Zilversulfadiazine

Stofnaam
Zilversulfadiazine
Merknaam
Flammazine
ATC code
D06BA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zilversulfadiazine heeft zowel een bactericide als een bacteriostatische werking. In contact met wondexsudaat valt zilversulfadiazine langzaam uiteen in zilverionen en sulfadiazine. Zilverionen verstoren de werking van enzymen door binding aan disulfide– en sulfhydrylgroepen van eiwitten. Hierdoor verlopen de normale metabole processen in de cel niet goed meer en sterft de cel. Andere werkingsmechanismen zijn: een verhindering van de replicatie door binding van zilverionen aan DNA en een verstoring van de elektronen–transportketen door binding van zilverionen aan celwand en celmembranen. Verder kunnen zuurstofradicalen ontstaan die de cel beschadigen. Het werkingsspectrum is breed en omvat grampositieve en gramnegatieve bacteriën en schimmels. Gevoelig zijn met name: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes en Klebsiella pneumoniae.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Preventie en behandeling van infecties bij brandwonden en decubitus ulcera: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie en behandeling van infecties bij ernstige brandwonden en decubitus ulcera. Bij toxisch epidermale necrolyse kan toepassing van zilversulfadiazine overwogen worden.
Er zijn slechts beperkt gegevens uit klinische studies beschikbaar over veiligheid van
Flammazine bij kinderen.Cumulatieve data suggereren dat er geen aanpassing van de dosering van Flammazine nodig is.
Dosering kinderen: 1 dd een laag van 2-3 mm dik aanbrengen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 10 mg/g (1%)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Preventie en behandeling van infecties bij brandwonden (2e en 3e graads) en decubitus ulcera.
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 1 maal daags aanbrengen (2-3 mm dik)

   • Cave verslechtering van beoordeling van de wond.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms (0,1–1%): leukopenie, methemoglobinemie. Zeer zelden (< 0,01%): Stevens–Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Verder zijn gemeld: lokaal branderig gevoel, pijn, allergische huidreacties met huiduitslag en jeuk, contactdermatitis, grijze verkleuring van de huid onder invloed van zonlicht. Verhoogde serumosmolaliteit.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij toepassing bij prematuren of baby's jonger dan twee maanden, omdat alle sulfonamides kernicterus kunnen veroorzaken.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtig bij patiënten met G6PD-deficiëntie (aangezien hemolyse kan optreden). Wees tevens voorzichtig bij overgevoeligheid voor sulfonamiden, nierinsufficiëntie en leverparenchymbeschadiging. Bij bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden en bij symptomen duidend op leukopenie het aantal leukocyten bepalen. Door de crème verandert het aspect van de wond; dit bemoeilijkt de beoordeling van de wonddiepte. De meeste kans op levensbedreigende huidreacties zoals het Stevens–Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse is gedurende de eerste weken van de behandeling. Informeer de patiënt over tekenen en symptomen van deze aandoeningen; bij de eerste tekenen of symptomen (progressieve huiduitslag, vaak met blaren of mucosa-laesies) de behandeling onmiddellijk staken. Vroegtijdige staking is in verband gebracht met een betere prognose. Bij het optreden van deze huidreacties mag de patiënt nooit meer geneesmiddelen met sulfadiazine gebruiken. Bij gebruik van grote hoeveelheden op grote wondoppervlakken kan systemische zilverintoxicatie (argyrie) optreden met onder andere sensorische neuropathie. Onder invloed van zonlicht kan een grijze verkleuring van de crème optreden, daarom wordt aangeraden behandelde lichaamsdelen niet aan fel licht bloot te stellen. Er zijn weinig gegevens over het gebruik bij kinderen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen

LOKALE CHEMISCHE ANTIMICROBIELE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIVIRALE MIDDELEN
D06BB03

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Alliance Pharma (Ireland) Ltd, SPC Flammazine (RVG 06705) 30-03-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 02 dec 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 02 dec 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering