvoorraad kalium, vooral bij parenterale suppletie. Tijdens de toediening zorgen voor een goede urineproductie en vochtbalans. Herhaalde metingen van plasmakaliumconcentratie zijn nodig om te bepalen of verdere infusies nodig zijn en om de ontwikkeling van hyperkaliëmie te vermijden. Grote voorzichtigheid is geboden bij cardiale problemen (hartfalen, aritmieën, myocardinfarct) en bij een vergroot risico van hyperkaliëmie zoals bij licht tot matig gestoorde nierfunctie, acute dehydratie, uitgebreide weefselbeschadiging (bv. ernstige brandwonden, uitgebreide hemolyse, crush-syndroom). Regelmatig de klinische status, plasma elektrolyten, bloedglucoseconcentratie, creatinine- en ureumconcentratie en het zuur-base-evenwicht controleren, vooral bij patiënten met gestoorde hart- en/of nierfunctie. Een te lage serumkaliumconcentratie kan bij patiënten die digoxine gebruiken leiden tot cardiotoxiciteit; extra controle van de serumkaliumconcentratie is noodzakelijk bij staken van de kaliumtoediening.

Interacties

Relevant: combinatie met kaliumsparende diuretica dient bij voorkeur te worden vermeden, omdat hyperkaliëmie kan optreden. Bij combinatie dient de kaliumconcentratie te worden gecontroleerd.

Het risico op hyperkaliëmie neemt toe bij combinatie met een ACE-remmer of een angiotensine-II-antagonist, aangezien deze middelen de plasmakaliumconcentratie kunnen verhogen. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden.

Kaliumzouten en kaliumbinders (natriumzirkoniumcyclosilicaat, patiromeer, polystyreensulfonzuur) werken elkaar tegen.

Niet beoordeeld: het risico op hyperkaliëmie neemt toe bij gebruik van geneesmiddelen waarbij hyperkaliëmie als bijwerking kan optreden, zoals β-blokkers, ciclosporine, digoxine (bij ernstige intoxicatie), heparine, NSAID's, oncolytica en tacrolimus.

De kaliumbehoefte kan zijn verhoogd bij gebruik van middelen die hypokaliëmie kunnen veroorzaken, zoals amfotericine B, levodopa, corticosteroïden en cisplatine.

Drospirenon kan het risico op hyperkaliëmie verhogen via aldosteronantagonisme.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10-10-2019
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 27 okt 2014
 4. Centrafarm Services BV, SPC Kaliumchloride (RVG 55104) 04-04-2018, www.cbg-meb.nl

Wijzigingen

 • 15 april 2022 14:49: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 03 februari 2021 15:09: Adviezen ten aanzien van bestanddelen in TPV niet langer opgenomen in Kinderformularium

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering