Calcitriol CUTAAN

Stofnaam
Calcitriol CUTAAN
Merknaam
Silkis
ATC code
D05AX03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Synthetisch vitamine D3-analoog. Calcitriol remt de proliferatie en stimuleert de differentiatie van epidermale keratinocyten. Verder remt het de proliferatie van T-lymfocyten en normaliseert het de productie van verschillende inflammatoire cytokinen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Zalf 3 microg/g

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Psoriasis
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • Zalf 3 microg/g: éénmaaldaags aanbrengen op aangedane huid.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Vaak (1-10%): huidklachten (jeuk, irritatie, ongemak), roodheid.

Soms (0,1-1%): droge huid, verergering psoriasis.

Verder zijn gemeld: huidoedeem, contacteczeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • bekende stoornissen van het calciummetabolisme;
 • hypercalciëmie;
 • lever- of nierfunctiestoornis.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig met de toepassing van de zalf in het gelaat, omdat de kans op irritatie hier groter is. Contact met de ogen vermijden. Bij ernstige irritatie van de huid de medicatie (tijdelijk) staken; bij optreden van contactallergie de behandeling definitief staken en niet meer hervatten.

Er is enige absorptie van calcitriol door de huid, zodat met name bij overmatig gebruik verhoging van het serum- en urinecalciumgehalte mogelijk is. Geen penetratiebevorderende stoffen aan de zalf toevoegen en niet onder occlusie toepassen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

BIj cutane toepassing van calcitriol zijn geen relavante interacties te verwachten.

PSORIASISMIDDELEN, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

TEREN

Koolteer

Exorex, Denorex
D05AA
OVERIGE LOKALE PSORIASISMIDDELEN
D05AX02

Referenties

 1. Saggese G, et al., Topical application of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol) is an effective and reliable therapy to cure skin lesions in psoriatic children., Eur J Pediatr. , 1993, 152(5), 389-92
 2. Perez A, et al., Pilot study of topical calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3) for treating psoriasis in children. , Arch Dermatol., 1995, 131(8), 961-2
 3. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NDVD), Multidisciplinaire evidencebased richtlijn Psoriasis, https://nvdv.nl/richtlijnen-en-onderzoek/richtlijnen/richtlijn-psoriasis, 2017
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen & voorzorgen, contra-indicaties), Geraadpleegd 23 jan 2023
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 23 jan 2023

Wijzigingen

 • 24 mei 2023 15:03: corrcetie van de genoemde sterkte in het doseeradvies: dit moet zijn 3 mcg/g ipv 30 mcg/g
 • 23 januari 2023 14:29: Nieuwe monografie voor cutaan gebruik van calcitriol

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering