J01GB01

Er zijn meerdere geneesmiddelen met deze ATC-code gevonden.

De volgende geneesmiddelen zijn gevonden:

Naam

Tobramycine

Obracin

Tobramycine inhalatie

TOBI, Bramitob, TOBI Podhaler, Nebris Steri-Neb