Flurbiprofen

Stofnaam
Flurbiprofen
Merknaam
Strepfen
ATC code
R02AX01
Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Keelpijn:
> 12 jaar: 1 zuigtablet, zo nodig iedere 3-6 uur, maximaal 5 tabletten/dag. Maximaal 3 dagen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Zuigtablet 8,75 mg

Eigenschappen

NSAID en propionzuurderivaat met analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire eigenschappen. Gemengde COX-1- en COX-2-remmer met enige selectiviteit voor COX-1. Werking (afname keelpijn en keelzwelling): na ca. 30 min. Werkingsduur: 2–3 uur.

Kinetische gegevens

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Doseringen

Indicatie: Keelpijn
 • Oraal
  • ≥ 13 jaar
   [1] [4]
   • 8,75 mg/dosis, zo nodig max 5 dd.
   • Behandelduur: Maximaal 3 dagen
   • Advies inname/toediening:

    De zuigtablet tijdens het opzuigen in de mond rondbewegen om lokale irritatie te voorkomen.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij volwassenen

Zeer vaak (> 10%): irritatie van de mond. Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, diarree, droge mond, mondzweren, orale paresthesie. Soms (0,1-1%): dyspepsie, winderigheid, braken. Hoofdpijn, duizeligheid. Huiduitslag. Zelden (0,01-0,1%): ulceratie en perforatie van het maag-darmkanaal. Slapeloosheid, slaperigheid. Dyspneu, exacerbatie van astma en bronchospasme. Interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, nierfalen. Koorts. Verlengde bloedingstijd, anemie. Zeer zelden (< 0,01%): hematopoëtische stoornissen, met als eerste verschijnselen koorts, keelpijn, mondzweren, griepachtige verschijnselen, ernstige uitputting, onverklaarbare bloedingen en hematomen. Ernstige huidreacties zoals stevens-johnsonsyndroom en syndroom van Lyell. Anafylactische shock. Hepatitis, cholestatische icterus.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheidsreacties, gastro-intestinale bloeding of perforatie, ernstige colitis of bloeding bij eerder NSAID-gebruik. Maagzweer of -bloeding of intestinale ulceratie in de anamnese. Ernstig hart-, nier- of leverfalen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Bij purulente bacteriële faryngitis of tonsillitis combineren met een antibioticum. Voorzichtigheid is geboden bij ouderen, bij uitdrogingsverschijnselen en bij astma, stollingsstoornissen, colitis ulcerosa, M Crohn, een voorgeschiedenis van hypertensie en/of hartfalen, lever- en nierfunctiestoornissen en andere condities die tot vochtretentie predisponeren. Bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid de behandeling staken, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties met prostaglandinesynthetaseremmers zijn gemeld. Toepassing bij systemische lupus erythematodes en gemengde bindweefselziekte vermeerdert de kans op aseptische meningitis. Bij langdurig gebruik van analgetica kan hoofdpijn ontstaan.

Interacties

Geen

Referenties

 1. Reckitt Benckiser Healthcare BV, SmPC Strepfen suikervrij (RVG 109114) 24-06-2015, www.cbg-meb.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 juni 2015
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfucntiestoornissen), Geraadpleegd 26 juni 2015
 4. KNMP, Zelfzorgstandaard Verkoudheid, griep en hoest, 2014

Wijzigingen

 • 26 juni 2015 09:42: NIEUW TOEGEVOEGD