Pancreatine

Stofnaam
Pancreatine
Merknaam
Creon, Pancrease, Panzytrat
ATC code
A09AA02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pancreasenzymen bevorderen de afbraak en resorptie van vetten, koolhydraten en eiwitten. De pH-gevoelige enzymen zijn op een speciale manier met behulp van maagsapresistente lagen verwerkt in de toedieningsvorm, waardoor ze pas vrijkomen in de dunne darm bij een pH > 5,5–6,0. De biologische beschikbaarheid van de pancreasenzymen uit de diverse preparaten verschilt, afhankelijk van de omstandigheden, door verschillen in formulering en uiteenlopende afgiftepatronen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Pancreasenzym-supplementen hoeven niet geabsorbeerd te worden om effectief te zijn. Hun werking vindt juist plaats in het lumen van het maagdarmstelsel.

Label dosisadvies Kinderformularium

Pancreasinsuffficientie: On-label
Oplossen meconium: Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pancreasinsufficiëntie.
Creon, Pancrease HL: (kleine) kinderen 1-2 capsules bij elke hoofdmaaltijd en 1 capsule bij een tussenmaaltijd
Creon Forte: (kleine kinderen): 1 capsule bij maaltijden
Panzytrat, Panzytrat LD: Zuigelingen en kinderen: 500-2500 IE lipase/kg/maaltijd
Pancreatine 6NF poeder: grondstof, niet geregistreerd als geneesmiddel
Granulaat: zuigelingen starten met 2000–5000 FIP–E lipase per voeding, daarna aanpassen tot max. 2500 FIP–E lipase/kg/voeding; max. 10.000 FIP–E lipase/kg/dag. Kinderen < 4 jaar: Bij dosering op gewicht starten met 1000 FIP–E lipase/kg lichaamsgewicht/maaltijd. Kinderen ≥ 4 jaar: Bij dosering op gewicht starten met 500 FIP–E lipase/kg lichaamsgewicht/maaltijd.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

CREON Per caps. met gereguleerde afgifte "150 mg pancreatine":
Amylase 8000 FIP-E, Lipase 10000 FIP-E, Protease 600 FIP-E
CREON FORTE
Per caps. met gereguleerde afgifte "forte; 300 mg pancreatine":
Amylase 18000 FIP-E, Lipase 25000 FIP-E, Protease 1000 FIP-E
CREON GRANULAAT: bevat per maatschepje van 100mg:
5000 IE lipase, 3600 IE amylase en 200 IE protease.
PANCREASE HL/PANZYTRAT
Per caps. met gereguleerde afgifte:
Amylase 22500 FIP-E, Lipase 25000 FIP-E, Protease 1250 FIP-E
PANZYTRAT LD:
Per caps. met gereguleerde afgifte "LD":
Amylase 9000 FIP-E, Lipase 10000 FIP-E, Protease 500 FIP-E
Pancreatine capsule rectaal 500 mg (doorgeleverde bereiding)
PANCREATINE 6NF capsules 50 mg en 250 mg (doorgeleverde bereiding)

 

 

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Exocriene pancreasinsufficientie
 • Oraal
  • < 1 jaar
   [2] [7]
   • 2000-4000 U lipase per 120 ml voeding (flesvoeding of borstvoeding) en 2000 U lipase per gram vet in aanvullende voeding.

  • 1 jaar tot 4 jaar
   [2] [7]
   • 2000-4000 U lipase per per gram vetinname, max. 10.000 U lipase per kg/dag

   • Dosering titreren op vetresorptie-coefficiënt en klachtenpatroon (Let op maximum dosering).

  • ≥ 4 jaar
   [4] [6] [7]
   • Start met 500 U lipase per kg lich.gewicht per maaltijd. Max:

    • 1000-2500 U lipase per kg lich.gewicht per maaltijd
    • 10.000 U lipase per kg lich.gewicht per dag of
    • 2000-4000 U lipase per gram vetinname bij alle maaltijden, snacks en drinken of
   • Dosering wordt verder getitreerd op vetresorptie-coefficiënt en klachtenpatroon (Let op maximum dosering).

Oplossen meconium
 • Rectaal
  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken en < 1 kg
   [5]
   • Pancreatine 6NF poeder 125 mg/dosis, éénmalig.
   • Oplossen in 5 ml NaCl 0,9 %

  • Prematuren Zwangerschapsduur < 37 weken en ≥ 1 kg
   [5]
   • Pancreatine 6NF poeder: 250 mg/dosis, éénmalig.
   • Oplossen in 10 ml NaCl 0,9 %

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Bijwerkingen bij kinderen met CF zijn vergelijkbaar met bijwerkingen bij volwassenen. 

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (≥ 10%): buikpijn.

Vaak (1-10%): opgezette buik, abnormale stoelgang, obstipatie, diarree, misselijkheid, braken.

Soms (0,1-1%): huiduitslag. Anorexie. Dyspepsie, gastro-intestinale motiliteitsstoornis.

Verder zijn gemeld: jeuk, urticaria. Anafylactische reactie, allergische of overgevoeligheidsreacties. Orale pijn, stomatitis (vooral als het te lang in de mond wordt gehouden). Bij hoge doses: hyperuricosurie en hyperurikemie. Bij cystische fibrose: vernauwingen van het ileum-caecum en dikke darm (fibroserende colopathie), met name bij doseringen > 10.000 FIP-E lipase/kg/dag.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid voor varkenseiwitten
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij kinderen met cystische fibrose die langdurig preparaten met hoge doses lipase gebruikten, zijn enkele gevallen gemeld van fibrotische veranderingen van het colon met stricturen en symptomen die duiden op gastro-intestinale obstructie (m.n. bij > 10.000 FIP-E lipase/kg per dag).
Indien het doorslikken van de capsule niet lukt, kan de capsule geopend worden en kunnen de micro-korrels met een niet-alkalische vloeistof (bv. sinaasappelsap, abrikoos, banaan of appelmoes) worden ingenomen. De microkorrels mogen niet worden gekauwd. Daarna moet de mond gespoeld worden om irritatie te voorkomen. Bij kinderen onder de 6 jaar (en zeker bij zuigelingen) kan dit problemen opleveren: er bestaat kans op aspiratie van de korrels wanneer het kind zich verzet of zich verslikt.

Bij absolute of relative insufficiëntie van de pancreas wordt als substitutieprodukt pancreatine ingezet. Dit bestaat uit een comninatie van amylase, protease en lipase. Pancreasenzymen nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling van cystic fibrosis. de pancreatine capsules bevatten maagsapresistente micortabletten. Door de coating van deze microtabletten is tevens de slechte smaak gemaskeerd. De capsules mogen worden geopend. De inhoud mag niet worden gekauwd, en dient met een niet-alkalische vloeistof te worden ingenomen.
Recent zijn preparaten met hoog gedoseerd lipase (25.000 FIP-E/capsule) op de markt gekomen. Enerzijds bieden zij het voordeel dat bij maaltijden minder capsules ingenomen dienen te worden, anderzijds is de dosering bij kleine kinderen lastiger. Deze nieuwe preparaten zijn dan ook vooral geschikt voor kinderen ouder dan 10 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Bij gebruik van pancreatine dient de patiënt voldoende gehydrateerd te zijn.

Wees voorzichtig bij cystische fibrose bij gebruik van hoge doses lipase (> 10.000 FIP-E lipase/kg/dag); ongebruikelijke buikklachten onderzoeken om fibroserende colopathie uit te sluiten.

Bij onvoldoende effect, bijvoorbeeld bij hypersecretie van maagzuur of bij te lage secretie van natriumwaterstofcarbonaat door de pancreas, kan gelijktijdige toediening (≥ 30 min vóór de maaltijd) van een H2-receptorantagonist of een antacidum worden overwogen (géén calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide).

Wees voorzichtig bij doses > 2500 FIP-E lipase/kg/maaltijd (> 10.000 FIP-E lipase/kg/dag); alleen gebruiken bij bewezen effectiviteit. Indien hogere doses lipase nodig zijn om de malabsorptie onder controle te krijgen wordt nader onderzoek naar mogelijke andere oorzaken aanbevolen. Doseringen > 6000 FIP-E lipase/kg/maaltijd opnieuw evalueren.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er zijn geen interacties bekend.

DIGESTIVA, INCLUSIEF ENZYMEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-formularium voor Kinderen, 2007
 2. Abbvie, SmPC Panzytrat granulaat (RVG 108240) 13-04-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Janssen-Cilag BV, SPC Pancrease HL (RVG 16134), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 19-05-14, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h16134.pdf
 4. Mylan Healthcare, SmPC Creon/Creon Forte (RVG 10656/10655) 03-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Kneepkens CMF et al, Werkboek Kindergastro-Enterologie, VU Uitgeverij, 2002, 2e
 6. Mylan Healthcare, SmPC Creon granulaat (RVG 107907) 03-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 7. Turck D, et al., ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis,, Clin Nutr, 2016, Jun;35(3), 557-77
 8. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 mrt 2020
 9. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12 mrt 2020

Wijzigingen

 • 31 maart 2020 16:13: Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn
 • 31 maart 2020 16:13: Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn
 • 31 maart 2020 16:13: Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn
 • 31 maart 2020 16:13: Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn
 • 31 maart 2020 16:13: Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn
 • 31 maart 2020 16:13: Het doseeradvies is aangepast naar de ESPEN_ESPGHAN richtlijn
 • 02 juli 2015 14:51: Pancrease preparaat niet meer beschikbaar

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering