Oxybuprocaine

Stofnaam
Oxybuprocaine
Merknaam
Minims Oxybuprocaine
ATC code
S01HA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal anestheticum van het ester–type. Werking: binnen 15 s na indruppelen. Werkingsduur: 10–20 min.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Eerste keus voor oppervlakte anesthesie.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kortdurende anesthesie bij oogheelkundige ingrepen:
Kinderen: 1 druppel per keer
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdr. (hydrochloride) 4 mg/ml; 10 mg/ml

Minims: 4 mg/ml, 0,5 ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Oppervlakte anesthesie
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 1 druppel(s)/dosis, zo nodig herhalen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Gemeld zijn: oogklachten (licht branderig gevoel, pijn, wazig zicht), lichte beschadiging van het cornea-epitheel. Overgevoeligheidsreacties, anafylactische reactie of shock, allergische blefaritis.

Lokale anesthetica kunnen de trofische functie van de corneale zenuwuiteinden zodanig verstoren, dat ondraaglijke pijn ontstaat in een overigens ongevoelig hoornvlies (anesthesie dolorosa). Dit kan ten onrechte aanleiding zijn vaker te druppelen. Frequent en langdurig gebruik kunnen tevens irreversibele beschadiging van de cornea en vertraagde wondgenezing van het cornea-epitheel veroorzaken.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor anaesthetica uit de para-aminobenzoëzuurgroep.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Oxybuprocaine en tetracaine worden vaak in combinatie gebruikt. Eerst oxybuprocaine druppelen in verband met irritatie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De oogdruppels niet frequent en langdurig toepassen, niet systematisch toepassen bij het inzetten van contactlenzen. Het gebruik dient tot de spreekkamer of de operatiekamer beperkt te blijven. Vanwege de bacteriostatische werking moet, indien nodig, vóór het indruppelen kweekmateriaal worden afgenomen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties lokale anaesthetica:

Niet beoordeeld: lokale anesthetica van het ester-type zijn derivaten van 4-aminobenzoëzuur en zouden de werking van sulfonamiden kunnen antagoneren.

Combinatie met een vasoconstrictor

 • Inhalatie-anesthetica kunnen het hart sensibiliseren voor catecholamines, waardoor hartritmestoornissen kunnen optreden.
 • Bij gebruik van een niet-selectieve β-blokker kan ernstige hypertensie en bradycardie optreden.
 • Bij gebruik van methylergometrine, ergotamine of van andere vasoconstrictiva kunnen aanhoudende hypertensie of cerebrovasculaire accidenten ontstaan.
 • Het bloeddrukverhogende effect van adrenaline kan door tricyclische antidepressiva worden versterkt.
 • Fenothiazines kunnen het bloeddrukverhogende effect van adrenaline verminderen of omkeren.

ANAESTHETICA, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

ANAESTHETICA, LOKALE

Tetracaine

Tetracaine Minims
S01HA03

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Thea Pharma, SPC Monofree Oxybuprocaine (RVG 08015), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 28 oktober 2015, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h08015.pdf
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10-12-2020
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10-12-2020
 5. Bausch Health Ireland Limited, SmPC Minims Oxybuprocaine (RVG 09365) 27-8-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

 • 29 oktober 2015 10:01: De dosis mag ZN herhaald worden (bron SmPC)

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering