TEKORTEN EN SUBSTITUTIE

Actuele informatie over tekorten en substitutiemogelijkheden is beschikbaar via de KNMP website www.farmanco.knmp.nl. KNMP Farmanco biedt de volgende informatie over een niet- beschikbaar geneesmiddel:

Vrij toegankelijk voor iedereen:

 • de reden van niet-beschikbaarheid;
 • de verwachte datum van beschikbaarheid;

Via abonnement op de KNMP Farmanco 
Voor kinderartsen: apothekers hebben doorgaans toegang tot KNMP Farmanco (onder andere via de KNMP Kennisbank). Raadpleeg de apotheker voor overleg.

 • oplossingsrichtingen:
  • farmaceutische substitutie;
  • farmacotherapeutische alternatieven;
  • import;
  • apotheekbereiding.

 

SPECIFIEKE INFORMATIE

 • Mupirocine zalf (Bactroban)

03 mei 2018: Aangepast advies dreigend tekort Bactroban Neuszalf 2% 

Het advies om orale toediening van antibiotica te overwegen, ter eradicatie van MRSA-dragerschap, is komen te vervallen, omdat dit in de praktijk tot verwarring kan leiden. Ook bij patiënten die een buikspoeling (peritoneale dialyse) krijgen, geldt een aangepast advies: schrijf de neuszalf niet voor maar gebruik een alternatief. Verder wordt extra verwezen naar de richtlijn 'Behandeling MRSA-dragers – feb. 2012' van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). De andere adviezen blijven hetzelfde (zie nieuwsbericht van 28 maart 2018).
 
Het advies aan artsen is om het gebruik van Bactroban Neuszalf zoveel mogelijk te beperken. Gebruik Bactroban Neuszalf alleen voor de indicaties die in de brief staan en volgens de SWAB-richtlijnen. Dit is noodzakelijk om het tekort van de neuszalf te overbruggen.

28 maart 2018: De neuszalf met mupirocine (Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g) is door grondstofproblemen beperkt beschikbaar. Naar verwachting is het medicijn vanaf juni 2018 tot september 2018 niet leverbaar.

Advies aan artsen: Schrijf alleen Bactroban Neuszalf voor:

 • aan patiënten die drager zijn van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus voorafgaand aan een chirurgische ingreep met een verhoogd infectierisico (met name cardiochirurgie en orthopedische (implantaat)chirurgie)
 • aan patiënten met een positieve neuskweek van Staphylococcus aureus bij buikspoeling (peritoneale dialyse) VERVALLEN 03 mei 2018

Op dit moment zijn er geen alternatieven en dit probleem speelt in heel Europa. Het advies is om geen Bactroban Neuszalf voor te schrijven aan andere patiënten. <VERVALLEN 03 mei 2018 Artsen kunnen overwegen om orale toediening van antibiotica toe te passen ter eradicatie van MRSA-dragerschap>.
 

 • Androstanolon gel 2,5% (Andractim):
  18 januari 2018:
  Androstanolon gel is niet leverbaar. 
  De Franse producent Besins is gestopt met de produktie van andractim ivm het niet verkrijgen van grondstof. De grondstof lijkt wel leverbaar te zijn vanuit Duitsland. Het NKFK is in overleg om te kijken of androstanolon gel bereid kan worden.
  22 januari 2018: De grondstof blijkt niet leverbaar te zijn. Daarmee is het niet mogelijk om androstanolon gel te bereiden.

 • Feneticilline
  26 januari 2018
  Capsules van 250 mg en 500 mg en de suspensie 25 mg/ml zijn niet leverbaar. Fenoxymethylpenicilline capsule 250 mg is beschikbaar als alternatief. De feneticilline suspensie kan vervangen worden door InfectoCillin®250 Saft (fenoxymethylpenicilline). Dit middel wordt op artsenverklaring geleverd en vergoed door de zorgverzekeraars. Op de website van ACE pharmaceuticals is een artsenverklaring en bestelformulier beschikbaar. 
  Voor patienten die niet omgezet kunnen worden van feneticilline naar fenoxymethylpenicilline heeft ACE pharmaceuticals een noodvoorraad feneticilline beschikbaar. Apothekers kunnen gemotiveerd aanspraak maken op deze noodvoorraad tel 036-5227201
 • Sustanon (testosteron)
  29 januari 2018: Sustanon injectievloeistof 250 mg/ml is tijdelijk niet beschikbaar. Naar verwachting zal het in week 9 2018 weer beschikbaar zijn. Tot die tijd kan worden uitgeweken naar andere toedieningswegen van testosteron (zie monografie testosteron). Het Kinderformularium in samenspraak met de NVK sectie Kinderendocrinologie zoekt momenteel uit hoe patienten die nu sustanon injecties gebruiken qua dosering en frequentie van dosering het beste kunnen worden omgezet.
  01 februari 2018: Sustanon 250mg oplossing voor injectie, verpakking 1st. kan via Orly Pharma worden geïmporteerd. De levertijd bedraagt 4-7 werkdagen