Glycopyrroniumbromide

Stofnaam
Glycopyrroniumbromide
Merknaam
Robinul, Sialanar, Rybrila.
ATC code
A03AB02

Glycopyrroniumbromide

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Speekselvloed:
< 3 jaar: Off-label
≥ 3 jaar: Doseringen 0,048-0,24 mg/kg/dag: On-label. Daarbuiten: Off-label

Speekselvloed: pre-operatief, intra-operatief: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Speekselvloed: 
≥ 3 jaar: 0,048 mg/kg/dag in 3 doses, om de 7 dagen verhogen tot max 0,24 mg/kg/dag; max 7,2 mg/dag

Eigenschappen

Mixtura glycopyrronii bromidi. Anticholinergicum, bindt vooral aan de M3-receptor. Vermindert het speekselvolume. Door de quaternaire ammoniumstructuur passeert het slechts in beperkte mate de bloed-hersenbarrière. De werking houdt tot circa 7 uur aan.

Farmacokinetiek

De kinetiek van glycopyrronium bij kinderen >2 maanden is niet leeftijdsafhankelijk. Er is sprake van grote interindividuele variabiliteit [Rautakorpi 1994, Rautakorpi 1998]

IV 5 µg/kg

  t½ (min) Vd (l/kg) Cl (l/kg/uur)
> 2 mnd 46,7-129,5 (28-634,1) 1,3-1,8 (0,7-3,9) 1,01-1,41 (0,32-2,22)

 Oraal 50 µg/kg

  Cmax (µg/l) Tmax (min) F (%)
7-14 jaar 0,37 90 3,3

Doseringen

Ernstige speekselvloed
 • Oraal
  • 2 maanden tot 18 jaar
   [2] [3] [4] [5] [7] [8] [9] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
   • Startdosering: 48 microg./kg/dag in 3 doses. Maximale dosering per gift: 2,4 mg/dosis.
   • Onderhoudsdosering: op geleide van effect en tolerantie elke 5-7 dagen ophogen met stappen van 48 microg./kg/dag naar 96 - 240 microg./kg/dag in 3 doses. Max: 7,2 mg/dag. Maximale dosering per gift: 2,4 mg/dosis.
   • In individuele gevallen zijn doseringen tot 820 microg./kg/dag beschreven.

    Pas op: op de verpakking van Sialanar staat de dosering 0,32 mg/ml vermeld. Dit betreft glycopyrronium en is gelijk aan 0.4 mg/ml glycopyrroniumbromide

Als een anticholinergicum: pre-operatief, intra-operatief
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [6] [10]
   • 4 - 8 microg./kg/dosis, zo nodig intra-operatief herhalen. Maximale dosering per gift: 200 microg./dosis.
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [10]
   • 4 - 8 microg./kg/dosis, zo nodig intra-operatief herhalen als intraveneuze toediening. Maximale dosering per gift: 200 microg./dosis.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Injectievloeistof 0,2 mg/ml (via internationale apotheek, bevat benzylalcohol)
Drank 'Rybrila' 0,2 mg/ml (bevat 0,16 mg glycopyrronium/ml)
Drank 'Sialanar' 0,4 mg/ml (bevat 0,32 mg glycopyrronium/ml)
Pas op: op de verpakking van Sialanar staat de dosering 0,32 mg/ml vermeld. Dit betreft glycopyrronium en is gelijk aan 0.4 mg/ml glycopyrroniumbromide. 
Tablet 1 mg, 3 mg

 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij een GFR <30 ml/min/1,73m2 is het risico op anticholinerge bijwerkingen verhoogd. Dosisverlaging kan noodzakelijk zijn.

MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE MAAGDARMSTOORNISSEN

SYNTH. PARASYMPATHICOLYTICA, ESTERS MET TERT. AMINOGROEP

Mebeverine

Duspatal
A03AA04
OVERIGE MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE MAAGDARMSTOORNISSEN

Pepermuntolie

Tempocol
A03AX

Bijwerkingen bij kinderen

Bij orale toepassing:
Bij meer dan 10% van de patiënten: prikkelbaarheid, overmatig blozen, verstopte neus, verminderde bronchiale secretie, droge mond, obstipatie, diarree, braken en urineretentie.
Bij 1-10%: bovenste luchtweginfecties, pneumonie, urineweginfecties, agitatie, sufheid, bloedneus, huiduitslag en koorts.
Bij minder dan 1%: hoofpijn, midriase, nystagmus, slechte adem, slokdarmcandidiasis, pseudo-obstructie van het maagdarmkanaal en dehydratie.

Verder zijn gemeld psychische stoornissen, slapeloosheid, gesloten kamerhoekglaucoom, fotofobie, droge ogen, voorbijgaande bradycardie, sinusitis, misselijkheid, droge huid, verminderd zweten, urineringsaandrang, angio-oedeem en overgevoeligheidsreacties.

Bij intraveneuze of intramusculaire toediening:
Maligne hyperthermie en vooral bij kinderen hartritmestoornissen (waaronder bradycardie, ventriculaire tachycardie en ventrikelfibrilleren), hartstilstand, hypertensie, hypotensie, convulsies en respiratoir arrest.

Boriosi et al. 2022 beschrijft een hogere prevalentie van luchtwegobstructie, dringende luchtweginterventie en laryngospasmen wanneer een anticholinergicum (glycopyrronium of atropine) wordt gebruikt in vergelijking met geen anticholinergicum bij pediatrische procedurele sedatie.

 

Bijwerkingen algemeen

Gemeld zijn: droge mond, droge huid, verminderde zweetafscheiding, verminderde bronchussecretie. Accommodatiestoornissen, verhoogde oogdruk, fotofobie. Urineretentie. Obstipatie. Tachycardie, hartkloppingen. Smaakverlies, misselijkheid, braken. Blozen. Zwakheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid, nervositeit, geheugen- en concentratiestoornissen. Hallucinaties, verwardheid, opwinding, anticholinerg delirium. Maligne hyperthermie. Huiduitslag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Glaucoom, obstructie van maag-darmkanaal of urinewegen, megacolon, ileus, tardieve dyskinesie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Kinderen onder de 1 jaar en kinderen met het syndroom van Down, spastische paralyse of hersenschade kunnen extra gevoelig zijn voor anticholinerge effecten. Goed monitoren in patiënten met nierschade vanwege verlengde klaring. Paradoxale excitatie kan voorkomen in jongen kinderen.
Injectie bevat benzyl alcohol.

Voor glycopyrronium is additioneel risicominimalisatiemateriaal beschikbaar 

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij koorts, hoge omgevingstemperatuur, hyperthyroïdie, neiging tot hartaritmieën, hypertensie, hartfalen, coronaire vaatziekten, autonome neuropathie, ulcus ventriculi, hiatus hernia met reflux-oesofagitis, verzwakte patiënten met chronische longaandoeningen (in verband met de mogelijke indikking van bronchiaalslijm door verminderde productie), myasthenia gravis, neiging tot obstipatie, colitis ulcerosa, infecties van het maag-darmkanaal, diarree (kan een vroeg symptoom van onvolledige darmobstructie zijn) en gestoorde lever- of nierfunctie; monitoring is nodig bij patiënten met nierschade, Ouderen, kinderen < 1 jaar en kinderen met syndroom van Down, spastische paralyse of hersenschade zijn extra gevoelig voor anticholinerge effecten. Bij jonge kinderen kan paradoxale excitatie voorkomen.

Interacties

Parasympaticomimetica algemeen:

Niet beoordeeld: de werking kan worden versterkt door andere geneesmiddelen met een anticholinerge werking, zoals bepaalde antipsychotica en tricyclische antidepressiva.

Amantadine kan de centrale bijwerkingen van de parasympathicolytica versterken.

De werking van parasympathicomimetica, waaronder cholinesteraseremmers, kan worden geantagoneerd.

 

Referenties

 1. Rautakorpi P, et al, Pharmacokinetics of glycopyrrolate in children, J Clin Anesth, 1994, May-Jun;6(3), 217-20
 2. Mier RJ, et al, Treatment of sialorrhea with glycopyrrolate.A double-blind, dose-ranging study, Arch Pediatr Adolesc Med, 2000, Dec;154(12), 1214-8
 3. Bachrach SJ, et al, Use of glycopyrrolate and other anticholinergic medications for sialorrhea in children with cerebral palsy, Clin Pediatr (Phila, 1998, Aug;37(8), 485-90
 4. Tscheng DZ, Sialorrhea - therapeutic drug options, Ann Pharmacother, 2002 , Nov;36(11), 1785-90
 5. Blasco PA, et al, Glycopyrrolate treatment of chronic drooling, Arch Pediatr Adolesc Med, 1996, Sep;150(9), 932-5
 6. Annila P, et al, Effect of pre-treatment with intravenous atropine or glycopyrrolate on cardiac arrhythmias during halothane anaesthesia for adenoidectomy in children, Br J Anaesth, 1998, Jun;80(6), 756-60
 7. Swart EL, Welk middel heeft de voorkeur bij de behandeling van speekselvloed, Apothekers Vademecum, 2002
 8. Koopmann M, Als de vloed tot wanhoop drijft: medicamenteuze behandeling van hypersalivatie, een literatuuroverzicht, Pharm Weekbl, 2004, Jul:139(27/28), 942-945
 9. Mikart Inc, FDA label Cuvposa (10-2015), www.cuvposa.com
 10. Anpharm Ltd, SPC Robinul (UK) (10-2012), www.mhra.gov.uk
 11. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 01 nov 2016
 12. Informatorium Medicamentorum., (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 01 nov 2016
 13. Rautakorpi P et al. , Pharmacokinetics and oral bioavailability of glycopyrrolate in children. , Pharmacol Toxicol., 1998, Sep;83(3), 132-4
 14. Eiland LS et al. , Glycopyrrolate for chronic drooling in children., Clin Ther. , 2012, Apr;34(4), 735-42
 15. Evatt ML et al. , Oral glycopyrrolate for the treatment of chronic severe drooling caused by neurological disorders in children. , Neuropsychiatr Dis Treat., 2011, 7, 543-7
 16. Garnock-Jones KP et al. , Glycopyrrolate oral solution: for chronic, severe drooling in pediatric patients with neurologic conditions., Paediatr Drugs., 2012, Aug 1;14(4), 263-9
 17. Zeller RS et al. , Randomized Phase III evaluation of the efficacy and safety of a novel glycopyrrolate oral solution for the management of chronic severe drooling in children with cerebral palsy or other neurologic conditions., Ther Clin Risk Manag., 2012, 8, 15-23
 18. Zeller RS et al. , Safety and efficacy of glycopyrrolate oral solution for management of pathologic drooling in pediatric patients with cerebral palsy and other neurologic conditions., Ther Clin Risk Manag., 2012, 8, 25-32
 19. Proveca Pharma Limited, SmPC Sialanar (EU/1/16/1135/001-2) 15-04-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 20. Boriosi et al., Anticholinergics and serious adverse events in pediatric procedural sedation: a report of the Pediatric Sedation Research Consortium, Paediatr Anaesth, 2022, online ahead of print

Wijzigingen

 • 16 september 2019 10:51: Bijwerkingen update obv SmPC Sialanar
 • 01 november 2016 15:55: De beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van glycopyrronium bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in het doseeradvies.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering