Colchicine

Stofnaam
Colchicine
Merknaam
ATC code
M04AC01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Overdosering
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Anti-inflammatoire en pijnstillende werking bij een acute jichtaanval. Colchicine werkt waarschijnlijk door inhibitie van de productie en het vrijkomen van een chemotactische factor, die wordt gevormd gedurende de fagocytose van uraatkristallen door leukocyten. De plasma-urinezuurspiegel wordt niet verlaagd. Colchicine heeft ook een antimitotisch effect.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

profylaxe van aanvallen familiaire mediterrane koorts en de preventie van amyloïdose:
< 5 jaar:
start 0,5 mg/dag in 1 dosis, zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag
5-10 jaar:
1 mg/dag in 1 dosis, zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag
> 10 jaar:
1,5 mg/dag in 2 dosis., zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 0.5 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Familiaire Mediterrane Fever (F.M.F.) profylaxe
 • Oraal
  • 1 maand tot 5 jaar
   [3]
   • 0,5 mg/dag in 1 - 2 doses. zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag..
  • 5 jaar tot 10 jaar
   [3]
   • 1 mg/dag in 1 - 2 doses. zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag.
  • ≥ 10 jaar
   [3]
   • 1,5 mg/dag in 1 - 2 doses. zo nodig stapsgewijs (0,25 mg/stap) ophogen tot max 2 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

 • GFR ≥30: aanpassing van de dosering is niet nodig.
 • GFR 10-30: 50% van de normale startdosis, aanpassen van het doseerinterval is niet nodig
 • GFR <10: algemeen advies wordt niet gegeven.
Klinische gevolgen

Bij verminderde nierfunctie kan het risico op toxiciteit verhoogd zijn.

Klinische gevolgen:
Eerste tekenen van toxiciteit zijn een branderig gevoel in de keel, misselijkheid, buikkrampen en diarree. Colchicine dient in dit geval direct te worden gestaakt.

Bijwerkingen bij kinderen

Toxisch, zowel acuut als chronisch ernstige bijwerkingen. Branderig gevoel in de keel, misselijkheid, buikkrampen en diarree. Bij langdurig gebruik kan neurpathie optreden.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, braken, diarree.

Verder zijn gemeld: beenmergdepressie met agranulocytose, aplastische anemie en trombocytopenie, vitamine B12-deficiëntie, perifere neuritis, neuropathie. Faryngolaryngeale pijn. Kaalheid, huiduitslag. Myopathie, rabdomyolyse, nierschade. Amenorroe, dysmenorroe, oligospermie, azoöspermie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • ernstige lever- of nierfunctiestoornissen;
 • bloeddyscrasie.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Colchicine heeft een geringe therapeutische breedte en daardoor is er risico op toxiciteit. De toediening staken bij toxische verschijnselen zoals een branderig gevoel in de keel, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. (zie ook rubriek overdosering)

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Let op! Colchicine heeft een geringe therapeutische breedte en daardoor is er risico op toxiciteit. Staak de toediening bij toxische verschijnselen zoals een branderig gevoel in de keel, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Overschrijd de maximale dosering niet en controleer op interacties met andere geneesmiddelen (zie de rubriek Interacties). Colchicine buiten het bereik van anderen bewaren. Zie ook de rubriek Overdosering.

Wees voorzichtig bij:

matig-ernstige lever- en/of nierfunctiestoornissen;
cardiovasculaire aandoeningen;
maag-darmaandoeningen;
bloedbeeldafwijkingen;
ouderen en verzwakte patiënten;
gelijktijdige toediening van middelen die het bloedbeeld aantasten of de lever- en nierfunctie negatief beïnvloeden.
Colchicine kan ernstige beenmergdepressie veroorzaken. Controleer het bloedbeeld periodiek; bij ontstaan van huidafwijkingen (petechiën of purpura) is onmiddellijke controle op agranulocytose en aplastische anemie aangewezen. Bij symptomen die zouden kunnen wijzen op een bloedceldyscrasie zoals koorts, stomatitis, keelpijn of langdurig bloeden, staak de behandeling onmiddellijk en voer volledig hematologisch onderzoek uit.

Reversibele malabsorptie van vitamine B12 (cyanocobalamine) kan optreden bij langdurig gebruik.

Vruchtbaarheid van de man door optreden van oligospermie en azoöspermie kan zelden worden veroorzaakt door colchicine.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Colchicine is substraat voor CYP3A4 en P-gp.

Relevant:
Toename colchicine: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers, diltiazem, HIV-proteaseremmers en verapamil.

Overig effect: bij combinatie met ciclosporine is spiertoxiciteit gemeld, veelal bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. De combinatie moet worden vermeden.

Het risico op myopathie is verhoogd bij combinatie met statines. Dit is alleen relevant bij een dosis colchicine hoger dan 0.5 mg/dag.

Niet beoordeeld:
Toename colchicine: de concentratie kan stijgen door azitromycine.

Grapefruitsap kan de biologische beschikbaarheid verhogen door remming van CYP3A4. Gebruik van grapefruit(sap) wordt ontraden. 

JICHTMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

MIDDELEN MET REMMENDE WERKING OP DE URINEZUURPRODUCTIE

Allopurinol

Acepurin, Zyloric
M04AA01

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 3. Aurobindo, SmPC Colchicine 0,5 mg tablet (RVG 102274) 20-05-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021
 5. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 29-2-2024
 6. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 6-10--2023

Wijzigingen

 • 14 februari 2023 12:16: Leeftijdsondergrens toegevoegd obv SmPC (SmPC noemt geen neonaten)
 • 09 mei 2022 17:06: Doseeradvies bij nierfunctiestoornissen aangepast op basis van advies Werkgroep dosering bij nierfunctiestoornissen.

Therapeutic Drug Monitoring