Calcipotriol

Stofnaam
Calcipotriol
Merknaam
ATC code
D05AX02
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Calcipotriol is een synthetisch vitamine D3-derivaat. Het remt de proliferatie en stimuleert de differentiatie van epidermale keratinocyten.

 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

De creme is minder sterk dan de zalf.

Label dosisadvies Kinderformularium

Kinderen: Off-label
Volwassenen: On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Zalf 50 µg/g
Opl. cutaan (als 1-water) 50 µg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Psoriasis vulgaris
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 2 maal daags aanbrengen, max 100 g/week of 60 ml/week

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): huidirritatie.

Vaak (1-10%): pijn op de plaats van aanbrengen, jeuk, brandend gevoel, erytheem, (contact)eczeem, afschilfering van de huid, verergering van de psoriasis, bulleuze huidreacties, huiduitslag (incl. erythemateuze, morbilliforme, (maculo)papuleuze, pustuleuze huidreacties.

Soms (0,1-1%): folliculitis, droge huid, huidoedeem, seborroïsch eczeem, fotosensibilisatie, voorbijgaande veranderingen in huidpigmentatie.

Zelden (0,01–0,1%): urticaria.

Systemisch: Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties. Hypercalciëmie, hypercalciurie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • stoornissen van het calciummetabolisme;
 • hypercalciëmie;
 • ernstig gestoorde nier- of leverfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Hypercalciëmie kan optreden wanneer de maximale wekelijkse dosering (100 g) wordt overschreden. De maximale dosering niet overschrijden, niet gebruiken onder occlusie of in combinatie met penetratiebevorderende stoffen vanwege de kans op hypercalciëmie (zie ook Overdosering). Het serumcalcium normaliseert echter snel wanneer de behandeling wordt gestaakt.

Beperk of vermijd overvloedige blootstelling aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht.

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met salicylzuur. Het is niet toegestaan penetratiebevorderende stoffen, zoals salicylzuur, aan de zalf toe te voegen vanwege een mogelijk effect op het calciummetabolisme (hypercalciëmie).

PSORIASISMIDDELEN, LOKALE

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

TEREN

Koolteer

Exorex, Denorex
D05AA
OVERIGE LOKALE PSORIASISMIDDELEN
D05AX03

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Leo Pharmaceutical Products, SPC Daivonex (RVG 17877), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17877.pdf
 3. NVDV, Multidisciplinaire evidence-based richtlijn Psoriasis, 2017
 4. Zorginstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 25-11-2021
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 25-11-2021

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering