Indifferente oogdruppels/zalf (kunst tranen; methylcellulose, hypromellose, carbomeer, povidon)

Stofnaam
Indifferente oogdruppels/zalf (kunst tranen; methylcellulose, hypromellose, carbomeer, povidon)
Merknaam
Vidisic, Thilo-Tears, Liposic, Dry Eye ooggel, Duratears, Artelac, Duratears Z, Duratears Free, Protagens 2%, Vidisic PVP, Oculotect, Hylan
ATC code
S01XA20

Indifferente oogdruppels/zalf (kunst tranen; methylcellulose, hypromellose, carbomeer, povidon)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De ooggel vormt een bevochtigende transparante film op het oogoppervlak en beschermt het tegen uitdroging.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er zijn geen farmacokinetische parameters bij kinderen bekend.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Uitdroging van het hoornvlies:
Kinderen en adolescenten: 1 druppel in de conjunctivaalzak 1-5 dd

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Hypromellose: Oogdr. 3 mg/ml; 3,2 mg/ml; Artelac bevat cetrimide en fosfaatbuffer; Artelac EDO bevat alleen fosfaatbuffer; Hypromellose bevat benzalkoniumchloride en boorzuur. Hypromellose monofree bevat alleen boorzuur.
Producten met carbomeer 980 of 974P. 2 mg/g; 3 mg/g. Vidisic en liposic bevatten cetrimide; Dry-eye ooggel en Thilo-tears bevatten benzalkoniumchloride.
Methylcellulose: Oogdr. (4000 mPa.s) 5 mg/ml (0,5%); Conserveermiddel: thiomersal.
Duratears: Oogdr.: Dextran 70 1 mg/ml, Hypromellose 3 mg/ml. Conserveermiddel: polyquaternium-1.
Duratears Z: Oogzalf: vloeibaar paraffine 30 mg/g, wolvet 30 mg/g, witte vaseline 940 mg/g.
Polyvidon: Oogdr. 20 mg/ml (2%) 50 mg/ml (5%). Duratears free bevat boorzuur; Oculotect bevat benzalkoniumchloride en boorzuur. Oculotect unidose bevat alleen boorzuur. Protagens bevat benzalkoniumchloride en boorzuur. Protagens Mono bevat alleen boorzuur. Vidisic PVP Ophtiole bevat cetrimide en fosfaatbuffer.

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Verminderde traansecretie/uitdroging
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3] [4]
   • 1 druppel(s)/dosis, zo nodig max elk uur.
   • Pas indifferente gel of druppels met conserveermiddelen niet vaker dan 4 dd toe, omdat de conserveermiddelen (vooral benzalkonium) toxisch kunnen zijn voor het cornea-epitheel.(NHG standaard Het rode oog)

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wazig zien, oculair ongemak, korstvorming op de ooglidrand, oogirritatie. Periorbitaal en conjunctivaal oedeem, pijn en jeuk aan het oog, oculaire hyperemie, verhoogde traanproductie. Contacteczeem.

Verder zijn gemeld: episcleritis, plakkende oogleden, stippen op de cornea. Lokale overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Aanhoudende/verergerende of veranderende klachten: als irritatie, pijn en roodheid van het droge oog aanhoudt of verergert of veranderingen in het gezichtsvermogen optreden of verergeren, de behandeling staken en een oogarts raadplegen. Verergering van klachten of steeds vaker moeten druppelen kan een gevolg zijn van irritatie of overgevoeligheid voor conserveermiddelen.

Conserveermiddelen: oogdruppels met conserveermiddel (vooral benzalkoniumchloride) kunnen het epitheel van de cornea beschadigen, vooral bij frequent of langdurig gebruik. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist bij gebruik van benzalkonium-bevattende kunsttranen, omdat dit conserveermiddel bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Contactlenzen: draag alleen contactlenzen tijdens behandeling na overleg met de oogarts. Vidisic PVP oogdruppels bevatten het conserveermiddel cetrimide, dat kan neerslaan op zachte contactlenzen: vóór toediening zachte contactlenzen uitnemen; deze kunnen ca. 15 min na druppelen weer worden ingezet. Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens. Bij frequent druppelen (≥ 4×/dag) kan de hoeveelheid benzalkoniumchloride die is opgeslagen in de lens en door 'wash out' weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien de oogdruppels met benzalkoniumchloride meer dan driemaal per dag worden gebruikt. Bij zachte contactlenzen en ≤ 3×/dag druppelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2017/2018, Healthbase).

Corneacalcificaties: bij een aanmerkelijk beschadigde cornea kan het gebruik van fosfaathoudende oogdruppels leiden tot corneacalcificaties.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: kunst tranen kunnen de werking van andere oogpreparaten verlengen.

OVERIGE MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OVERIGE MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK
S01XA21
S01XA

Referenties

 1. Bolsius EJM et al, NHG standaard Het rode oog , www.richtlijnen.nhg.org, 2017
 2. Bausch & Lomb Pharma nv , SmPC Artelac (RVG 32370) 14-08-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Allergan Pharmaceuticals Ireland, SmPC Cellufluid oogdruppels (RVG 33209) 15-5-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Bausch & Lomb Pharma nv, SmPC Liposic ooggel 2 mg/g ( RVG 107234) 14--11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 11 jun 2020
 6. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 11 jun 2020

Wijzigingen

 • 17 juni 2020 11:19: Nieuwe monografie om alle soorten kunst tranen te combineren in 1 monografie

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering