Oxybuprocaine

Stofnaam
Oxybuprocaine
Merknaam
ATC code
S01HA02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kortdurende anesthesie bij oogheelkundige ingrepen:
Kinderen: 1 druppel per keer
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrochloride) 4 mg/ml; 10 mg/ml

Eigenschappen

Lokaal anaestheticum met zwak bacteriostatisch effect.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Eerste keus voor oppervlakte anesthesie.

Doseringen

Indicatie: Oppervlakte anesthesie
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 1 druppel(s)/dosis, zo nodig herhalen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANAESTHETICA, LOKALE

ANAESTHETICA, LOKALE
S01HA03

Bijwerkingen algemeen

Licht branderig gevoel en lichte beschadiging van het cornea-epitheel. Herhaalde toediening kan leiden tot irreversibele hoornvliesbeschadigingen, met als gevolg blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. Lokaal anaesthetica kunnen de trofische functie van de corneale zenuwuiteinden zodanig verstoren, dat ondraaglijke pijn ontstaat in een overigens ongevoelig hoornvlies (anaesthesia dolorosa). Dit kan ten onrechte aanleiding zijn vaker te druppelen. Overgevoeligheidsreacties komen voor.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid voor anaesthetica uit de para-aminobenzoëzuurgroep.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Oxybuprocaine en tetracaine worden vaak in combinatie gebruikt. Eerst oxybuprocaine druppelen in verband met irritatie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De oogdruppels niet frequent en langdurig toepassen, niet systematisch toepassen bij het inzetten van contactlenzen. Het gebruik dient tot de spreekkamer of de operatiekamer beperkt te blijven. Vanwege de bacteriostatische werking moet, indien nodig, vóór het indruppelen kweekmateriaal worden afgenomen. 'Minims' en 'Monofree' bevatten geen conserveermiddel, ze zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

Interacties

Interacties lokale anaesthetica:

Niet beoordeeld: lokale anesthetica van het ester-type zijn derivaten van 4-aminobenzoëzuur en zouden de werking van sulfonamiden kunnen antagoneren.

Combinatie met een vasoconstrictor
•Inhalatie-anesthetica kunnen het hart sensibiliseren voor catecholamines, waardoor hartritmestoornissen kunnen optreden.
•Bij gebruik van een niet-selectieve β-blokker kan ernstige hypertensie en bradycardie optreden.
•Bij gebruik van methylergometrine, ergotamine of van andere vasoconstrictiva kunnen aanhoudende hypertensie of cerebrovasculaire accidenten ontstaan.
•Het bloeddrukverhogende effect van adrenaline kan door tricyclische antidepressiva worden versterkt.
•Fenothiazines kunnen het bloeddrukverhogende effect van adrenaline verminderen of omkeren.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 13 nov 2014
 4. Thea Pharma, SPC Monofree Oxybuprocaine (RVG 08015), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 28 oktober 2015, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h08015.pdf

Wijzigingen

 • 28 oktober 2015 10:50: De dosis mag ZN herhaald worden (bron SmPC)

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering