Aluminiumacetotartraat (zure oordruppels)

Stofnaam
Aluminiumacetotartraat (zure oordruppels)
Merknaam
Alucet
ATC code
S02AA04

Aluminiumacetotartraat (zure oordruppels)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Aluminiumacetotartraatoplossing is een zure oplossing. Hierdoor wordt de pH in de uitwendige gehoorgang verlaagd; dit heeft een antibacterieel effect, vooral tegen Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus. Verder heeft aluminiumacetotartraat een adstringerende werking op de huid. Hierdoor en door verdamping van de oplossing aan het huidoppervlak in de gehoorgang treedt een jeukstillende, verkoelende en indrogende werking op.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie beschikbaar. Er zijn geen farmacokinetische studies verricht bij kinderen. 

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Geen geregistreerd product beschikbaar in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oordruppels 1,2% (12 mg/g)
Oordruppels 12% (120 mg/g)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Otitis externa
 • Auriculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   • In het aangedane oor:  3 druppel(s)/dosis 3 maal daags.
    • Gedurende 1-2 weken
    • Bij een gesloten trommelvlies: gebruik druppels 1,2% of 12%
    • Bij een geperforeerd trommelvlies: gebruik druppels 1,2% 

    Er zijn geen studies verricht naar de toepassing van aluminiumacetotartraat oordruppels bij kinderen. De toepassing is afgeleid van de toepassing bij volwassenen (zie referenties)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): voorbijgaand prikkelend of branderig gevoel; zie ook waarschuwingen en voorzorgen.

Soms (0,1-1%): verminderd gehoor, door beschadiging van het trommelvlies (m.n. bij gebruik > 2 weken). Kristalvorming op het trommelvlies (met als gevolg beschadiging en ontstekingen) bij gebruik van de oordruppels 12% zonder lintgaas of oortampon, en bij langdurig gebruik (> 2 weken). Ototoxiciteit bij gebruik van de oordruppels 12 % bij een geperforeerd trommelvlies.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • Geperforeerd trommelvlies: aluminiumacetotartraatoordruppels 12%.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Aluminiumacetotartraat oordruppels 12%  worden alleen aanbevolen als het trommelvlies gesloten is. Bij een open trommelvlies is het risico op ototoxiciteit groter.
Contact met de arts is noodzakelijk indien een stekend of branderig gevoel optreedt dat langer dan enkele uren na toediening aanhoudt.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Aluminiumacetotartraatoordruppels 12% niet gebruiken bij een geperforeerd trommelvlies vanwege meer risico op ototoxiciteit.

Neem contact op met de arts indien prikkelend of branderig gevoel na indruppelen langer dan enkele uren aanhoudt.

Vanwege onvoldoende conservering zijn de oordruppels 1,2% na openen korter dan 14 dagen houdbaar.

Aluminiumzouten kunnen kleding verkleuren en metalen (sieraden, bril) aantasten

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

ANTIMICROBIELE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. van Balen FA, et al., Clinical efficacy of three common treatments in acute otitis externa in primary care: randomized controlled trial. , BMJ, 2003, 327(7425), 1201-5
 2. Mylanus EA, et al., Choice of ear drops in chronic otorrhea, Ned Tijdschr Geneeskd., 2000, 144(26), 1261-6
 3. Wiersma TJ, et al., Summary of the practice guideline 'Otitis externa' (first revision) from the Dutch College of General Practitioners., Ned Tijdschr Geneeskd., 2008, 152(21), 1210-4
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 13 dec 2022
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 13 dec 2022

Wijzigingen

 • 08 februari 2023 10:56: Nieuwe monografie, samengesteld op basis van beoordeling van beschikbare wetenschappelijke literatuur.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering