Albendazol

Stofnaam
Albendazol
Merknaam
Eskazole
ATC code
P02CA03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Behandeling van hydatide cysten (echinokokkose):
< 6 jaar: Off-label
> 6 jaar: On-label

Andere indicaties: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van hydatide cysten (echinokokkose)
>
6 jaar:
15 mg/kg/dag.
Behandelduur:
inoperabele cysten: Max 3 kuren van 28 dagen.
Pre-operatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren voorafgaand aan operatie.
Peri- en postoperatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren na de operatie.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 400 mg. Tablet kan gehalveerd worden.

Eigenschappen

Albendazol, een benzimidazolcarbamaat, is een anthelminthicum met een larvicide, ovicide en vermicide werking. Het interfereert met de cellulaire tubulinevorming in de darm van wormen door specifiek te binden aan tubuline, wat leidt tot degeneratieve veranderingen in de darm. Hierdoor worden de glucose-opname en de spijsverteringsfuncties van de worm zodanig verstoord dat een autolytisch proces in gang wordt gezet.

Het is vooral werkzaam tegen hydatide cysten van Echinococcus granulosus of (in mindere mate) Echinococcus multilocularis (kleine lintwormsoorten), met name tegen de lever-, long- en peritoneale cysten.

Ook werkzaam tegen: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura en haakwormen.

Kinetische gegevens

Kinetiek van albendazolsulfoxide bij kinderen is vergelijkbaar met volwassenen.

Doseringen

Ga snel naar:

Behandeling van hydatide cysten (echinokokkose)
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [1] [4]
   • 15 mg/kg/dag in 2 doses, max: 800 mg/dag.
   • Behandelduur: Inoperabele cysten: max 3 kuren van 28 dagen. Pre-operatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren voorafgaand aan de operatie. Peri- en postoperatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren na de operatie.
   • Advies inname/toediening:

    Innemen met de maaltijd

Ascariasis, enterobiasis en mijnworminfecties
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 400 mg/ doses.
   • Bij enterobiasis: dosis herhalen na 14 dagen.

Trichuriasis
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 400 mg/dag.
   • Behandelduur: 3 dagen
Loiasis, strongyloidasis, oculaire larva migrans, (neuro) cysticercosis
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 2 doses, max: 800 mg/dag.
   • Behandelduur: Oculaire larva migrans: 14 dagen (Neuro) Cysticercosis: 10 dagen Loiasis: 21 dagen Strongyloidasis: 7 dagen; bij hyperinfectie of immuunsuppressie 14 dagen In overleg met kinderarts-infectioloog
Giardia lamblia
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 400 mg/dag.
   • Behandelduur: 5 dagen
Larva migrans profundus
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 - 20 mg/kg/dag in 2 doses, max: 800 mg/dag.
   • Behandelduur: 21 dagen (in overleg met kinderarts-infectioloog)
Larva migrans cutanea
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 20 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 400 mg/dag.
   • Behandelduur: 5 dagen
Clonorchiasis
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 20 mg/kg/dag in 2 doses, max: 800 mg/dag.
   • Behandelduur: 7 dagen (in overleg met kinderarts-infectioloog)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTHELMINTHICA TEGEN NEMATODEN

BENZIMIDAZOOLDERIVATEN
P02CA01
IMIDAZOTHIAZOOLDERIVATEN

Levamisol

Elmisol
P02CE01
AVERMECTINES

Ivermectine (oraal)

Stromectol
P02CF01

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Lichte tot matige stijging van leverenzymwaarden (reversibel).

Vaak (1-10%): duizeligheid. Koorts, reversibele alopecia.

Soms (0,1-1%): misselijkheid, braken, buikpijn. Hepatitis. Leukopenie.

Zelden (0,01-1%): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, urticaria.

Zeer zelden (< 0,01%): erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom (SJS). Aplastische anemie, agranulocytose, pancytopenie (vooral bij leveraandoeningen, waaronder hepatische echinokokkose).

Verder is gemeld: icterus.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Leverfunctie: vóór elke kuur en iedere 2 weken gedurende de behandeling een leverfunctietest uitvoeren. Bij stijging van de leverenzymspiegels tot > 2× ULN de behandeling staken; na normalisatie kan de behandeling opnieuw worden begonnen, wel wordt dan frequentere bepaling van leverenzymen aanbevolen (wekelijks). Wees voorzichtig bij een pre-existent gestoorde leverfunctie, omdat albendazol snel wordt gemetaboliseerd door de lever; een duidelijk effect op de farmacokinetiek kan verwacht worden.

Bloedbeeld: voorafgaand aan en tijdens elke behandelcyclus het bloedbeeld bepalen. Patiënten met leveraandoeningen, waaronder hepatische echinokokkose, blijken vatbaarder te zijn voor beenmergremming; bij hen het bloedbeeld extra zorgvuldig controleren. De behandeling staken indien het totale aantal bloedcellen klinisch significant afneemt.

Onderzoeksgegevens en ervaring: er is met albendazol weinig ervaring opgedaan bij botcysten of cysten in het hart of centrale zenuwstelsel.

 

Interacties

Relevant: lopinavir en ritonavir kunnen het metabolisme van albendazol versnellen.

Niet relevant: cimetidine kan de eliminatiehalfwaardetijd van albendazolsulfoxide verlengen.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie van albendazolsulfoxide kan stijgen door dexamethason en praziquantel.

Referenties

 1. GlaxoSmithKline B.V., SmPC Eskazole (RVG 15437) 19-04- 2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 04 sept 2017
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 21-5-2021
 4. Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, Therapierichtlijn parasitaire infecties, 2016

Wijzigingen

 • 07 november 2018 17:17: De dosering voor gardia lamblia was onjuist (bron richtlijn parisitaire infecties 2016) Dit is gecorrigeerd
 • 11 december 2017 11:03: I.o.m. de makers van de 'Therapierichtlijn parasitaire infecties' maximale doseringen toegevoegd.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering