Mebendazol

Stofnaam
Mebendazol
Merknaam
Vermox
ATC code
P02CA01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Dosering: (Kinderen)
Bij Enterobiasis (oxyuriasis
) 1 tablet en na 14 dagen weer 1 tablet (zn iedere 14 dagen herhalen),
overige rondwormen: 1 tablet 's morgen en 's avonds gedurende 3 opeenvolgende dagen. Indien na 3 weken geen volledige genezing-->behandeling herhalen).
Er is relatief weinig ervaring met het gebruik bij kinderen<2 jaar. Wanneer het gebruik bij kinderen<2 jaar overwogen wordt op medische indicatie kunnen de bovenstaande doseringen voor 'kinderen' aangehouden worden.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 100. Bevat lactose

Eigenschappen

Anthelminthicum met vermicide, larvicide en ovicide werking. Mebendazol interfereert met de cellulaire tubulinevorming in de darm van wormen door specifiek te binden aan tubuline, wat leidt tot degeneratieve veranderingen in de darm. Hierdoor worden de glucose-opname en de spijsverteringsfuncties van de worm zodanig verstoord dat een autolytisch proces in gang wordt gezet.

Mebendazol is werkzaam tegen nematodeninfestaties in het darmkanaal zoals die met Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus en Taenia solium. Soms kan het tot drie dagen na inname duren alvorens de werkzaamheid intreedt.

Kinetische gegevens

De absorbtie is gering op nuchtere maag.

Doseringen

Indicatie: Enterobiasis
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 100 mg/dosis op dag 0 en dag 14 Zo nodig kuur herhalen. 
   • Kinderen jonger dan 2 jaar alleen behandelen  indien de infectie niet overgaat met uitsluitend hygienische maatregelen.

Indicatie: Ascariasis, trichuriasis, toxocariasis en mijnworminfecties
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 200 mg/dag in 2 doses
   • Behandelduur:

    3 dagen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTHELMINTHICA TEGEN NEMATODEN

BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Albendazol

Eskazole
P02CA03
BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Albendazol

Eskazole
P02CA03

Bijwerkingen bij kinderen

Zeer zelden: bij zuigelingen: koorts, convulsies en erythema multiforme.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer zelden (< 0,01%): diarree, buikpijn. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, urticaria, angio-oedeem, anafylactische en anafylactoïde reacties, exantheem, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Bij langdurig gebruik van hoger dan de aanbevolen doses, zeer zelden granulocytopenie, abnormale leverfunctiewaarden, hepatitis en glomerulonefritis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Er is weinig ervaring met het gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, kan deze tegelijkertijd symptomatisch worden behandeld. Bij enterobiasis (oxyuriasis) het gehele gezin behandelen om herinfectie te voorkómen.

Interacties

Relevant: lopinavir en ritonavir kunnen het metabolisme van mebendazol versnellen.

Bij combinatie met metronidazol is een verhoogde incidentie van het syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse gemeld.

Niet relevant: de plasmaconcentratie stijgt door cimetidine.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie daalt door fenytoïne, carbamazepine en waarschijnlijk ook andere enzyminducerende middelen. Deze interacties zijn alleen bij hoge doses bij extra-intestinale infecties mogelijk van belang.

Referenties

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 05 jul 2018
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 november 2014
 4. Mediq Farma BV, SmPC Mebendazol (RVG 111026) 10-10-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. KNMP, Zelfzorgstandaard Wormen, https://www.thuisarts.nl/wormen, 2017, augustus

Wijzigingen

 • 05 juli 2018 10:38: Notitie ten aanzien van behandeling van kinderen < 2 jaar toegevoegd.
 • 05 juli 2018 10:25: Bijwerking bij babies toegevoegd