Pepermuntolie

Stofnaam
Pepermuntolie
Merknaam
Tempocol
ATC code
A03AX
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Symptomatische behandeling van lichte spasmen van het maag-darmkanaal, flatulentie en buikpijn:
8-18 jaar: 1 capsule (182 mg) max 3 dd. Bij kinderen vanaf 12 jaar kan de dosering zo nodig worden verhoogd tot maximaal 3 dd 2 capsules.

Eigenschappen

Pepermunt heeft een dosisgerelateerd antispasmodisch effect op de gladde spiercellen, doordat menthol het calciumtransport over de celmembraan beïnvloedt. Het vermindert ook het schuimvolume in de maag en darmen. De maagsapresistente coating vertraagt de afgifte tot het product het distale deel van de dunne darm bereikt. De lokale werking zorgt ervoor dat het colon zich ontspant. Het exacte werkingsmechanisme is echter niet duidelijk.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Spasmen van het maagdarmkanaal, flatulentie en buikpijn
 • Oraal
  • 8 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 182 mg/dosis Zo nodig 1-3 dd.
   • Behandelduur:

    De behandeling voortzetten tot de symptomen zijn verdwenen, gewoonlijk binnen 2–4 weken. Maximaal 3 maanden

   • Advies inname/toediening:

    De capsules vóór de maaltijd op een lege maag met voldoende koude drank innemen (bij voorkeur een glas koud water) en heel doorslikken. De capsules niet breken of kauwen, omdat de pepermuntolie dan voortijdig wordt afgegeven.

  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • 182 - 364 mg/dosis Zo nodig 1-3 dd. Max: 1.092 mg/dag.
   • Behandelduur:

    De behandeling voortzetten tot de symptomen zijn verdwenen, gewoonlijk binnen 2–4 weken. Maximaal 3 maanden

   • Advies inname/toediening:

    De capsules vóór de maaltijd op een lege maag met voldoende koude drank innemen (bij voorkeur een glas koud water) en heel doorslikken. De capsules niet breken of kauwen, omdat de pepermuntolie dan voortijdig wordt afgegeven.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 182 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE MAAGDARMSTOORNISSEN

MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE MAAGDARMSTOORNISSEN

Glycopyrroniumbromide

Robinul, Sialanar, Rybrila.
A03AB02

Mebeverine

Duspatal
A03AA04
BELLADONNA EN DERIVATEN
A03BA01

Scopolaminebutyl

Buscopan
A03BB01
MOTILITEITSBEVORDERENDE MIDDELEN

Domperidon

Motilium
A03FA03

Metoclopramide

Primperan
A03FA01

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1–10%): hoofdpijn, brandend maagzuur, brandend gevoel rond de anus, droge mond.

Soms (0,1–1%): wazig zien.

Verder zijn gemeld: allergische reacties (op menthol: hoofdpijn, bradycardie, spiertremoren, ataxie, anafylactische shock en erythemateuze huiduitslag). Misselijkheid, braken, urine of feces met mentholgeur, dysurie, ontsteking van de glans van de penis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Gebruik bij leveraandoening, cholangitis, achloorhydrie, galstenen of andere aandoeningen van de galblaas/galwegen wordt ontraden vanwege mogelijk meer kans op hepatotoxiciteit door pulegon en menthofuran. Bij brandend maagzuur of hiatus hernia kunnen de symptomen verergeren; dan de behandeling staken. Bij breken of kauwen van de maagsapresistente capsule kan de vluchtige olie voortijdig vrijkomen en irritatie van de maag en slokdarm geven. Menthol kan bij zuigelingen en jonge kinderen laryngospasmen veroorzaken. Vanwege beperkte gegevens over de veiligheid en werkzaamheid niet gebruiken bij kinderen 0 tot 8 jaar.

Interacties

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie van ciclosporine en felodipine kan stijgen.

Referenties

 1. Will-Pharma, SmPC Tempocol (RVG 109856) 18-11-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 26 mei 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 mei 2016

Wijzigingen

 • 26 mei 2016 10:26: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering