Dextromethorfan

Stofnaam
Dextromethorfan
Merknaam
Tussipect
ATC code
R05DA09
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Centraal werkend, hoestprikkeldempend. Werking: treedt in na 15–30 min. Werkingsduur: stroop 3–6 uur, capsule met gereguleerde afgifte 'Retard' 8 uur.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Alternatief voor codeine.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Droge prikkelhoest.
2-6 jaar: 7,5mg 2-3 dd (alternatief 3,75 mg 6 dd);
6-12 jaar: 7,5 mg 6 dd.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Drank (hydrobromide-1-water) 1.5 mg/ml;  
Caps. met gereguleerde afgifte (als hydrobromide-1-water) 29.5 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hoest
 • Oraal
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • 7,5 - 10 mg/dosis, zo nodig 2-3 x per dag. Max: 30 mg/dag.
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 7,5 - 15 mg/dosis, zo nodig max 6 x daags. Max: 60 mg/dag.
  • 12 jaar tot 18 jaar
   [1] [2]
   • 10 - 30 mg/dosis, zo nodig max 6 dd. Max: 120 mg/dag.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zelden (0,01-0,1%): verwardheid, excitatie. Verder zijn gemeld: misselijkheid, braken, obstipatie. Duizeligheid, slaperigheid. Allergische huidreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

productieve hoest; ernstige respiratoire insufficiëntie; ernstige leverinsufficiëntie; kinderen < 2 jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

In geval van overdosering kunnen bij kinderen ernstige bijwerkingen optreden, inclusief neurologische aandoeningen. Verzorgers moet geadviseerd worden de aanbevolen dosis niet te overschrijden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Onvoldoende effect: Raadpleeg een arts bij verandering, toename of terugkeer van de klachten.

Serotoninesyndroom: Staak de behandeling bij het vermoeden van serotoninesyndroom.

Comorbiditeit: Wees terughoudend bij astma, respiratoire insufficiëntie of andere aandoeningen van de luchtwegen en bij gestoorde nier- en leverfunctie.

Misbruik: Wees, vanwege de kans op misbruik en afhankelijkheid, terughoudend bij een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of gebruik van psychoactieve stoffen en bij adolescenten.

Rijvaardigheid: Bij het besturen van voertuigen en bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met mogelijk optreden van duizeligheid en slaperigheid.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Dextromethorfan is substraat voor CYP2D6.

Relevant:
Toename dextromethorfan : de concentratie stijgt door dacomitinib.

Overig effect : bij combinatie met een MAO-remmer of paroxetine is in zeldzame gevallen het serotoninesyndroom opgetreden. Na toevoeging aan fluoxetine is een geval van visuele hallucinaties gemeld. Gebruik van dextromethorfan wordt ontraden; aanbevolen wachttijd na staken dextromethorfan 1 dag.

Niet relevant:
Afname dextromethorfan: de concentratie daalt door linezolid.

Toename dextromethorfan: de concentratie stijgt door abirateron, panobinostat en vemurafenib.

De ratio van dextromethorfan ten opzichte van zijn metaboliet dextrorfan (in urine) wordt verhoogd door pazopanib.

Niet beoordeeld: de dextromethorfanconcentratie kan stijgen door CYP2D6-remmers zoals kinidine, bupropion en terbinafine.

Memantine kan het risico op bijwerkingen verhogen.

De sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

HOESTPRIKKELDEMP.MIDD., EXCL COMB.PREP. MET EXPECTORANTIA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN
R05DA04
R05DA07

Referenties

 1. Qualiphar, SmPC Tussipect 9-10-2019, www.cbg-meb.nl
 2. STADA Consumer Health Deutschland GmbH, SmPC Silomat® DMP gegen Reizhusten, Lutschpastillen (49060.00.00), 06/2022
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 19-11-2020
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 12-11-2020

Wijzigingen

 • 04 oktober 2022 16:40: Dosering aangepast naar SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering