Colchicine

Stofnaam
Colchicine
Merknaam
ATC code
M04AC01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions

Overdosering
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Anti-inflammatoire en pijnstillende werking bij een acute jichtaanval. Colchicine werkt waarschijnlijk door inhibitie van de productie en het vrijkomen van een chemotactische factor, die wordt gevormd gedurende de fagocytose van kristallen. Het heeft een grote affiniteit voor leukocyten (20–40x zo hoge concentratie als in plasma). De plasma-urinezuurspiegel wordt niet verlaagd. Werking: begint na 12 uur, max. na 1–2 dagen.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

profylaxe van aanvallen familiaire mediterrane koorts en de preventie van amyloïdose:
< 5 jaar:
start 0,5 mg/dag in 1 dosis, zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag
5-10 jaar:
1 mg/dag in 1 dosis, zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag
> 10 jaar:
1,5 mg/dag in 2 dosis., zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 0.5 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Familiaire Mediterrane Fever (F.M.F.) profylaxe
 • Oraal
  • 1 maand tot 5 jaar
   [5]
   • 0,5 mg/dag in 1 - 2 doses. zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag..
  • 5 jaar tot 10 jaar
   [5]
   • 1 mg/dag in 1 - 2 doses. zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag.
  • ≥ 10 jaar
   [5]
   • 1,5 mg/dag in 1 - 2 doses. zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

 • GFR ≥30: aanpassing van de dosering is niet nodig.
 • GFR 10-30: 50% van de normale startdosis, aanpassen van het doseerinterval is niet nodig
 • GFR <10: algemeen advies wordt niet gegeven.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie kan het risico op toxiciteit verhoogd zijn.

Klinische gevolgen:
Eerste tekenen van toxiciteit zijn een branderig gevoel in de keel, misselijkheid, buikkrampen en diarree. Colchicine dient in dit geval direct te worden gestaakt.

Bijwerkingen bij kinderen

Toxisch, zowel acuut als chronisch ernstige bijwerkingen. Branderig gevoel in de keel, misselijkheid, buikkrampen en diarree. Bij langdurig gebruik kan neurpathie optreden.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, braken, diarree. Verder zijn gemeld: beenmergdepressie met agranulocytose en aplastische anemie, perifere neuritis, neuropathie, kaalheid, huiduitslag, myopathie, rabdomyolyse, amenorroe, dysmenorroe, oligospermie, azoöspermie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Ernstige lever- en nierfunctiestoornissen. Bloeddyscrasie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Colchicine heeft een geringe therapeutische breedte en daardoor is er risico op toxiciteit. De toediening staken bij toxische verschijnselen zoals een branderig gevoel in de keel, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. (zie ook rubriek overdosering)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Colchicine heeft een geringe therapeutische breedte. De toediening staken bij toxische verschijnselen zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Voorzichtigheid is geboden bij matige lever- en nierfunctiestoornis, cardiovasculaire aandoeningen, maag-darmstoornissen, bloedbeeldafwijkingen, bij ouderen en verzwakte patiënten en bij gelijktijdige toediening van middelen die het bloedbeeld aantasten of de lever- en nierfunctie negatief beïnvloeden. Periodieke controle van het bloedbeeld is noodzakelijk; bij ontstaan van huidafwijkingen is onmiddellijke controle aangewezen. Bij symptomen die zouden kunnen wijzen op een bloedceldyscrasie zoals koorts, stomatitis, keelpijn of langdurig bloeden, de behandeling onmiddellijk staken en volledig hematologisch onderzoek uitvoeren. Oligospermie en azoöspermie kan zelden optreden; dit kan leiden tot afname van de vruchtbaarheid van de man.

Interacties

Colchicine is substraat voor CYP3A4 en P-gp.

Relevant:
Toename colchicine: het metabolisme wordt geremd door cobicistat, krachtige CYP3A4-remmers, diltiazem, HCV-middelen, HIV-proteaseremmers en verapamil.

Overig effect: bij combinatie met ciclosporine is spiertoxiciteit gemeld, veelal bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. De combinatie moet worden vermeden.

Het risico op myopathie is verhoogd bij combinatie met statines.

Niet beoordeeld: grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Gebruik van grapefruit(sap) wordt ontraden.
 

JICHTMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

MIDDELEN MET REMMENDE WERKING OP DE URINEZUURPRODUCTIE

Allopurinol

Acepurin, Zyloric
M04AA01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 03 nov 2015
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 10 nov 2014
 4. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 5. Aurobindo, SmPC Colchicine 0,5 mg tablet (RVG 102274) 20-05-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Wijzigingen

 • 01 februari 2023 12:47: Leeftijdsondergrens toegevoegd obv SmPC (SmPC noemt geen neonaten)
 • 19 april 2022 13:36: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Therapeutic Drug Monitoring