Levamisol

Stofnaam
Levamisol
Merknaam
ATC code
P02CE01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Levamisol is niet geregistreerd in Nederland.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Importeren vanuit buitenland

Eigenschappen

Levamisol heeft een immunomodulerende werking. 

Kinetische gegevens

De volgende mediane (IQR) steady state populatie farmacokinetische parameters zijn gevonden in 38 kinderen van 2 tot 13 jaar, na toediening van 2,5 mg/kg om de dag (Kreeftmeijer-Vegter et al. 2015):

Cmax 438,3 (316,5 – 621,8) ng/ml
Tmax 1,7 (1,3 – 2,0) uur
2,6 (2,1 – 3,7) uur
Cl/F 44 (RSE 8,5) l/uur/70 kg
Vd/F 236 (RSE 13,3) l/70 kg

IQR = interquartile range

Doseringen

Steroïdgevoelig nefrotisch syndroom
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [2]
   • 2,5 mg/kg/dosis, om de andere dag, max: 150 mg/dosis.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

ANTHELMINTHICA TEGEN NEMATODEN

BENZIMIDAZOOLDERIVATEN

Albendazol

Eskazole
P02CA03
P02CA01
AVERMECTINES

Ivermectine (oraal)

Stromectol
P02CF01

Bijwerkingen bij kinderen

Leukopenie en gastrointestinale ongemakken zijn beschreven. Daarnaast zijn zeldzame gevallen van cutane vasculitis beschreven. (KDIGO richtijn)

Bijwerkingen algemeen

Soms misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree, obstipatie, nervositeit, slapeloosheid, depressie, trombocytopenie, neutropenie, leukopenie en agranulocytose al dan niet gepaard gaande met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, rillingen en vermoeidheid.

Zelden hoofdpijn, duizeligheid, spier- en gewrichtspijn, pancreatitis, leuko-encefalopathie en neuropathie met symptomen als verwardheid, geheugenverlies, slaperigheid, jeuk, tintelingen, spierzwakte, spraakstoornissen, convulsies en coma, ontsteking van de huid, ontsteking in de mond, verandering in reuk, bittere smaak in mond en overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag, jeuk, angio-oedeem en een benauwd gevoel op de borst.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid.
Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornis vanwege het ontbreken van gegevens.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Levamisol is in verband gebracht met agranulocytose. Agranulocytose gaat meestal gepaard met griepachtige symptomen, maar kan ook asyptomatisch verlopen. Geadviseerd wordt elke 4 weken het bloedbeeld te controleren. (oude SmPC Ergamisol)

 

 

Interacties

Niet beoordeeld: kan de werking van fenytoïne versterken.
Combinatie met alcohol wordt ontraden omdat dit kan leiden tot ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Referenties

 1. Kreeftmeijer-Vegter AR, et al , Population pharmacokinetics of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. , Br J Clin Pharmacol. , 2015, 80(2), 242-252
 2. KDIGO , Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis, Kidney Int, 2012, Vol 2(Suppl 2), 139-274
 3. Informatorium Medicamentorum, Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, verminderde nierfunctie, interacties., Geraadpleegd 25 jun 2020
 4. Jansen Cilag BV, SmPC Ergamisol (RVG 14850) 12 juni 2002 - license revoked by manufacturer
 5. Elmas, A. T., et al, Short- and long-term efficacy of levamisole in children with steroid-sensitive nephrotic syndrome, Int Urol Nephrol, 2013, 45 (4), 1047-55
 6. Gruppen, M. P., et al, A randomized clinical trial indicates that levamisole increases the time to relapse in children with steroid-sensitive idiopathic nephrotic syndrome, Kidney Int, 2018, 93 (2), 510-518
 7. Pravitsitthikul, N., et al, Non-corticosteroid immunosuppressive medications for steroid-sensitive nephrotic syndrome in children., Cochrane Database Syst Rev, 2013, (10), Cd002290

Wijzigingen

 • 25 juni 2020 13:39: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering