Paracetamol

Stofnaam
Paracetamol
Merknaam
Perfalgan, Apotel, Ben-u-ron Paracetalgin, Paracet, Pinex.
ATC code
N02BE01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Acetanilidederivaat met analgetische en antipyretische werking. Paracetamol heeft geen anti-inflammatoir effect. Het werkingsmechanisme is nog niet volledig opgehelderd; waarschijnlijk speelt remming van prostaglandinesynthetase een rol.

Farmacokinetiek bij kinderen

Paracetamol wordt gemetaboliseerd in de lever en uitgescheiden met de urine, voornamelijk in de vorm van het glucuronide en het sulfaatconjugaat, en ong. 5% onveranderd.

Na intraveneuze toediening van paracetamol aan (premature) neonaten, zijn de volgende farmacokinetische parameters gevonden (Allegaert et al 2004,  Allegaert et al 2011, van Ganzewinkel 2014.)

  t½ (uur) Cl (l/kg/uur) Vd (l/kg)
Premature neonaten 4,6 - 5,9 0,09 - 0,14 0,61 - 0,76
A terme neonaten 2,9 ± 1 0,17 ± 0,06 0,64 ± 0,25

De klaring bij zuigelingen van 3 maanden en 1 jaar is respectievelijk 8,8 en 13,6 l/uur/70kg (84% van de waarden gevonden bij oudere kinderen). Deze waarden zijn vergelijkbaar met de waarden na orale en ractale toediening. De halfwaardetijd van paracetamol na rectale toediening bij prematuren is dan ook sterk verlengd, van gemiddeld 11 uur bij prematuren na een zwangerschapsduur van 28-32 weken, naar gemiddeld 2,7 uur bij a-terme neonaten (van Lingen et al., Allegaert et al.).

Rectaal toegediende paracetamol wordt bij kinderen traag geabsorbeerd. De mediane t-max waarden, na een enkelvoudige rectale dosis van paracetamol, bij prematuren en a-terme neonaten bedragen respectievelijk 4 – 5 uur en 1,5 uur (van Lingen et al). Tevens blijkt uit verschillende studies dat de absorptie van paracetamol vanuit zetpillen variabel en onvolledig verloopt. De relatieve biologische beschikbaarheid van rectale toedieningsvormen (F rectaal/oraal) varieert van 0,5 bij oudere kinderen tot circa 1 bij neonaten (Hahn et al., Coulthard et al., Birmingham et al., Anderson et al., Arana et al.). In kritiek zieke kinderen is een orale biologische beschikbaarheid van 72% gerapporteerd (Kleiber 2019)

Label dosisadvies Kinderformularium

Pijn, acuut/postoperatief
Intraveneus
Prematuren: offlabel
< 1 jaar (= 10 kg): Off-label
> 1 jaar: On-label, maximale dosering 4 g/dag: off-label
Oraal: Off-label
Rectaal: Off-label

Chronische pijn: Off-label

Milde pijn en koorts: On label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Koorts en pijn bij griep, verkoudheid en vaccinatie, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn
ORAAL
3 mnd-1 jaar: 60 mg/dosis 4-6 dd
1-2 jaar: 120 mg/dosis, 4-6 dd
2-4 jaar: 120-180 mg/dosis, 4-6 dd
4-6 jaar: 180 mg/dosis 4-6 dd
6-9 jaar: 240 mg/dosis 4-6 dd
9-12 jaar: 360 mg/dosis 4-6 dd
> 12 jaar: 500 mg/dosis 4-6 dd
RECTAAL
3 mnd-1 jaar: 120 mg/dosis 2-3 dd
1-2 jaar: 240 mg/dosis 2-3 dd
2-4 jaar: 240 mg/dosis 3 dd
4-6 jaar: 240 mg/dosis 4 dd
6-9 jaar: 500 mg/dosis  2-3 dd
9-12 jaar: 500 mg/dosis 3 dd
> 12 jaar: 1000 mg/dosis 2-3 dd
 

Kortdurende behandeling van matige pijn:
INTRAVENEUS
a terme pasgeborene -10 kg: 7,5 mg/kg/dosis, max 30 mg/kg/dag
10-33 kg:
15 mg/kg/dosis 4 dd, minimum interval tussen 2 toedieningen 4 uur, max 60 mg/kg/dag of 2000 mg
> 33 kg: 15 mg/kg/dosis 4 dd, minimum interval tussen 2 toedieningen 4 uur, max 60 mg/kg/dag of 3000 mg

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

 • Stroop 24 mg/ml; 
  • Sinaspril stroop bevat 70 mg/ml propyleenglycol en 40 mg/ml ethanol.
   Vanwege de aanwezigheid van propyleenglycol in het product, is dit product niet geschikt voor neonaten (tot 1 maand). Andere toedieningsvormen hebben de voorkeur. In kinderen vanaf 1 mnd - 5 jaar kan éénmaal daags 1 dosis veilig gebruikt worden. 
  • Daro stroop bevat 0,49 mg/ml propyleenglycol.
   Bij kinderen tot 1 maand die doseringen hoger dan 48 mg/kg/dag nodig hebben leidt gebruik van de Daro stroop tot een overschrijding van de veilige marges propyleenglycol. In dat geval hebben andere toedieningsvormen de voorkeur. Het kan veilig worden gebruikt in kinderen > 1 mnd. 
 • Drank 24 mg/ml
  • Paracetamol Sanias drank bevat 5,44 mg/ml propyleenglycol en 0,48 mg/ml benzylalcohol.
   Vanwege de aanwezigheid van benzylalcohol en propyleenglycol in het product, is dit product niet geschikt voor neonaten (tot 1 maand). Andere toedieningsvormen hebben de voorkeur. Het kan veilig worden gebruikt in kinderen > 1 mnd. 

Kauwtablet 120 mg.
Tablet 100 mg, 500 mg.
Zetpil 60 mg, 120 mg,  180 mg, 240 mg, 360 mg, 500 mg,  750 mg, 1000 mg.
Tablet, omhuld 'Gladde' 500 mg.
Tablet, filmomhuld 'Zapp' 500 mg.
Zetpil 'Junior' 125 mg, 250 mg, 500 mg.
Tablet, omhuld 1000 mg.
Orodispergeerbare tablet 'Junior' 125 mg, 250 mg.
Orodispergeerbare tablet 500 mg.
Infusievloeistof 10 mg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Milde tot matige pijn; koorts
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [8] [9]
   • 10 - 15 mg/kg/dosis, zo nodig max 3 dd. Max: 45 mg/kg/dag.
   • Let op: sommige vloeibare doseervormenbevatten toxische hulpstoffen en zijn daarom niet geschikt voor toepassing bij neonaten (zie rubriek toedieningvormen en hulpstoffen)

  • 1 maand tot 18 jaar
   [24] [31] [37] [38] [39] [40] [41] [42]
   • 10 - 15 mg/kg/dosis, zo nodig max 4dd. Max: 60mg/kg/dag, maar niet hoger dan 4 g/dag.
 • Rectaal
  • a terme neonaat en ≥ 3 kg
   [28] [30] [43] [44]
   • 10 - 20 mg/kg/dosis, zo nodig max 3-4 maal daags. Max: 60 mg/kg/dag.
  • 1 maand tot 18 jaar en ≥ 3 kg
   [27] [30] [43] [44]
   • 10 - 20 mg/kg/dosis, zo nodig 3 -4 dd. Max: 60mg/kg/dag, maar niet hoger dan 4 g/dag.
Pijn, acuut/post-operatief
 • Oraal
  • Prematuren Postconceptionele leeftijd 28 weken tot 33 weken
   • 30 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    Kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen

   • Let op: sommige vloeibare doseervormen bevatten toxische hulpstoffen en zijn daarom niet geschikt voor toepassing bij neonaten (zie rubriek toedieningvormen en hulpstoffen)

  • Prematuren Postconceptionele leeftijd 33 weken tot 37 weken
   [8] [10]
   • 45 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen

    • Let op: sommige vloeibare doseervormen bevatten toxische hulpstoffen en zijn daarom niet geschikt voor toepassing bij neonaten (zie rubriek toedieningvormen en hulpstoffen)
    • Omwille van de eenvoud van het dosisadvies en het gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering naar de effectiviteit van een orale oplaaddosering, wordt er geen oplaaddosering aanbevolen.
  • a terme neonaat
   [9]
   • 60 mg/kg/dag in 4 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen.  Indien na deze periode nog pijnstilling nodig is, de dosering verlagen naar dosis voor milde tot matige pijn. 

    • Let op: sommige vloeibare doseervormen bevatten toxische hulpstoffen en zijn daarom niet geschikt voor toepassing bij neonaten (zie rubriek toedieningvormen en hulpstoffen)
    • Omwille van de eenvoud van het dosisadvies en het gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering naar de effectiviteit van een orale oplaaddosering, wordt er geen oplaaddosering aanbevolen.
  • 1 maand tot 6 maanden
   [8] [9]
   • 60 mg/kg/dag in 4 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen. Indien na deze periode nog pijnstillig nodig is, de dosis verlagen naar 10 mg/kg/dosis, zo nodig, max 40 mg/kg/dag.

   • Omwille van de eenvoud van het dosisadvies en het gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering naar de effectiviteit van een orale oplaaddosering, wordt er geen oplaaddosering aanbevolen.

  • 6 maanden tot 18 jaar
   [8] [9] [10] [25] [26]
   • 90 mg/kg/dag in 4 doses. Max: 4 g/dag. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen. Indien na deze periode nog pijnstillig nodig is, de dosis verlagen naar de dosering voor milde tot matige pijn. 

   • Omwille van de eenvoud van het dosisadvies en het gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering naar de effectiviteit van een orale oplaaddosering, wordt er geen oplaaddosering aanbevolen.

 • Rectaal
  • Prematuren Postconceptionele leeftijd 28 weken tot 32 weken en ≥ 1,5 kg
   [21]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen

  • Prematuren Postconceptionele leeftijd 32 weken tot 36 weken
   [21] [25]
   • Startdosering: 30 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 2 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen

  • Prematuur Postconceptionele leeftijd 36 weken tot 37 weken
   [8] [10] [25]
   • Startdosering: 30 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 60 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen

  • a terme neonaat
   [8] [10] [22] [25]
   • Startdosering: 30 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 60 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen. Indien na deze periode nog pijnstilling nodig is, de dosering verlagen naar de dosering (onderkant doseerrange) voor milde tot matige pijn.  

  • 1 maand tot 18 jaar
   [8] [10] [13] [19] [25] [26]
   • Startdosering: 40 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
   • Onderhoudsdosering: 90 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 4 g/dag. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
   • Behandelduur:

    Kortdurend gebruik, maximaal 2-3 dagen. Indien na deze periode nog pijnstillig nodig is de dosis verlagen naar de dosis voor milde tot matige pijn.

 • Intraveneus
  • Premature neonaten Postmenstruele leeftijd < 32 weken
   [34] [35] [36]
   • Startdosering: 12 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 24 mg/kg/dag in 4 doses.
    • De paracetamol intraveneuze oplossing wordt toegediend als een 15-minuten intraveneus infuus.
    • Het minimum interval tussen 2 toedieningen is 4 uur, maximaal aantal toedieningen per dag is 4.
  • Premature neonaten Postmenstruele leeftijd 32 weken tot 44 weken
   [32] [34] [36]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 4 doses.
    • De paracetamol intraveneuze oplossing wordt toegediend als een 15-minuten intraveneus infuus.
    • Het minimum interval tussen 2 toedieningen is 4 uur; maximaal aantal toedieningen per dag is 4.
  • a terme neonaat
   [32] [33] [34] [45]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: 40 mg/kg/dag in 4 doses.
    • De paracetamol intraveneuze oplossing wordt toegediend als een 15-minuten intraveneus infuus.
    • Het minimum interval tussen iedere toediening dient 4 uur te zijn. Maximaal aantal toedieningen per dag is 4.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [26] [33] [36]
   • Startdosering: 20 mg/kg/dosis, éénmalig. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
   • Onderhoudsdosering: 60 mg/kg/dag in 4 doses. Max: 4 g/dag. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
    • De paracetamol intraveneuze oplossing wordt toegediend als een 15-minuten intraveneus infuus.
    • Het minimum interval tussen iedere toediening dient 4 uur te zijn. Het maximum aantal toedieningen per dag is 4.
Chronische pijn
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 60 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 3 g/dag. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
   • Bij chronische pijn wordt overleg met een pijnspecialist aanbevolen.

 • Rectaal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 60 mg/kg/dag in 3 - 4 doses. Max: 3 g/dag. Maximale dosering per gift: 1 g/dosis.
   • Bij chronische pijn wordt overleg met een pijnspecialist aanbevolen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Hepatotoxiciteit veroorzaakt door toxische metabolieten. (bij kinderen > 140 mg/kg lichaamsgewicht)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10 %): injectie: reacties op de toedieningsplaats (pijn, branderig gevoel).

Zelden (0,01-0,1%): (maag-darm)bloedingen, buikpijn, diarree, misselijkheid en braken. Sedatie, depressie, verwardheid, hallucinaties, hoofdpijn, visusstoornissen, (draai)duizeligheid. Afwijkingen in het bloedbeeld zoals agranulocytose (na langdurig gebruik), trombocytopenie, (trombocytopenische) purpura, leukopenie, neutropenie en hemolytische anemie. Malaise, koorts. Tremor. Hypotensie, oedeem. Jeuk, huiduitslag, urticaria. Stijging van leverenzymwaarden, afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose, geelzucht.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, shock en anafylaxie, bronchospasmen, analgetische astma, exantheem. Hypoglykemie. Pancytopenie. Tachycardie. Renale bijwerkingen zoals troebele urine (steriele pyurie), hematurie, anurese, nierfunctiestoornis; na langdurig gebruik van hoge doses zijn nefropathieën zoals interstitiële nefritis en tubulaire necrose waargenomen. Hepatotoxiciteit; leverbeschadiging (leverfalen, acute hepatitis) kan al optreden na doses van 6 g (bij kinderen > 140 mg/kg lichaamsgewicht), hogere doses veroorzaken irreversibele levernecrose. Ook is leverbeschadiging gerapporteerd na chronisch gebruik van 3–4 g per dag.

Verder zijn gemeld: acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP), erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN) en geneesmiddel geïnduceerde dermatose. Opvliegers. De zoetstof maltitol kan diarree veroorzaken. Zetpil: lokale irritatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pughscore > 9)

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Langdurig of veelvuldig gebruik van paracetamol wordt ontraden. Voorzichtigheid is geboden bij prematuren met hyperbilirubinemie. Na herhaalde rectale toedieningen bij prematuren kan cumulatie optreden. Paracetamol wordt gemetaboliseerd via sulfatering (met name bij kinderen en in het bijzonder bij zuigelingen), glucuronidering en oxidatieve routes. Via de oxidatieve route wordt de reactieve radicaal N-acetylparabenzoquinone-imine (NAPQI) gevormd wordt. NAPQI wordt vervolgens door glutathion tot cysteïne en mercaptuurzuurmetabolieten geconjugeerd. In geval van een overdosering wordt een groter gedeelte van de paracetamol via de oxidatieve route gemetaboliseerd en wordt meer NAPQI gevormd. Wanneer nog slechts 30% glutathion in de ongebonden vorm aanwezig is, kan NAPQI tot acute levercelnecrose leiden.Herhaalde doseringen van 90 mg/kg/dag of meer kunnen bij kinderen toxisch voor de lever zijn. Zelfs herhaalde doseringen van 60-90 mg/kg/dag kunnen bij sommige kinderen (verminderde glutathion-voorraad) tot toxische verschijnselen leiden. Bij verschijnselen van sufheid en/of bij patiënten met een ziekte die samengaat met uitdroging en vasten en die regelmatig paracetamol innemen gedurende enkele achtereenvolgende dagen, moet men op de paracetamolintoxicatie bedacht zijn. Toxiciteit kan ook optreden bij bepaalde aandoeningen waarbij de glucuronidering gecompromitteerd is. Er wordt aanbevolen om te controleren of er geen andere paracetamol en/of propacetamol bevattende geneesmiddelen toegediend worden. Sommige paracetamol preparaten bevatten aspartaam, voorzichtigheid is geboden bij patiënten met phenylketonurie.

Let op fouten in de dosering van de infuusvloeistof  als gevolg van verwarring tussen milligram (mg) en milliliter (ml) kunnen resulteren in onopzettelijke overdosering en overlijden

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig  bij matige tot ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring ≤ 30 ml/min), leverinsufficiëntie, acute hepatitis, glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie, hemolytische anemie, verminderde leverenzymactiviteit, syndroom van Gilbert (familiaire non-hemolytische hepatitis), chronisch alcoholgebruik, dehydratie en chronische ondervoeding (lage reserves van hepatisch glutathion), gebruik van totale parenterale voeding (TPV). Bij glutathiondepletie zoals bij sepsis, ondervoeding, alcoholmisbruik, nier- en leverfunctiestoornis neemt de kans op leverfalen en/of metabole acidose toe. Bij chronisch alcoholisme, tijdens de behandeling geen alcohol gebruiken.

Hogere doseringen dan aanbevolen brengen het risico van zeer ernstige leverbeschadiging met zich mee. 6 gram kan al leverbeschadiging geven, na chronisch gebruik is bij 3–4 gram per dag al leverschade gemeld. Klinische klachten en symptomen van leverbeschadiging (incl. cholestatische, cytolytische (= hepatocellulaire) of fulminante hepatitis, leverfalen) worden doorgaans pas na 2 dagen (max. 4–6 dagen) na toediening waargenomen.

Paracetamol kan ernstige huidreacties veroorzaken; staak het gebruik bij de eerste tekenen van huiduitslag of andere overgevoeligheid.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Bij aanhoudende pijn (> 5 dagen), hoge of aanhoudende koorts (> 3 dagen) of verschijnselen van een secundaire infectie de behandeling heroverwegen. Bij gebruik langer dan 3 maanden kan geneesmiddelafhankelijke hoofdpijn ontstaan, staak dan de behandeling. Zodra mogelijk overgaan van intraveneuze naar orale behandeling.

Bij astmatische patiënten die overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur zijn lichte bronchospasmen gemeld als kruisreactie.

Bij homozygote patiënten met fenylketonurie moet bij gebruik van de kauwtablet 120 mg de hoeveelheid fenylalanine worden doorberekend in het voedingsvoorschrift.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet relevant:
Afname paracetamol: de concentratie daalt door lorlatinib.

Niet beoordeeld:
Paracetamol kan bij langdurig en regelmatig gebruik de werking van VKA's versterken. Er is geen significant effect wanneer incidenteel een dosis wordt ingenomen.

Het is niet aangetoond dat coffeïne de analgetische werking van paracetamol kan versterken.

Isoniazide verhindert het metabolisme van paracetamol in de lever wat mogelijk de werking en/of toxiciteit van paracetamol versterkt.

Bij chronisch alcoholmisbruik en combinatie met enzyminductoren kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen door verhoogde en versnelde vorming van toxische metabolieten.

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig toedienen van paracetamol en flucloxacilline, vanwege het risico op een hoge anion gap metabole acidose (HAGMA) met name bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, sepsis of ondervoeding (vooral als de maximale dagdosis paracetamol wordt gebruikt).

OVERIGE ANALGETICA EN ANTIPYRETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PYRAZOLINONDERIVATEN

Metamizol

Dolamizol
N02BB02
ACEETANILIDEDERIVATEN

Paracetamol + coffeine

Finimal, Witte kruis
N02BE51

Referenties

 1. Murat I, et al, Tolerance and analgesic efficacy of a new i.v. paracetamol solution in children after inguinal hernia repair, Paediatr Anaesth, 2005, 15, 663-70
 2. Allegaert K, et al, Intravenous paracetamol (propacetamol) pharmacokinetics in term and preterm neonates, Eur J Clin Pharmacol, 2004, 60, 191-7
 3. Allegaert K, et al, Not all intravenous paracetamol formulations are created equal, Paediatr Anaesth, 2007, 17, 811-2
 4. Allegaert K, et al, Pharmacokinetics of single dose intravenous propacetamol in neonates: effect of gestational age, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2004, 89, F25-8
 5. Anderson BJ., What we don\'t know about paracetamol in children, Paediatr Anaesth, 1998, 8, 451-60
 6. Anderson BJ, et al, Intravenous neonatal paracetamol dosing: the magic of 10 days, Paediatr Anaesth, 2009, 19, 289-95
 7. Anderson BJ, et al, Pediatric intravenous paracetamol (propacetamol) pharmacokinetics: a population analysis, Paediatr Anaesth, 2005, 15, 282-92
 8. Anderson BJ, et al, Acetaminophen developmental pharmacokinetics in premature neonates and infants: a pooled population analysis., Anesthesiology, 2002, 96, 1336-45
 9. Anderson BJ, et al, A model for size and age changes in the pharmacokinetics of paracetamol in neonates, infants and children, Br J Clin Pharmacol, 2000, 50, 125-34
 10. Arana A, et al, Treatment with paracetamol in infants, Acta Anaesthesiol Scand. 2001, 2001, 45, 20-9
 11. Bartocci M,, Intravenous paracetamol: the \'Stockholm protocol\' for postoperative analgesia of term and preterm neonates, Paediatr Anaesth, 2007, 17, 1120-1
 12. Birmingham PK, et al, Initial and subsequent dosing of rectal acetaminophen in children: a 24-hour pharmacokinetic study of new dose recommendations, Anesthesiology, 2001, 94, 385-9
 13. Birmingham PK, et al, Twenty-four-hour pharmacokinetics of rectal acetaminophen in children: an old drug with new recommendations, Anesthesiology, 1997, 87, 244-52
 14. Coulthard KP, et al, Relative bioavailability and plasma paracetamol profiles of Panadol suppositories in children., J Paediatr Child Health, 1998, 34, 425-31
 15. Hahn TW, et al, Pharmacokinetics of rectal paracetamol after repeated dosing in children, Br J Anaesth, 2000 Oct, 85, 512-9
 16. Hameleers-Snijders P, et al, Risk of acute hepatic insufficiency in children due to chronic accidental overdose of paracetamol., Ned Tijdschr Geneeskd, 2007, 151, 897-900
 17. Kozer E, et al, Repeated supratherapeutic doses of paracetamol in children--a literature review and suggested clinical approach, Acta Paediatr., 2006, 95, 1165-71
 18. Palmer GM, et al, I.V. acetaminophen pharmacokinetics in neonates after multiple doses, Br J Anaesth, 2008, 101, 523-30
 19. Prins SA, et al, Pharmacokinetics and analgesic effects of intravenous propacetamol vs rectal paracetamol in children after major craniofacial surgery, Paediatr Anaesth, 2008, 18, 582-92
 20. Van der Marel CD, et al, Paracetamol and metabolite pharmacokinetics in infants, Eur J Clin Pharmacol, 2003, 59, 243-51
 21. Van Lingen RA, et al, Pharmacokinetics and metabolism of rectally administered paracetamol in preterm neonates, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 1999, 80, F59-63
 22. Van Lingen RA, et al, Multiple-dose pharmacokinetics of rectally administered acetaminophen in term infants, Clin Pharmacol Ther, 1999, 66, 509-15
 23. Wilson-Smith EM, et al, Survey of i.v. paracetamol (acetaminophen) use in neonates and infants under 1 year of age by UK anesthetists, Paediatr Anaesth., 2009, 19, 329-37
 24. Actavis, SPC Pinex (RVG 106712), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 25/11/13, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h106712.pdf
 25. NVA, Richtlijn Postoperatieve pijn, www.anesthesiologie.nl, 2012
 26. van Driest SL et al, Association Between Early Postoperative Acetaminophen Exposure and Acute Kidney Injury in Pediatric Patients Undergoing Cardiac Surgery, JAMA Pediatr, 2018, Jul 1;172(7), 655-663
 27. Ratiopharm, SmPC Paracetamol-ratiopharm® 125 mg / 250 mg / 500 mg / 1000 mg Zäpfchen (3599.98.97/ 3599.97.97/ 3599.99.97/ 3599.96.97), 05/2017
 28. Ratiopharm, SmPC Paracetamol-ratiopharm® 75 mg Zäpfchen (82785.00.00), 11/2016
 29. bene Arzneimittel , SmPC ben-u-ron® 125 mg, Zäpfchen (6012055.00.00), 12/2014
 30. bene Arzneimittel , SmPC ben-u-ron® 75 mg Zäpfchen (51011.00.00), 01/2015
 31. bene Arzneimittel , SmPC ben-u-ron® Saft (6012144.00.00), 12/2014
 32. Allegaert, K. et al , The pharmacokinetics of intravenous paracetamol in neonates: size matters most, Arch Dis Child, 2011, 96(6), 575-80
 33. Baarslag, M. A. et al, Clinically effective implementation of intravenous paracetamol as primary analgesia after major surgery in neonates and young infants., Arch Dis Child, 2018, 103(12), 1168-116
 34. Mian, P., et al, Intravenous Paracetamol Dosing Guidelines for Pain Management in (pre)term Neonates Using the Paediatric Study Decision Tree., Curr Pharm Des, 2017, 23(38), 5839-5849
 35. van Ganzewinkel, C., et al, Multiple intravenous doses of paracetamol result in a predictable pharmacokinetic profile in very preterm infants., Acta Paediatr, 2014, 103(6), 612-7
 36. Wang, C., et al, Population pharmacokinetics of paracetamol across the human age-range from (pre)term neonates, infants, children to adults, J Clin Pharmacol, 2014, 54(6), 619-29
 37. Bayer B.V., SmPC Finimal (RVG 06448) 01-07-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 38. Evolan Pharma AB, SmPC Paracetamol Norfri 24mg/ml mikstur, oppløsning (17-11859) 10-06-2022, www.legemiddelsok.no
 39. Karo Pharma AS , SmPC Paracet 250 mg smeltetablett med banansmak (2002-00074) 23-03-2022, www.legemiddelsok.no
 40. Aurobindo Pharma B.V., SmPC Paracetamol Sanias met aardbeiensmaak 24 mg/ml drank (RVG 106712) 25-06-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 41. Healthypharm B.V, Paracetamol liquid caps 500 mg (RVG 126506) 16-05-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 42. AbZ-Pharma GmbH, SmPC Paracetamol AbZ 500 mg Tabletten (3599.99.98) , www.fachinfo.de, 12-2021
 43. Karo Pharma AS , SmpC Paracet 60/125/250/500/1g stikkpiller (0000-07753) 08-04-2022, www.legemiddelsok.no
 44. Healthypharm B.V, SmPC Kinderparacetamol HTP zetpil 60/120/240mg (RVG 32144, 24202 en 24203) 10-05-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 45. Allegaert, K., et al., Hepatic tolerance of repeated intravenous paracetamol administration in neonates, Paediatr Anaesth, 2008, 18(5), 388-92
 46. Cooper, T.E., et al.,, Paracetamol (acetaminophen) for chronic non-cancer pain in children and adolescents, Cochrane Database Syst Rev, 2017, 8, CD012539
 47. Anderson, B.J., et al., Perioperative pharmacodynamics of acetaminophen analgesia in children, Anesthesiology, 1999, 90(2), 411-21
 48. Hopkins, C.S., et al., Pharmacokinetics of paracetamol after cardiac surgery., Arch Dis Child, 1990, 65(9), 971-6
 49. Kleiber, N., et al.,, Enteral Acetaminophen Bioavailability in Pediatric Intensive Care Patients Determined With an Oral Microtracer and Pharmacokinetic Modeling to Optimize Dosing, Crit Care Med, 2019, 47(12), e975-e983
 50. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10-12-2020
 51. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 3-2-2023

Wijzigingen

 • 22 maart 2023 15:54: Verduidelijking: het doseeradvies voor acute pijn bij zuigelingen tot 6 maanden noemde om - indien na 3 dagen gebruik de pijn nog onvoldoende onder controle is- de dosering te verlagen naar het doseeradvies voor milde pijn en koorts. Deze indidatie heeft echter dezelde dagdosering.. Het is verduidelijkt dat het hier gaat om de dosering aan de lage kant van de range voor de keerdosis.
 • 11 januari 2023 15:30: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van paracetamol bij milde tot matige pijn en koorts bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van: - maximale orale dosis voor neonaten (nieuw: max 45 mg/kg/dag obv PK studies van Anderson. - maximale rectale doseringen voor alle leeftijdsgroepen nu op 60 mg/kg/dag - orale dosis bij acute pijn bij premature neonaten 33-37 weken, a terme neonaten en zuigelingen van 1-6 maanden.
 • 17 oktober 2022 12:22: Waarschuwing tav hulpstoffen in orale (vloeibare) preparaten toegevoegd
 • 15 april 2022 09:06: Voor oudere kinderen zijn hogere doses per gift mogelijk: oraal: > 15 jaar 1000 mg/dosis; rectaal: > 12 jaar: 1000 mg/dosis. (Bron: SmPC)
 • 07 februari 2022 11:51: Informatie toegevoegd over veilig gebruik van sinaspril in relatie tot de hulpstoffen in het produkt.
 • 20 oktober 2021 10:57: De maximale dosering bij rectaal gebruik voor acute pijn is aangepast in lijn met maximum voor oraal gebruik en het volwassen maximum (SmPC). Praktische aanwijzingen ten aanzien van de doseerfrequentie en beschikbare toedieningsvormen zijn toegevoegd.
 • 13 januari 2021 15:03: Rectaal gebruik voor milde pijn en koorts uitgebreid naar 0-3 maanden obv Duitse SmPC
 • 13 januari 2021 15:03: Vaste dosering voor rectaal gebruik bij milde pijn en koorts zijn vervangen door een mg/kg dosering
 • 13 januari 2021 15:03: Rectale fixed doseringen vervangen door een mg/kg/dosis
 • 24 november 2020 14:14: Informatie over hulpstoffen in vloeibare toedieningsvormen van paracetamol toegevoegd.
 • 10 juni 2020 09:24: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van paracetamol bij premature neonaten is opnieuw beoordeeld, omdat er aanwijzingen waren dat de onderhoudsdosis mogelijk te laag is in deze leeftijdsgroep. De huidige wetenschappelijke literatuur bevestigt dat de huidige dosering te laag is. Het doseeradvies is daarom aangepast. Gebruik van post-conceptionele leeftijdscategorieën is obsoleet. Daarom zijn deze aangepast naar post-menstruele leeftijdscategorieën.
 • 22 november 2018 10:59: Toevoeging waarschuwing ten aanzien van verwarring mg en ml bij dosering van infuusvloeistof
 • 12 februari 2015 10:19: Correctie: Bij de rectale dosering voor kinderen van 1 jaar van 4 jaar stond ten onrechte een doseerfrequentie per maand vermeld.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering