Aciclovir (cutaan)

Stofnaam
Aciclovir (cutaan)
Merknaam
Zovirax
ATC code
D06BB03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Herpes labialis: ≥2 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Koortslip:
Kinderen: creme 5 dd aanbrengen

Eigenschappen

Purine (guanine) nucleoside-analogon. Aciclovir is een antivirale stof met in vitro grote werkzaamheid tegen Herpes simplex-virus type 1 en 2 en Varicella zoster-virus. Aciclovir wordt in de cel door middel van, door het virus geïnduceerd thymidinekinase, omgezet in aciclovirmonofosfaat, dat door cellulaire enzymen verder wordt omgezet tot het actieve aciclovirtrifosfaat. Aciclovirtrifosfaat remt competitief het virale DNA-polymerase en voorkomt verdere virale DNA-synthese, met als gevolg blokkade van de vermenigvuldiging van het virus.

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Herpes labialis (koortslip)
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 5 maal daags dun aanbrengen

   • Behandeling is alleen zinvol wanneer behandeling kort na prodromale verschijnselen wordt gestart.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 50 mg/g

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

LOKALE CHEMISCHE ANTIMICROBIELE MIDDELEN

SULFONAMIDEN

Zilversulfadiazine

Flammazine
D06BA01

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Soms (0,1-1%): huidklachten (jeuk, lichte droogheid en schilfering, voorbijgaand branderig of stekend gevoel na aanbrengen).

Zelden (0,01-0,1%): roodheid, contacteczeem (meestal veroorzaakt door hulpstoffen).

Zeer zelden (< 0,01%): allergische reactie, urticaria.

Systemisch: Zeer zelden (< 0,01%): angio-oedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid (val)aciclovir.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Toedieningsinformatie: contact met slijmvliezen zoals in de mond en het oog vermijden vanwege mogelijke irritatie.

Ernstige immuungecompromitteerde patiënten (bv. HIV, chemotherapie), patiënten met ernstige herpes genitalis, zwangeren met herpes genitalis en patiënten met zeer ernstige én recidiverende herpes labialis dienen een arts te raadplegen.

Bij herpes genitalis seksueel contact vermijden (ook met condoom), zowel bij aanwezigheid van actieve laesies als tijdens de prodromale fase.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. GlaxoSmithKline, SPC Zovirax koortslip (RVG 19078) 10-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20-07-2021

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering