Tocoferolacetaat DL-alfa (Vit E)

Stofnaam
Tocoferolacetaat DL-alfa (Vit E)
Merknaam
Vitamine E
ATC code
A11HA03

Tocoferolacetaat DL-alfa (Vit E)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Suppletie bij cystische fibrose
 • Oraal
  • 1 maand tot 1 jaar
   [4]
   • 50 IU/dag in 1 - 3 doses.
  • 1 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 100 - 400 IU/dag in 1 - 3 doses.
Deficientie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 5 - 10 mg/kg/dag in 2 doses. Max: 300 mg/dag.
   • Vitamine E bij voorkeur in wateroplosbare vorm toedienen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (acetaat) 50 mg (import via Orly pharma)

Vitamine E vloeibaar 100IU/ml, bevat dl-alpha-tocopherylsuccinaat en is op waterbasis. (Essential Organics )
Vitamine E tabletten 200 IU,  bevatten d-alpha-tocopherylsuccinaat en zijn deelbaar (Essential Organics )

1 IE Vitamine E komt ongeveer overeen met:

1 mg dl-α tocoferolacetaat
0,91 mg dl-α tocoferol
0,67 mg d-α tocoferol
1,12 mg dl-α tocoferolwaterstofsuccinaat

 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN

OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN
A11HA05

Nicotinamide

Vitamine B3
A11HA01
A11HA06
A11HA02

Riboflavine

Vit B2
A11HA04
A11HA08

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen met een laag geboortegewicht die een hoge dosis (200 mg tocoferolacetaat per dag) van een hyperosmolaire oplossing kregen, is necrotiserende enterocolitis gemeld.

Bijwerkingen algemeen

Doseringen tot 300 mg tocoferolacetaat per dag worden in het algemeen goed verdragen. Bij gebruik van hogere doses gedurende langere tijd zijn gemeld misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen, visusstoornissen, vermoeidheid, hoofdpijn, zwakte, trombose, longembolie, hypertensie, tromboflebitis, fertiliteitsstoornissen, gynaecomastie en borsttumoren.

Bij cutaan gebruik is contactallergie beschreven.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden met hoge orale doses bij trombo-embolie en tromboflebitis in de anamnese.

Interacties

Niet beoordeeld: er zijn aanwijzingen dat het effect van cumarinederivaten kan worden versterkt.

De effecten van ijzersuppletie kunnen door hoge doses tocoferol worden verzwakt.

De absorptie, het verbruik en de opslag van vitamine A nemen mogelijk toe, waardoor hypervitaminose A zou worden voorkomen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014
 3. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e druk
 4. Turck D, et al., ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis, Clinical Nutrition , 2016, 35, 557-77

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering