Hydroxocobalamine (Vit B12)

Stofnaam
Hydroxocobalamine (Vit B12)
Merknaam
Hydrocobamine
ATC code
B03BA03

Hydroxocobalamine (Vit B12)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hydroxocobalamine is een in de natuur voorkomende vitamine B12. Vitamine B12 wordt in de darmen uit het voedsel opgenomen. Het heeft een belangrijke functie bij de nucleïnezuurstofwisseling en daardoor bij de celdeling; in het bijzonder de celdeling in het hematopoëtisch systeem. Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot megaloblastaire anemie en ernstige neurologische schade.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 500 microg/ml

Hydroxocobalamine van firma Centrafarm bevat 10,5 mg/ml benzylalcohol. Het preparaat van Nycomed bevat geen benzylalcohol.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Megaloblastaire anemie
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 1 mg/dosis 1 x per week.
   • Behandelduur:

    Gedurende 5 weken, dan onderhoud 1 mg per 2 maanden

   • Alleen bij aangetoonde deficiëntie.

 • Subcutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3]
   • 1 mg/dosis 1 x per week.
   • Behandelduur:

    Gedurende 5 weken, dan onderhoud 1 mg per 2 maanden.

   • Diep subcutaan inspuiten.
    Alleen bij aangetoonde deficiëntie.

Cystathione beta synthese deficientie
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Optimale doseerfrequentie is niet bepaald.
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

 • Intramusculair
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 1 mg/dosis 1 x per maand.
   • Optimale doseerfrequentie is niet bepaald.
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

Functionele defecten van methionine synthase en functionele defecten van methylmalonyl mutase plus methionine synthase
 • Intramusculair
  • 0 maanden tot 7 maanden
   [2]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

  • 7 maanden tot 18 jaar
   [2]
   • 1 mg/dosis 2 x per week.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

 • Oraal
  • 7 maanden tot 18 jaar
   [2]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Niet voor CblF
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Acne, acneïforme dermatitis.
Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische shock. Allergische huidreacties zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt in het cobolaminemolecuul.
Verder zijn gemeld: andere allergische reacties zoals jeuk, urticaria.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen (voor het benzylalcoholbevattende preparaat).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Natriumbenzoaat ter bestrijding van de secundaire hyperammoniëmie is gecontraindiceerd bij organisch zuursyndroom. Patienten met organisch zuursyndroom neigen naar hypokaliëmie. Kaliumcorrectie mag alleen dan plaatsvinden indien er diurese is.

Toedieningsvormen met benzylalcohol als conserveermiddel niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen en pasgeborenen vanwege het grotere risico van toxische en anafylactoïde reacties, voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan drie jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vitamine B12-preparaten mogen niet worden gebruikt bij anemieën waarvan aard en oorzaak niet volledig zijn vastgesteld.
Controle van de vitamine B12-spiegel tijdens parenterale toediening is niet zinvol, aangezien de spiegel blijft stijgen.
Hulpstoffen: benzylalcohol, in sommige injectievloeistoffen, niet gebruiken bij pasgeborenen (< 4 weken) vanwege ernstige bijwerkingen (zoals het ‘gasping’-syndroom) én maximaal één week gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar, vanwege stapeling. Benzylalcohol in grote hoeveelheden kan zich ophopen in het lichaam en metabole acidose veroorzaken; wees voorzichtig bij een verminderde lever- of nierfunctie

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: metformine vermindert de absorptie van vitamine B12. Na ruim 4 jaar metforminegbruik daalde de serumconcentratie met gemiddeld 19% en het risico op vitamine-B12-deficiëntie steeg met ong. 7.2%. Dit effect is dosisafhankelijk en neemt toe bij langer durend gebruik.
Langdurig gebruik van protonpompremmers in een relatieve hoge dosering kan leiden tot vitamine B12-deficiëntie. Vitamine B12 is aan eiwitten gebonden als het met voedsel het lichaam binnenkomt. In de maag maakt pepsine vitamine B12 vrij van eiwit. Verhoging van de pH in de maag inactiveert pepsine, waardoor de opname van vitamine B12 vermindert.
Orale anticonceptiva kunnen de plasmaconcentratie verlagen.

VITAMINE B12 EN FOLIUMZUUR

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

FOLIUMZUUR EN DERIVATEN
B03BB01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke, Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases., Springer, 2006
 3. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderhematologie, VU Uitgeverij, 2001, 2e druk
 4. Informatorium Medicamentorum, ( Interacties), Geraadpleegd 5-3-2022
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, contra-indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 5-3-2022

Wijzigingen

 • 28 april 2022 19:06: Toepassing van hydroxocobalamine als antidotum bij cyanide vergiftiging is in een aparte monografie opgenomen op basis van afwijkende ATC code.
 • 11 juni 2018 16:14: nieuwe indicatie cyanide intoxicatie op basis van SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering