Mifamurtide

Stofnaam
Mifamurtide
Merknaam
MEPACT
ATC code
L03AX15
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hooggradig reseceerbaar niet-gemetastaseerd osteosarcoom in combinatie met post-operatieve chemo:
> 2 jaar: 2 mg/m2/dosis 2 x per week met een interval van ten minste 3 dagen gedurende 12 weken; gevolgd 2 mg/m2/dosis, 1 x per week gedurende 24 weken  (in totaal 48 infusies in 36 weken)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusiesusp. 4 mg

Eigenschappen

Mifamurtide is een specifiek ligand van de NOD2-receptor en hiermee een krachtige activator van monocyten en macrofagen. Monocyten die in vitro met mifamurtide zijn behandeld doden tumorcellen, maar laten normale cellen intact. In proefdiermodellen leidt toediening tot remming van tumorgroei van longmetastasen, huid- en leverkanker en fibrosarcomen. Het precieze werkingsmechanisme van cel-activatie, immunomodulatie en tumorreductie door mifamurtide bij de mens is niet bekend. Het betreft een liposomale formulering.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Oncologische aandoeningen
 • Intraveneus
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • Dosis en dosisfrequentie van oncologische middelen zijn afhankelijk van de aandoening en sterk aan nieuwe inzichten onderhevig. Oncologische middelen worden veelal in combinatie gebruikt. Om deze redenen wordt verwezen naar de gedetailleerde behandelprotocollen, zie hiervoor www.skion.nl

    Als indicatie wordt de volgende dosering van de fabrikant genoemd:
    In combinatie met andere chemotherapeutica: 2 mg/m2 lich.oppervlak 2x per week met een interval van ten minste 3 dagen, gedurende 12 weken, gevolgd door 2 mg/m2 lich.oppervlak 1x per week gedurende 24 weken.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

CYTOKINEN EN IMMUNOMODULANTIA

KOLONIESTIMULERENDE FACTOREN

Filgrastim

Neupogen G-CSF, Tevagrastim, Nivestim, Zarzio, Accofil
L03AA02
INTERFERONEN
L03AB05
L03AB11
L03AB10
OVERIGE CYTOKINEN EN IMMUNOMODULANTIA

Glatirameer

Copaxone
L03AX13

Plerixafor

Mozobil
L03AX16

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): anemie. Hoofdpijn, duizeligheid. Tachycardie, hypertensie, hypotensie. Dyspneu, tachypneu, hoesten. Anorexie, braken, diarree, obstipatie, buikpijn, misselijkheid. Overmatig zweten. Spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn en pijn in extremiteiten. Koorts, koude rillingen, hypothermie. Algemene pijn, vermoeidheid, malaise, asthenie, pijn op de borst. Gehoorverlies.

Vaak (1-10%): sepsis, bovenste luchtweginfectie, urineweginfectie, cellulitis, Herpes simplex-infectie. Leukopenie, trombocytopenie, granulocytopenie, febriele neutropenie. Verwardheid, depressie, slapeloosheid, slaperigheid, angst. Paresthesie, hypo-esthesie, tremor, lethargie. Wazig zien. Vertigo, tinnitus. Cyanose, palpitaties. Flebitis, voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals, bleekheid. Bloedneus, hemoptoë, piepende ademhaling, pleura-effusie. Dyspepsie, buikpijn, opgezette buik. Huiduitslag, jeuk, droge huid, erytheem, alopecia. Spierkramp, botpijn, stijf bewegingsapparaat. Hematurie, dysurie, pollakisurie. Dysmenorroe. (Perifeer) oedeem, slijmvliesontsteking, koude gevoel, reactie op de infusieplaats. Dehydratie, gewichtsverlies, hypokaliëmie.

Verder zijn gemeld: pericarditis, pleuritis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Vermijd chronisch of standaard gebruik van corticosteroïden, omdat mifamurtide werkt door middel van stimulatie van het afweersysteem. Voorzichtig bij een voorgeschiedenis van astma of obstructieve longziekte vanwege het risico van ademnood; zo nodig profylactisch bronchodilatatoren voorschrijven. Neutropenie treedt vaak op, controleer en behandel bij koorts of koude rillingen die aanhouden om sepsis te voorkomen. Voorzichtig bij een voorgeschiedenis van inflammatoire, collageen of auto-immuun aandoeningen; controleer op ontstekingsreacties zoals artritis of synovitis. Controleer de stollingsparameters bij een voorgeschiedenis van hart- of vaataandoeningen (zoals trombose, vasculitis) en staak (tijdelijk) de behandeling als symptomen aanhouden. Gastro-intestinale toxiciteit wordt versterkt in combinatie met hooggedoseerde combinatiechemotherapie. Voorzichtig bij matige tot ernstige leverfunctiestoornissen en ernstige nierfunctiestoornissen. Tijdens de behandeling de nier- en leverfunctie bewaken.

Interacties

Niet beoordeeld: de fabrikant ontraadt gelijktijdig gebruik met ciclosporine of tacrolimus, vanwege een mogelijk effect op de miltmacrofagen en de mononucleaire fagocytaire functie.
Ook ontraadt de fabrikant gelijktijdig gebruik van hooggedoseerde NSAID's, omdat deze het macrofaagactiverende effect van mifamurtide kunnen blokkeren.

Referenties

 1. Takeda France SAS, SmPC MEPACT (EU/1/08/502/001) 22-02-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 25 april 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 april 2016

Wijzigingen

 • 25 april 2016 12:48: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering