Tetracaine

Stofnaam
Tetracaine
Merknaam
ATC code
S01HA03
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Als anestheticum bij het verwijderen van corpus alienum en kleine chirurgische ingrepen:
Kinderen: 1 of meer druppels per keer

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrochloride) 5 mg/ml; 10 mg/ml

Eigenschappen

Lokaal anaestheticum van het ester-type.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Tweede keus voor oppervlakte anesthesie. Meer irriterend en langerwerkend dan oxybuprocaine.

Doseringen

Indicatie: Oppervlakte anesthesie
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1 druppel(s)/dosis, éénmalig.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANAESTHETICA, LOKALE

ANAESTHETICA, LOKALE
S01HA02

Bijwerkingen algemeen

Branderig gevoel na indruppelen. Frequent tijdelijk oppervlakkige epitheliale laesies. Herhaalde toediening kan leiden tot irreversibele hoornvliesbeschadigingen, met als gevolg blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Lokaal anaesthetica kunnen de trofische functie van de corneale zenuwuiteinden zodanig verstoren, dat ondraaglijke pijn ontstaat in een overigens ongevoelig hoornvlies (anaesthesia dolorosa). Dit kan ten onrechte aanleiding zijn vaker te druppelen. Overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor lokaal anaesthetica van het ester-type.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Oxybuprocaine en tetracaine worden vaak in combinatie gebruikt. Eerst oxybuprocaine druppelen in verband met irritatie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De oogdruppels niet frequent en langdurig toepassen. Het gebruik dient tot de spreekkamer of de operatiekamer beperkt te blijven. Vanwege de bacteriostatische werking moet, indien nodig, vóór het indruppelen kweekmateriaal worden afgenomen. Minims bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Interacties

Interacties lokale anaesthetica algemeen:

Niet beoordeeld: lokale anesthetica van het ester-type zijn derivaten van 4-aminobenzoëzuur en zouden de werking van sulfonamiden kunnen antagoneren.

Combinatie met een vasoconstrictor
•Inhalatie-anesthetica kunnen het hart sensibiliseren voor catecholamines, waardoor hartritmestoornissen kunnen optreden.
•Bij gebruik van een niet-selectieve β-blokker kan ernstige hypertensie en bradycardie optreden.
•Bij gebruik van methylergometrine, ergotamine of van andere vasoconstrictiva kunnen aanhoudende hypertensie of cerebrovasculaire accidenten ontstaan.
•Het bloeddrukverhogende effect van adrenaline kan door tricyclische antidepressiva worden versterkt.
•Fenothiazines kunnen het bloeddrukverhogende effect van adrenaline verminderen of omkeren.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 18 nov 2014
 4. Bausch&Lomb Pharma, SPC Minims Tetracainehydrochloride (RVG 09372), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 09 juli 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h09372.pdf

Wijzigingen