Tranexaminezuur

Stofnaam
Tranexaminezuur
Merknaam
Cyklokapron
ATC code
B02AA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Competitieve remmer van plasminogeen en daarmee de omzetting in plasmine in het fibrinolytische systeem. In hoge doseringen is tranexaminezuur ook een niet–competitieve plasmineremmer.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Intraveneuze toediening wordt niet routinematig toegepast.

 

Label dosisadvies Kinderformularium

Oraal: off-label
IV:
< 1 jaar: Off-label
 
> 1 jaar: dosering > circa 20 mg/kg/dag: off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Oraal: niet geregistreerd voor kinderen
IV:
Preventie en behandeling van bloedingen agv algemene of lokale fibrinolyse:
> 1 jaar:
circa 20 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 100 mg/ml
Tablet filmomhuld 500 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Slijmvliesbloedingen bij een stollingsstoornis
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar en < 40 kg
   [3]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandelduur:

    7-10 dagen

   • De intraveneuze vloeistof kan ook oraal toegediend worden.

  • 0 jaar tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [3]
   • 3 - 4 g/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandelduur:

    7-10 dagen

 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 25 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandelduur:

    7-10 dagen

Massale bloeding bij trauma
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [6]
   • Startdosering: 15 mg/kg/dosis, bolus in 10 minuten. Max: 1 g/dosis.
   • Onderhoudsdosering: 2 mg/kg/uur, continu infuus over 8 uur of totdat het bloeden stopt.
  • 1 maand tot 18 jaar
   [6]
   • Startdosering: 15 mg/kg/dosis, bolus in 10 minuten. Max: 1 g/dosis.
   • Onderhoudsdosering: tijdens doorgaand massaal bloedverlies 2 mg/kg/uur, continu infuus in 8 uur of totdat het bloeden stopt.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Oraal

 • GFR ≥ 50: aanpassing van de dosering is niet nodig
 • GFR 30-50: 100% van normale keerdosis, interval tussen 2 doseringen: 12 uur.
 • GFR 10-30: 100% van normale keerdosis, interval tussen 2 doseringen: 24 uur.
 • GFR <10: algemeen advies wordt niet gegeven.

Intraveneus

 • GFR ≥ 50: aanpassing van de dosering is niet nodig
 • GFR 30-50: 67% van normale keerdosis, interval tussen 2 doseringen: 12 uur.
 • GFR 10-30: 67% van normale keerdosis, interval tussen 2 doseringen: 24 uur.
 • GFR <10: algemeen advies wordt niet gegeven.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie kan de halfwaardetijd van tranexaminezuur verlengd zijn. Hierdoor is het risico op bijwerkingen verhoogd.

Klinische gevolgen:
Mogelijke symptomen van overdosering zijn misselijkheid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie en myopathie.

Bijwerkingen bij kinderen

Buikpijn en diarree. Deze bijwerkingen zijn dosisafhankelijk.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1–10%): dosisafhankelijke maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree). Soms (0,1–1%): allergische huidreacties. Zelden (0,01–0,1%): trombocytopenie, trombo-embolische aandoeningen (longembolie, cerebrovasculair accident), blindheid, kleurenblindheid en andere visuele stoornissen. Verder zijn bij de injectie gemeld: stuipen (m.n. bij verkeerd gebruik zoals te hoge doses), duizeligheid en hypotensie, overgevoeligheidsreacties (o.a. anafylaxie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Hematurie

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Actieve trombo-embolische aandoeningen zoals diepveneuze trombose, longembolie en cerebrale trombose. Subarachnoïdale bloeding. Injectie tevens: fibrinolytische omstandigheden na consumptiecoagulopathie ('disseminated intravascular coagulation' of DIS), behalve bij patiënten met predominante activering van het fibrinolytische systeem met acute hevige bloedingen. Ernstige nierinsufficiëntie. Voorgeschiedenis van stuipen. Intrathecale en intraventriculaire injectie, intracerebrale toediening.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij nierinsufficientie dosis aanpassen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtig bij gestoorde nierfunctie omdat tranexaminezuur grotendeels renaal wordt geklaard; gebruik van de injectie bij ernstige nierinsufficiëntie is gecontra–indiceerd. Terughoudend bij trombo-embolische aandoeningen in de (familie-)anamnese wegens meer kans op trombo-embolische complicaties. Bij massale hematurie uit de bovenste urinewegen bestaat het risico van ureterobstructie na toediening van tranexaminezuur. Regelmatig oogonderzoek is aangewezen omdat visusstoornissen kunnen optreden bij langdurig gebruik. Voor gebruik bij onregelmatige menstruatiebloedingen eerst de oorzaak vaststellen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: heeft een antagonistische werking ten opzichte van trombolytica, waarvan therapeutisch gebruik wordt gemaakt bij overdosering van thrombolytica.

Bij combinatie met hormonale anticonceptiva kan in theorie een verhoogd risico op trombusvorming bestaan.

ANTIFIBRINOLYTICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB)., Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Hemofilie, 2020
 3. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl, 23 sept 2012
 4. Turner, NM. Leroy, P., Advanced Paediatric Life Support, de Nederlandse editie, 2017, 5e editie
 5. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 6. Beno S,et al, Tranexamic acid in pediatric trauma: why not?, Crit Care, 2014, Jul 2;18(4):, 313.
 7. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014
 8. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2014

Wijzigingen

 • 07 juni 2023 09:27: De onderhouds dosering bij traumatische bloedingen is gecorrigeerd op basis de studie van Beno et al
 • 09 mei 2022 17:24: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.
 • 27 november 2015 10:13: De indicaties en dosering is aangepast naar de richtlijn diagnostiek en behandeling van hemofilie en advies sectie kinderhematologie.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering