Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Albendazol

Stofnaam
Albendazol
Merknaam
Eskazole
ATC code
P02CA03

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Behandeling van hydatide cysten (echinokokkose)
>
6 jaar:
15 mg/kg/dag.
Behandelduur:
inoperabele cysten: Max 3 kuren van 28 dagen.
Pre-operatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren voorafgaand aan operatie.
Peri- en postoperatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren na de operatie.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 400 mg. Tablet kan gehalveerd worden.

Eigenschappen

Albendazol, een benzimidazolcarbamaat, is een anthelminthicum met een larvicide, ovicide en vermicide werking. Albendazol interfereert met de cellulaire tubulinevorming in de darm van wormen door specifiek te binden aan tubuline, wat leidt tot degeneratieve veranderingen in de darm. Hierdoor worden de glucose-opname en de spijsverteringsfuncties van de worm zodanig verstoord dat een autolytisch proces in gang wordt gezet.

Het is vooral werkzaam tegen hydatide cysten van Echinococcus granulosus of (in mindere mate) Echinococcus multilocularis (kleine lintwormsoorten), met name tegen de lever-, long- en peritoneale cysten.

Kinetische gegevens

Kinetiek van albendazolsulfoxide bij kinderen is vergelijkbaar met volwassenen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Indicatie: Behandeling van hydatide cysten (echinokokkose)
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [1] [4]
   • 15 mg/kg/dag in 2 doses , max: 800mg/dag
   • Behandelduur:

    Inoperabele cysten: max 3 kuren van 28 dagen.
    Pre-operatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren voorafgaand aan de operatie.
    Peri- en postoperatief: 2 kuren van 28 dagen met een 14 dagen interval tussen de kuren na de operatie.

   • Advies inname/toediening:

    Innemen met de maaltijd

Indicatie: Ascariasis, enterobiasis en mijnworminfecties
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dosis éénmalig , max: 400mg/doses
   • Bij enterobiasis: dosis herhalen na 14 dagen.

Indicatie: Trichuriasis
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 400mg/dag
   • Behandelduur:

    3 dagen

Indicatie: Loiasis, strongyloidasis, oculaire larva migrans, (neuro) cysticercosis
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 2 doses , max: 800mg/dag
   • Behandelduur:

    Oculaire larva migrans: 14 dagen
    (Neuro) Cysticercosis: 10 dagen
    Loiasis: 21 dagen
    Strongyloidasis: 7 dagen; bij hyperinfectie of immuunsuppressie 14 dagen

    In overleg met kinderarts-infectioloog

Indicatie: Giardia lamblia
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 400mg/dag
   • Behandelduur:

    5 dagen

Indicatie: Larva migrans profundus
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 15 - 20 mg/kg/dag in 2 doses , max: 800mg/dag
   • Behandelduur:

    21 dagen (in overleg met kinderarts-infectioloog)

Indicatie: Larva migrans cutanea
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 20 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 400mg/dag
   • Behandelduur:

    5 dagen

Indicatie: Clonorchiasis
 • Oraal
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 20 mg/kg/dag in 2 doses , max: 800mg/dag
   • Behandelduur:

    7 dagen (in overleg met kinderarts-infectioloog)

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Mebendazol

Vermox
P02CA01
BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Mebendazol

Vermox
P02CA01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Lichte tot matige stijging van leverenzymwaarden.
Vaak (1–10%): duizeligheid. Koorts, reversibele alopecia.
Soms (0,1–1%): misselijkheid, braken, buikpijn. Hepatitis. Leukopenie.
Zelden (0,01–1%): overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, urticaria.
Zeer zelden (< 0,01%): erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom. Aplastische anemie, agranulocytose, pancytopenie (vooral bij leveraandoeningen, waaronder hepatische echinokokkose).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Wees voorzichtig bij gestoorde leverfunctie. Vóór elke kuur en iedere 2 weken gedurende de behandeling een leverfunctietest uitvoeren. Bij stijging van de leverenzymspiegels tot > 2× ULN de behandeling staken; na normalisatie kan de behandeling opnieuw worden begonnen, wel wordt dan frequentere bepaling van leverenzymen aanbevolen (wekelijks).

Voorafgaand aan en tijdens elke behandelcyclus het bloedbeeld bepalen. Patiënten met leveraandoeningen, waaronder hepatische echinokokkose, blijken vatbaarder te zijn voor beenmergremming; bij hen het bloedbeeld extra zorgvuldig controleren. De behandeling staken indien het totale aantal bloedcellen klinisch significant afneemt.

Er is met albendazol weinig ervaring opgedaan bij botcysten of cysten in het hart of centrale zenuwstelsel.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Medcor Pharmaceuticals BV, SmPC Eskazole (RVG 15437) 05-08-2013, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 04 sept 2017
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 sept 2017
 4. Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, Therapierichtlijn parasitaire infecties, 2016

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 07 november 2018 16:17: De dosering voor gardia lamblia was onjuist (bron richtlijn parisitaire infecties 2016) Dit is gecorrigeerd
 • 11 december 2017 10:03: I.o.m. de makers van de 'Therapierichtlijn parasitaire infecties' maximale doseringen toegevoegd.

Wijzigingen