Mercaptamine oculair

Stofnaam
Mercaptamine oculair
Merknaam
Cystadrops
ATC code
S01XA21
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

< 2 jaar: Off-label
> 2 jaar: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Afzettingen van cystinekristallen in het hoornvlies bij cystinose:
> 2 jaar:  4 dd 1 druppel in elk oog tijdens de wakkere uren. Doseerinterval tussen 2 druppels 4 uur. 

Eigenschappen

Oculair toegediend mercaptamine vermindert de ophoping van cystinekristallen in het hoornvlies. Het werkt cystineafbrekend, door de omzetting van cystine in cysteïne en gemengde disulfiden van cysteïne-cysteamine. Oraal mercaptamine heeft geen invloed op de cystine-afzettingen in het hoornvlies, omdat het hoornvlies niet gevasculariseerd is waardoor cysteamine de cystinekristallen in het hoornvlies niet bereikt

Farmacokinetiek

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Behandeling van afzettingen van cystinekristallen in het hoornvlies bij cystinose
 • Oculair
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [4]
   • In elk oog:  1 druppel(s)/dosis 4 x maal daags tijdens wakkere uren.
   • Doseerinterval tussen 2 doseringen minimaal 4 uur. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oogdruppel (als hydrochloride) 3,8 mg/ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK

OVERIGE MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK

Indifferente oogdruppels/zalf (kunst tranen; methylcellulose, hypromellose, carbomeer, povidon)

Vidisic, Thilo-Tears, Liposic, Dry Eye ooggel, Duratears, Artelac, Duratears Z, Duratears Free, Protagens 2%, Vidisic PVP, Oculotect, Hylan
S01XA20
S01XA

Bijwerkingen bij kinderen

Bij kinderen zijn de bijwerkingen gelijk (frequentie, aard en ernst) aan die bij volwassenen.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): meestal van voorbijgaande aard en licht tot matig in ernst: pijn, jeuk en irritatie van het oog, wazig zien, oculaire hyperemie, verhoogde traanproductie, oogafscheiding. Ongemak op de indruppelplaats waaronder plakkerige ogen en plakkerige wimpers; laatste oogdruppel minimaal 30 minuten voor het slapengaan toedienen om plakkerige ogen ’s ochtends te vermijden.

Vaak (1-10%): abnormaal gevoel in het oog, droge ogen, corpus-alienum-gevoel, oedeem en irritatie van het ooglid, verslechtering van het gezichtsvermogen, hordeolum.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij gebruik van oogdruppels met benzalkoniumchloride is bij droge ogen of een beschadigde cornea toezicht vereist, omdat benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Benzalkoniumchloride kan zachte contactlenzen doen verkleuren en vanuit de traanfilm worden opgenomen in de zachte contactlens. Bij frequent druppelen (≥ 4x/dag) kan de hoeveelheid benzalkoniumchloride die is opgeslagen in de lens en door wash-out weer is vrijgemaakt, een dermate hoge concentratie geven dat een schadelijk effect op de cornea niet kan worden uitgesloten. Draag daarom geen zachte contactlenzen indien oogdruppels met benzalkoniumchloride meer dan driemaal per dag worden gebruikt. Bij zachte contactlenzen en ≤ 3 ×/dag druppelen en bij harde contactlenzen: uitnemen tot 15 minuten na druppelen (Bron: Commentaren Medicatiebewaking 2017/2018, Healthbase).

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. Recordati Rare Diseases, SmPC Cystadrops ( EU/1/15/1049) 16-10-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 16 dec 2020
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 16 dec 2020
 4. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke., Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases, Springer, 2006

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering