Foliumzuur

Stofnaam
Foliumzuur
Merknaam
ATC code
B03BB01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Foliumzuur (vitamine B11) is een prodrug en wordt onder invloed van dihydrofoliumzuurreductase omgezet in het actieve tetrahydrofoliumzuur, dat een belangrijke rol speelt bij de overdracht van enkelvoudige koolstofverbindingen voor de synthese van nucleïnezuren en voor het metabolisme van enkele aminozuren

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 0.5 mg, 1 mg, 2,5 mg, 5mg
Drank 100 microg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ga snel naar:

Megaloblastaire anemie
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [5]
   • 50 microg./kg/dag in 1 dosis
  • 1 maand tot 18 jaar
   [5]
   • 0,5 - 1 mg/dag in 1 dosis
Foliumzuur suppletie bij chronische hemolyse
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [3]
   • 0,5 mg/dosis om de dag.
  • 1 maand tot 1 jaar
   [3]
   • 0,5 mg/dosis om de dag.
  • 1 jaar tot 5 jaar
   [3]
   • 0,5 mg/dag in 1 dosis
  • 5 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 2,5 mg/dosis 3 maal per week.
Matige tot ernstige hemolyse tgv sferocytose
 • Oraal
  • a terme neonaat
   [4]
   • 0,5 mg/dag in 1 dosis
  • 1 maand tot 6 jaar
   [4]
   • 0,5 mg/dag in 1 dosis
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 0,5 - 1 mg/dag in 1 dosis
Homocysteine metabolisme stoornissen
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [2]
   • 15 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van foliumzuur voor deze indicatie.

  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 15 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van foliumzuur voor deze indicatie.

Ter vermindering van de bijwerkingen van methotrexaat bij inflammatoire aandoeningen
 • Oraal
  • a terme neonaat
   • 5 - 10 mg/dosis 1 x per week. een of twee dagen na de methotrexaattoediening.
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 5 - 10 mg/dosis 1 x per week. een of twee dagen na de methotrexaattoediening.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zelden (0,01–0,1%): overgevoeligheidsreacties zoals koorts en huiduitslag. Zeer zelden (< 0,01%): slaapstoornis, depressie. Snel prikkelbaar. Maag-darmklachten. Verder is gemeld: anafylactische reactie (bij 5 mg).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pernicieuze anemie die niet of onvoldoende wordt behandeld met vitamine B12. Megaloblastaire anemie met onbekende oorzaak.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vóór behandeling van megaloblastaire anemie dient vitamine B12-deficiëntie te worden uitgesloten, omdat foliumzuur de neurologische afwijkingen als gevolg van een vitamine B12–deficiëntie kan verergeren of provoceren terwijl de hematologische verschijnselen verminderen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Relevant: de werking en toxiciteit van capecitabine en fluorouracil nemen toe; dit is gemeld bij een foliumzuurdosering van 5-15 mg per dag. De combinatie wordt ontraden.

De fenytoïneconcentratie kan dalen; dit is vooral waargenomen bij een foliumzuurdosering van 1-15 mg per dag.

Niet beoordeeld: de werking van foliumzuurantagonisten, zoals methotrexaat, trimethoprim en pyrimethamine, kan worden verminderd. Verder remmen foliumzuurantagonisten dihydrofoliumzuurreductase (DFR), waardoor de omzetting van foliumzuur naar tetrahydrofoliumzuur wordt geremd.

VITAMINE B12 EN FOLIUMZUUR

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE EN ANALOGEN)
B03BA03

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke, Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases., Springer, 2006
 3. Werkgroep Benigne Kinderhematologie, Expert opinion foliumzuur suppletie bij chronische hemolyse
 4. Sectie Kinder Hemato-oncologie NVK, Richtlijn Sferocytose, www.nvk.nl, 2013
 5. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderhematologie, VU Uitgeverij, 2001, 2e druk
 6. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 23 okt 2014
 7. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 23 okt 2014

Wijzigingen

 • 12 maart 2015 09:32: CORRECTIE DOSERING: bij de indicatie hemolyse bij sferocytose stond de dosering foutief vermeld in mg/kg/dag in plaats van mg/dag.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering