Levamisol

Stofnaam
Levamisol
Merknaam
Elmisol
ATC code
P02CE01
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Levamisol is de levo-isomeer van tetramisol, een krachtig anthelminticum dat voor het eerst werd geïntroduceerd in 1966. Levamisol wordt al lang als anthelminticum gebruikt en is actief tegen de meeste pathogene nematoden. Het medicijn is bijzonder effectief geweest bij ascariasis, en is ook gebruikt bij mijnworm- en pinworminfecties. Levamisol heeft enige activiteit tegen Strongyloides aangetoond en is in sommige rapporten effectief geweest bij de behandeling van toxoplasmose en cutane leishmaniasis.

Huidige onderzoeken naar levamisol zijn echter gericht op het effect ervan op de immuunrespons. Van levamisol is gemeld dat het een verminderde T-celactiviteit stimuleert en versterkende effecten heeft op de functies van B-lymfocyten en macrofagen. In verschillende onderzoeken heeft levamisol geresulteerd in een herstel van vertraagde overgevoeligheidsreacties bij kankerpatiënten (IBM Corporation 2020 ).

Farmacokinetiek bij kinderen

De volgende mediane (IQR) steady state populatie farmacokinetische parameters zijn gevonden in 38 kinderen van 2 tot 13 jaar (mediaan 21 kg en 6,3 jaar), na orale toediening van 2,5 mg/kg om de dag (Kreeftmeijer-Vegter et al. 2015):

Cmax 438,3 (316,5 – 621,8) ng/ml
Tmax 1,7 (1,3 – 2,0) uur
2,6 (2,1 – 3,7) uur
Cl/F 44 (RSE 8,5) l/uur/70 kg
Vd/F 236 (RSE 13,3) l/70 kg

IQR = interquartile range

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Levamisol is niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 5 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Steroïdgevoelig nefrotisch syndroom
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [2]
   • 2,5 mg/kg/dosis om de dag. Max: 150 mg/dosis.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Leukopenie en gastrointestinale ongemakken zijn beschreven. Daarnaast zijn zeldzame gevallen van cutane vasculitis beschreven. (KDIGO richtijn)

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree, obstipatie, nervositeit, slapeloosheid, depressie, trombocytopenie, neutropenie, leukopenie en agranulocytose al dan niet gepaard gaande met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, rillingen en vermoeidheid.

Zelden hoofdpijn, duizeligheid, spier- en gewrichtspijn, pancreatitis, leuko-encefalopathie en neuropathie met symptomen als verwardheid, geheugenverlies, slaperigheid, jeuk, tintelingen, spierzwakte, spraakstoornissen, convulsies en coma, ontsteking van de huid, ontsteking in de mond, verandering in reuk, bittere smaak in mond en overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, jeuk, angio-oedeem en een benauwd gevoel op de borst.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Overgevoeligheid.
Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornis vanwege het ontbreken van gegevens.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Levamisol is in verband gebracht met agranulocytose. Het optreden van agranulocytose gaat veelal vergezeld van een griepachtig syndroom (koorts, rillingen etc.). Soms echter is het asymptomatisch. Een griepachtig verschijnsel kan ook optreden zonder agranulocytose. Men dient de patiënt te instrueren alle griepachtige symptomen onmiddellijk te melden. Geadviseerd wordt elke 4 weken het bloedbeeld te controleren. (oude SmPC Ergamisol)

 

 

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: kan de werking van fenytoïne versterken.
Combinatie met alcohol wordt ontraden omdat dit kan leiden tot ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken.

ANTHELMINTHICA TEGEN NEMATODEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Albendazol

Eskazole
P02CA03
P02CA01
AVERMECTINES

Ivermectine (oraal)

Stromectol
P02CF01

Referenties

 1. Kreeftmeijer-Vegter AR, et al , Population pharmacokinetics of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. , Br J Clin Pharmacol. , 2015, 80(2), 242-252
 2. KDIGO , Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis, Kidney Int, 2012, Vol 2(Suppl 2), 139-274
 3. Jansen Cilag BV, SmPC Ergamisol (RVG 14850) 12 juni 2002 - license revoked by manufacturer
 4. Elmas, A. T., et al, Short- and long-term efficacy of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome, Int Urol Nephrol, 2013, 45 (4), 1047-55
 5. Gruppen, M. P., et al, A randomized clinical trial indicates that levamisole increases the time to relapse in children with steroid-sensitive idiopathic nephrotic syndrome, Kidney Int, 2018, 93 (2), 510-518
 6. Pravitsitthikul, N., et al, Non-corticosteroid immunosuppressive medications for steroid-sensitive nephrotic syndrome in children., Cochrane Database Syst Rev, 2013, (10), Cd002290
 7. IBM Corporation. , 2020 Levamisole. In: In depth answers , Available from: www.micromedexsolutions.com Subscription required to view., [database in the internet]. Greenwood village (CO):
 8. Informatorium Medicamentorum, Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, verminderde nierfunctie, interacties., Geraadpleegd 25 jun 2020

Wijzigingen

 • 05 november 2020 15:03: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering