Griseofulvine

Stofnaam
Griseofulvine
Merknaam
ATC code
D01BA01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Fungistatisch werkend antibioticum afgescheiden door Penicillium-species. De werking berust in hoofdzaak op remming van de mitose tijdens de celdeling van de schimmelcel. Het wordt geconcentreerd in keratineprecursorcellen in o.a. huid, haren en nagels en wordt door exocriene zweetklieren actief uitgescheiden. Het is alleen werkzaam tegen dermatofyten (tinea-infecties) zoals Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum en Microsporum spp. Het beschermt nieuw gevormde cellen tegen deze dermatofyten; het heeft géén invloed op reeds geïnfecteerde cellen. De suspensie bevat microkristallijn griseofulvine.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Griseofulvinesuspensie 25 mg/ml FNA

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Tinea capitis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Oestrogeen-achtige effecten (m.b.t. genitalia en borsten)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hoofdpijn. Misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, flatulentie. Allergische reacties, meestal urticaria, erytheem of fotosensibilisatie. Verder: duizeligheid, slapeloosheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, en bij hoge doses verwardheid, depressie en psychotische symptomen. Droge mond, dorst, orale candidiasis. Zelden paresthesieën van handen en voeten (bij langdurig gebruik), coördinatiestoornissen, visusklachten, (reversibele) vermindering van het gehoor, hepatotoxiciteit, proteïnurie, nieraandoening, (reversibele) leukopenie, granulocytopenie, angio-oedeem, erythema multiforme, verschijnselen van serumziekte, (exacerbatie van) systemische lupus erythematodes, maag-darmbloeding, menstruatiestoornissen. Een geval van (fatale) toxische epidermale necrolyse is gemeld.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

  • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
  • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Porfyrie. Systemische lupus erythematosus en gerelateerde aandoeningen. Leverfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Inname met melk of vetrijk voedsel.

De zelden optredende ernstige bijwerkingen zijn meestal het gevolg van hoge dosering en/of langdurige therapie. Wees voorzichtig bij verminderde nierfunctie en bij bloedbeeldafwijkingen. Tijdens langdurige therapie regelmatig de nierfunctie, leverfunctie en het bloedbeeld bepalen. Fotosensitieve reacties kunnen lupus erythematosus uitlokken; tijdens therapie de huid beschermen tegen intens zonlicht of kunstlicht. Griseofulvine beïnvloedt het metabolisme van porfyrinen en kan daardoor een aanval van acute intermitterende porfyrie uitlokken. Griseofulvine kan de chromosoomverdeling tijdens de celdeling verstoren. Bij aandoeningen van haar en nagels zal frequent knippen de therapieduur verkorten en de kans op herinfectie verminderen. Bij sommige diersoorten konden experimenteel tumoren worden opgewekt; de klinische relevantie hiervan voor de mens is niet bekend

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Griseofulvine induceert CYP3A4.

Relevant:
Griseofulvine induceert het metabolisme van: anticonceptiva (combinatiepil, pleister, vaginale ring), cumarinederivaten, levonorgestrel (als noodanticonceptie) en ulipristal (als noodanticonceptie).

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie kan dalen door fenobarbital en primidon, mogelijk door verminderde absorptie. De plasmaconcentratie van ciclosporine kan dalen.

Griseofulvine kan het effect van alcohol versterken. Gebruik van alcohol tijdens behandeling met griseofulvine heeft in enkele gevallen een disulfiram-achtig effect tot gevolg gehad.

ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
D01BA02

Referenties

  1. González U, et al, Systemic antifungal therapy for tinea capitis in children., Cochrane Database Syst Rev, 2007, 17(4), CD004685
  2. Bennet ML et al, Oral griseofulvin remains the treatment of choice for tinea capitis in children., Pediatr Dermatol, 2000, 17(4), 325-6
  3. Elewski BE et al, Terbinafine hydrochloride oral granules versus oral griseofulvin suspension in children with tinea capitis: results of two randomized, investigator-blinded, multicenter, international, controlled trials., J Am Acad Dermatol, 2008, 59(1), 41-54
  4. Kakourou T, Guidelines for the management of tinea capitis, Pediatr Dermatol, 2010, 27(3), 226-8.
  5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 04 okt 2016
  6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25 okt 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering