Calcipotriol

Stofnaam
Calcipotriol
Merknaam
ATC code
D05AX02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Kinderen: Off-label
Volwassenen: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Calcipotriol is een synthetisch vitamine D3-derivaat. Het remt de proliferatie en stimuleert de differentiatie van epidermale keratinocyten.

 

Farmacokinetiek

Geen informatie

Algemene opmerkingen

De creme is minder sterk dan de zalf.

Doseringen

Psoriasis vulgaris
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [5]
   • 2 maal daags aanbrengen, max 100 g/week of 60 ml/week

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Zalf 50 µg/g
Opl. cutaan (als 1-water) 50 µg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

PSORIASISMIDDELEN, LOKALE

TEREN

Koolteer

Exorex, Denorex
D05AA
OVERIGE LOKALE PSORIASISMIDDELEN
D05AX03

Bijwerkingen algemeen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): huidirritatie.

Vaak (1-10%): pijn op de plaats van aanbrengen, jeuk, brandend gevoel, erytheem, (contact)eczeem, afschilfering van de huid, verergering van de psoriasis, bulleuze huidreacties, huiduitslag (incl. erythemateuze, morbilliforme, (maculo)papuleuze, pustuleuze huidreacties.

Soms (0,1-1%): folliculitis, droge huid, huidoedeem, seborroïsch eczeem, fotosensibilisatie, voorbijgaande veranderingen in huidpigmentatie.

Zelden (0,01–0,1%): urticaria.

Systemisch: Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties. Hypercalciëmie, hypercalciurie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • stoornissen van het calciummetabolisme;
 • hypercalciëmie;
 • ernstig gestoorde nier- of leverfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Hypercalciëmie kan optreden wanneer de maximale wekelijkse dosering (100 g) wordt overschreden. De maximale dosering niet overschrijden, niet gebruiken onder occlusie of in combinatie met penetratiebevorderende stoffen vanwege de kans op hypercalciëmie (zie ook Overdosering). Het serumcalcium normaliseert echter snel wanneer de behandeling wordt gestaakt.

Beperk of vermijd overvloedige blootstelling aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht.

 

Interacties

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met salicylzuur. Het is niet toegestaan penetratiebevorderende stoffen, zoals salicylzuur, aan de zalf toe te voegen vanwege een mogelijk effect op het calciummetabolisme (hypercalciëmie).

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25-11-2021
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25-11-2021
 4. Leo Pharmaceutical Products, SPC Daivonex (RVG 17877), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17877.pdf
 5. NVDV, Multidisciplinaire evidence-based richtlijn Psoriasis, 2017

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering