Scopolaminebutyl

Stofnaam
Scopolaminebutyl
Merknaam
Buscopan
ATC code
A03BB01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Scopolaminebutyl (voorheen: butylscopolamine) is een quaternaire ammoniumverbinding, behorend tot de parasympathicolytica. Door remming van de werking van acetylcholine op muscarinereceptoren kan de tonus en motiliteit van de gladde musculatuur in het maag-darmkanaal en de gal- en urinewegen afnemen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen farmacokinetische studies bij kinderen uitgevoerd.

Algemene opmerkingen

Scopolaminebutyl wordt slecht geabsorbeerd: intraveneuze therapie is aangewezen (evt intramusculair).

Label dosisadvies Kinderformularium

RECTAAL: on-label
IV/IM:
< 12 jaar: Off-label
> 12 jaar: doseringen > 5 mg/dosis:  off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Spasmen van het maagdarmkanaal, de galwegen en de urinewegen, in het bijzonder welke aanleiding geven tot koliekpijnen
Rectaal
> 6 jaar: 3-5 dd 7,5-15 mg
Langzaam IV/IM:

> 12 jaar: 5 mg, ZN kan deze dosering enkele malen herhaald worden. 
Oraal:
> 6 jaar: 3-5 dd 10-20 mg
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (bromide) 20 mg/ml
Zetpil (bromide) 10 mg
Tablet 10 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Ter coupering van kolieken van het maagdarmkanaal
 • Rectaal
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 30 mg/dag in 3 doses. Max: 50 mg/dag.
   • Maximale dosering in 5 doses toedienen.

 • Oraal
  • ≥ 6 jaar
   [2]
   • 10 - 20 mg/dosis 3-5 dd.
Ter coupering van kolieken van het maagdarmkanaal, galwegen en urinewegen
 • Intraveneus
  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 5 mg/dosis 1-3 maal daags.
  • 6 jaar tot 16 jaar
   • 10 mg/dosis 1-3 maal daags.
  • ≥ 16 jaar
   • 20 mg/dosis 1-3 maal daags.
 • Intramusculair
  • 2 jaar tot 6 jaar
   • 5 mg/dosis 1-3 maal daags.
  • 6 jaar tot 16 jaar
   • 10 mg/dosis 1-3 maal daags.
  • ≥ 16 jaar
   • 20 mg/dosis 1-3 maal daags.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Droge mond, tachycardie, duizeligheid. Bij parenterale toediening tevens een lichte toename van de hartfrequentie, bloeddrukdaling en bij hoge doseringen kortdurende accommodatiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Veel van de bijwerkingen zijn het gevolg van de anticholinerge werking.

Rectale overgevoeligheidsreacties. Urineretentie. Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties met episoden van dyspneu en anafylactische shock. Overgevoeligheid voor titaandioxide kan voorkomen (omhulde tablet).

Parenterale toediening: Vaak (1-10%): accommodatiestoornissen, tachycardie, duizeligheid, droge mond. Verder zijn gemeld: mydriasis, verhoogde intraoculaire druk, bloeddrukverlaging, blozen, urineretentie, dyshidrose, anafylactische reacties, anafylactische shock (inclusief met fatale afloop), dyspneu, huidreacties en andere overgevoeligheden.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Oraal, rectaal: megacolon, ileus, myasthenia gravis. Voor de injectie bovendien: onbehandeld nauwe-kamerhoekglaucoom, prostaathypertrofie met urineretentie, stenose in het maag-darmkanaal, tachycardie

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Scopolaminebutyl in zetpilvorm is niet werkzaam bij kolieken ten gevolgen van gal- of nierstenen

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen en ouderen, bij mensen met gestoorde lever- of nierfunctie, hiatus hernia met reflux-oesofagitis, hyperthyroïdie, infecties van het maag-darmkanaal, autonome neuropathie, coronaire hartziekten, (neiging tot) tachyaritmie, hypertensie, koorts, hoge omgevingstemperatuur (door verminderd zweten kan men door de hitte bevangen worden), bij verzwakte patiënten met chronische longaandoeningen (in verband met de mogelijke indikking van bronchiaalslijm door verminderde productie) en bij diarree omdat dit een vroeg symptoom van onvolledige darmobstructie kan zijn. Door eventueel optreden van duizeligheid en wazig zien kunnen vele dagelijkse bezigheden (o.a. autorijden) hiervan hinder ondervinden. Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Na het geven van de injectie de patiënt medisch observeren voor het eventueel optreden van anafylactische reacties of shock. Niet dagelijks of langdurig gebruiken zonder de oorzaak van de buikpijn te onderzoeken. In geval ernstige, onverklaarde buikpijn aanhoudt, verergert of optreedt met klachten zoals koorts, misselijkheid, braken, veranderingen in de stoelgang, gevoeligheid in de onderbuik, verlaagde bloeddruk, flauwvallen of bloed bij de ontlasting, onmiddellijk een arts raadplegen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties parasympathicolytica algemeen:

Niet beoordeeld: de werking kan worden versterkt door andere geneesmiddelen met een anticholinerge werking, zoals bepaalde antipsychotica en tricyclische antidepressiva.

Amantadine kan de centrale bijwerkingen van de parasympathicolytica versterken.

De werking van parasympathicomimetica kan worden geantagoneerd.


BELLADONNA EN DERIVATEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BELLADONNA ALKALOIDEN, TERTIAIRE AMINEN
A03BA01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Boehringer Ingelheim, SmPC Buscopan (RVG 03834, 03835, 38356) 22 feb 2014, Geraadpleegd 31 okt 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 okt 2014
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 10 okt 2014

Wijzigingen

 • 08 maart 2016 08:51: Indicatie aangepast conform SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering