Calcipotriol

Stofnaam
Calcipotriol
Merknaam
ATC code
D05AX02
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Kinderen: Off-label
Volwassenen: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Zalf 50 µg/g
Opl. cutaan (als 1-water) 50 µg/ml

Eigenschappen

Calcipotriol is een vitamine D-analogon. Het inhibeert de proliferatie en stimuleert de differentiatie van keratinocyten. Het effect treedt na 2-4 weken op en is maximaal na 6 weken.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

De creme is minder sterk dan de zalf.

Doseringen

Indicatie: Psoriasis vulgaris
 • Cutaan
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [5]
   • 2 maal daags aanbrengen, max 100 g/week of 60 ml/week

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

PSORIASISMIDDELEN, LOKALE

Bijwerkingen algemeen

Irritatie (van de laesie, maar ook van de huid eromheen), o.a. brandend en stekend gevoel, erytheem. Droge huid. Urticaria. Pruritus, verergering van psoriasis, fotosensibiliteit. Zelden: (periorale) dermatitis, hypercalciëmie en hypercalciurie. Optreden van huidinfecties zoals folliculitis en furunculosis is gemeld. Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties als angio-oedeem en aangezichtsoedeem.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Bekende stoornissen van het calciummetabolisme. Hypercalciëmie. Ernstige lever- en nierziekte.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De crème of zalf niet in het gezicht toepassen, omdat de kans op irritatie hier veel groter is. Na gebruik de handen wassen om onbewuste verspreiding naar met name het gezicht te voorkomen. Vanwege een mogelijk effect op het calciummetabolisme geen penetratiebevorderende stoffen aan de crème of zalf toevoegen of onder occlusie toepassen. Tijdens behandeling overmatige blootstelling aan UV-straling beperken. De zalfformulering is iets effectiever dan die van de crème. Er zijn nog onvoldoende gegevens om een systemische invloed op het calciummetabolisme na langdurige lokale toepassing uit te sluiten.

Interacties

Geen interactie: in de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met salicylzuur. Volgens de fabrikant is het niet toegestaan penetratiebevorderende stoffen, zoals salicylzuur, aan de zalf toe te voegen vanwege een mogelijk effect op het calciummetabolisme (hypercalciëmie).

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas 2009 (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 11 okt 2014
 4. Leo Pharmaceutical Products, SPC Daivonex (RVG 17877), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17877.pdf
 5. NVDV, Multidisciplinaire evidence-based richtlijn Psoriasis, 2017

Wijzigingen