Tetracaine

Stofnaam
Tetracaine
Merknaam
Tetracaine Minims
ATC code
S01HA03
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Als anestheticum bij het verwijderen van corpus alienum en kleine chirurgische ingrepen:
Kinderen: 1 of meer druppels per keer

Eigenschappen

Lokaal anestheticum van het ester-type. De werking is krachtig en houdt ca. 45 min aan.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Tweede keus voor oppervlakte anesthesie. Meer irriterend en langerwerkend dan oxybuprocaine.

Doseringen

Oppervlakte anesthesie
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1 druppel(s)/dosis, éénmalig.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrochloride) 5 mg/ml; 10 mg/ml 

Minims: 5 mg/ml, 10mg/ml flacon 0,5 ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANAESTHETICA, LOKALE

ANAESTHETICA, LOKALE

Oxybuprocaine

Minims Oxybuprocaine
S01HA02

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Oogklachten (branderig gevoel, pijn, wazig zien), oppervlakkige epitheliale laesies. Tevens oedeem van de cornea, erosie van de cornea, keratitis punctata. Overgevoeligheidsreacties.

Lokale anesthetica kunnen de trofische functie van de corneale zenuwuiteinden zodanig verstoren, dat ondraaglijke pijn ontstaat in een overigens ongevoelig hoornvlies (anaesthesia dolorosa). Dit kan ten onrechte aanleiding zijn vaker te druppelen. Frequent en langdurig gebruik kunnen tevens opacificatie van de cornea en vertraagde wondgenezing veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor anesthetica uit de para-aminobenzoëzuurgroep.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Oxybuprocaine en tetracaine worden vaak in combinatie gebruikt. Eerst oxybuprocaine druppelen in verband met irritatie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De oogdruppels niet frequent en langdurig toepassen. Het gebruik dient tot de spreekkamer of de operatiekamer beperkt te blijven. Vanwege de bacteriostatische werking moet, indien nodig, vóór het indruppelen kweekmateriaal worden afgenomen.

Interacties

Interacties lokale anaesthetica algemeen:

Niet beoordeeld: lokale anesthetica van het ester-type zijn derivaten van 4-aminobenzoëzuur en zouden de werking van sulfonamiden kunnen antagoneren.

Combinatie met een vasoconstrictor

 • Inhalatie-anesthetica kunnen het hart sensibiliseren voor catecholamines, waardoor hartritmestoornissen kunnen optreden.
 • Bij gebruik van een niet-selectieve β-blokker kan ernstige hypertensie en bradycardie optreden.
 • Bij gebruik van methylergometrine, ergotamine of van andere vasoconstrictiva kunnen aanhoudende hypertensie of cerebrovasculaire accidenten ontstaan.
 • Het bloeddrukverhogende effect van adrenaline kan door tricyclische antidepressiva worden versterkt.
 • Fenothiazines kunnen het bloeddrukverhogende effect van adrenaline verminderen of omkeren.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10-12-2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10-12-2020
 4. Bausch&Lomb Pharma, SPC Minims Tetracainehydrochloride (RVG 09372) (09373) 27-8-2020, www.cbg-meb.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09372.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering