Colecalciferol (Vitamine D)

Stofnaam
Colecalciferol (Vitamine D)
Merknaam
D-Cura, Devaron, Divisun
ATC code
A11CC05
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Profylaxe van vitamine D deficientie: 
< 12 jaar: 667 IE/dag 
> 12 jaar: 800-2000 IE/dag 
Profylaxe van rachitis:
Prematuren: 200-400 IE/dag
< 1 jaar: 400 IE/dag
> 1 jaar: 400-600 IE/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Devaron Tablet 400 IE.
Davitamon D Druppels olie 1 druppel = 1 mcg = 40 IE
Davitamon D Druppels aquosum, 1 druppel = 1 mcg = 40 IE
Davitamon D Tablet 1 tablet = 2,5 mcg = 100 IE

Eigenschappen

Colecalciferol (vitamine D3) speelt een rol bij de skeletopbouw en -instandhouding, onder andere door handhaving van de calcium/fosfaatspiegel. Het bevordert de fosfaat- en calciumabsorptie uit het maag-darmkanaal en de terugresorptie van calcium door de nieren. Verder heeft het belangrijke functies bij de mineralisatie van het bot, de botvorming en de botresorptie. De actieve vorm is calcitriol.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Profylaxe rachitis
 • Oraal
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken en < 1250 gr
   [4] [7] [8]
   • 15 microg./dag in 1 dosis = 600 IE
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken en ≥ 1250 gr
   [4] [7] [8]
   • 10 microg./dag in 1 dosis = 400 IE
  • a terme neonaat
   [4] [7] [8]
   • 10 microg./dag in 1 dosis = 400 IE (overeenkomend met 10 druppels)
  • 1 maand tot 4 jaar
   [4] [7] [8]
   • 10 microg./dag in 1 dosis = 400 IE (overeenkomend met 10 druppels)
Indicatie: Suppletie bij cystische fibrose
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 20 microg./dag in 1 dosis (= 800 IE)
   • Verdere dosisaanpassing op geleide van spiegels

Indicatie: Vitamine D deficientie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [6] [9]
   • Startdosering: 25 - 50 microg./dag in 1 dosis (=1000-2000 IE/dag) gedurende 2-4 weken
   • Onderhoudsdosering: 10 microg./dag in 1 dosis (=400 IE/dag)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

VITAMINEN A EN D, INCLUSIEF COMBINATIES VAN DEZE TWEE

VITAMINE A
A11CA01
VITAMINE D EN ANALOGE VERBINDINGEN

Alfacalcidol

Etalpha
A11CC03

Calcitriol

Rocaltrol
A11CC04
VITAMINE A
A11CA01
VITAMINE D EN ANALOGE VERBINDINGEN

Alfacalcidol

Etalpha
A11CC03

Calcitriol

Rocaltrol
A11CC04

Bijwerkingen bij volwassenen

Soms (0,1-1%): hypercalciëmie, hypercalciurie. Zeer zelden (< 0,01%): jeuk, huiduitslag, urticaria. Gemeld zijn overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem of larynxoedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Hypercalciëmie, hypercalciurie, nefrolithiase (tenzij de calciumexcretie geen bijdrage aan de steenvorming levert), nefrocalcinose, ernstig nierfunctiestoornis. Sarcoïdose. Hyperparathyroïdie. Pseudohypoparathyroïdisme (omdat daarbij de behoefte aan vitamine D is afgenomen). Hypervitaminose D. Bij de capsule: overgevoeligheid voor pinda's of soja.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Bepaal bij doseringen hoger dan 10.000 IE/dag de plasmawaarden van calcium, fosfaat, magnesium, creatinine en alkalische fosfatase, en het calciumgehalte in de urine; dit dient niet hoger dan 7,5 mmol/24 uur (300 mg/24 uur) te zijn. Voorzichtigheid is geboden bij nierstenen in de anamnese. Bij lichte tot matig gestoorde nierfunctie de calcium-, fosfaat- en 25-OH-vitamine D3-serumspiegels controleren, calcificatie van weke weefsels kan optreden. Bij sarcoïdose kan het metabolisme van vitamine D in de actieve vorm verhoogd zijn, controleer het calciumgehalte in serum en urine. Bij langdurige behandeling de serumspiegels van calcium en creatinine volgen, dit is met name belangrijk bij ouderen die behandeld worden met hartglycosiden en diuretica en bij nierstenen in de anamnese. Bij chronische darm- of pancreasaandoeningen kan de opname van oraal toegediend colecalciferol tekortschieten. Voor een optimale werkzaamheid van vitamine D is een calciuminname van 800–1000 mg noodzakelijk. Plotselinge verhoging van de calciuminname kan leiden tot hypercalciëmie.

Interacties

Niet beoordeeld: enzyminducerende middelen, zoals fenytoïne of fenobarbital, kunnen de plasmaconcentratie verlagen.
Dactinomycine remt de omzetting van calcidiol tot calcitriol.

Colestyramine kan de absorptie verminderen; colecalciferol moet ten minste 1 uur voor of 4-6 uur na colestyramine worden ingenomen.
Paraffine kan de absorptie verminderen.

Thiaziden kunnen het risico op hypercalciëmie verhogen.
Combinatie met digoxine kan leiden tot hartritmestoornissen.
Corticosteroïden kunnen de werking verminderen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 nov 2014
 4. Gezondheidsraad, Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D, Den Haag, 2012, pu­bli­ca­tienr. 2012/15
 5. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e druk
 6. Noordam C et al, Werkboek Kinderendocrinologie, digitale publicatie op www.nvk.nl (alleen leden), 2010
 7. Het voedingscentrum, Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen, www.voedingscentrum.nl, Mei 2011, http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/Documents/Voedingscentrum/Professionals/Rapport%20consultatieronde%20vitamine%20D%20DEF.pdf
 8. Lafeber H. et al, NVK Werkboek enterale en parenterale voeding van pasgeborenen, VU Uitgeverij, 2012
 9. Laboratories SMB S.A., SmPC D-Cura 2400 IE (RVG 112993) 11-03-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 02 mei 2017 11:48: Indicatie vitamine D deficientie aangepast conform NVK werkboek endocrinologie