Wijze noteren dosis

← Terug naar overzicht

De dosisadviezen die worden gegeven in het Kinderformularium worden genoteerd als totale dagdosering. Daarna wordt aangeven in hoeveel giften de dagdosering bij voorkeur dient te worden verdeeld, gevolgd door de maximale dagdosering.

Wanneer er bij dosering over een maximale dosering per dag wordt gesproken gaat het om de totale dagdosering, eventueel verdeeld over meerdere giften. In de gevallen dat er een spreiding van de dosering is aangegeven (200 – 400mg/kg/dag) dient er gedoseerd te worden op basis van klinische respons en indicatie.