Bacitracine + colistine + Hydrocortison (combinatiepreparaat)

Stofnaam
Bacitracine + colistine + Hydrocortison (combinatiepreparaat)
Merknaam
Bacicoline B
ATC code
S02CA03

Bacitracine + colistine + Hydrocortison (combinatiepreparaat)


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Hydrocortison is een zwak werkend (klasse I) corticosteroïd dat de ontstekingsverschijnselen vermindert. Colistine is een antibioticum met bactericide werking tegen Gram-negatieve micro-organismen (waaronder Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Moraxella lacunata). Bacitracine is een antibioticum dat voornamelijk werkzaam is tegen Gram-positieve micro-organismen (waaronder streptokokken, pneumokokken en enterokokken).

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Loopoor bij otitis media in aanwezigheid van perforatie of buisje (zie waarschuwing)
 • Auriculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2] [5]
   • 5 druppel(s)/dosis 3 maal daags.
   • Behandelduur:

    Maximaal 14 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Poeder voor oordruppels reconstitueren met bijbehorend oplosmiddel. Oplossing is 10 dagen houdbaar. Krachtig schudden voor gebruik.

   •  

     

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oordr. "poeder voor": Hydrocortisonacetaat 10 mg/ml, Bacitracine 500 IE/ml, Colistinepentanatriummesilaat 250000 E/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

IOvergevoeligheidsverschijnselen. Sensibilisatie. Atrofie en perforatie van het trommelvlies, vooral na langdurig gebruik.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

 • beschadiging of perforatie van het trommelvlies bij de indicaties otitis externa of secundair geïnfecteerd eczeem;
 • virus-, schimmel-, gist- of mycobacteriële infecties van de uitwendige gehoorgang.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het gebruik van topische middelen bij een open midden oor brengt het -geringe- risico met zich mee van ototoxiciteit, waardoor hoog frequent gehoorverlies, en vestibulotoxiciteit, waardoor evenwichtsstoornissen kunnen optreden. In een klinische setting is ototoxiciteit zeldaam, geschat op 0.01-0.03 % en duidelijk minder vaak voorkomend dan een perceptief gehoorverlies ten gevolge een chronische secernerende otitis media. Een gezwollen middenoorslijmvlies als gevolg van chronische secernerende otitis media beschermt het middenoor bovendien tegen de ototoxische bestanddelen van de oordruppel.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Symptomen van infecties kunnen door hydrocortison worden gemaskeerd of verergeren. Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen, incl. schimmels, is mogelijk; in dat geval de toepassing staken.

Wees voorzichtig bij gebruik bij een loopoor bij otitis media acuta vanwege kans op beschadiging van het binnenoor; het gebruik staken 24 uur nadat het oor droog en schoon is bij het ontwaken.

De kans op atrofie van de gehoorgang en sensibilisatie neemt toe bij langdurige en/of herhaalde behandeling. Langdurig/herhaald gebruik vermijden

Interacties

Polymyxines algemeen:
Niet beoordeeld:
de spierverslappende werking van perifeer werkende spierrelaxantia kan worden versterkt, met als mogelijk gevolg spierzwakte en ademhalingsstilstand. Het risico op nefrotoxische verschijnselen kan worden verhoogd door cefalotine.

Referenties

 1. College voor zorgverzekeringen (CVZ), Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 13-6-2021
 2. Mylanus E.A.M. et al, Standpunt nota \"Gebruik van oordruppels bij otitis media met trommelvliesperforatie en in operatieholtes\", 2006, Nederlandse Vereniging voor KNO en heelkunde van het hoof-halsgebied.
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 09 okt 2014
 4. Damoiseaux RAMJ et al. , NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen, Huisarts Wet, 2014, 57(12):, 648
 5. van Dongen et al., A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes, N Engl J Med , 2014, 370, 723-33

Wijzigingen

 • 25 januari 2015 13:57: Na herbeoordeling van de literatuur is de dosering aangepast op basis van de studie van van Dongen (NEMJ 2014).

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering