Pyridoxaal fosfaat

Stofnaam
Pyridoxaal fosfaat
Merknaam
ATC code
A11HA06
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Vitamine B6 wordt in het lichaam gefosforyleerd tot in hoofdzaak pyridoxalfosfaat, dat als co-enzym vooral betrokken is bij het metabolisme van aminozuren. Pyridoxalfosfaat is tevens belangrijk voor de synthese van verschillende aminen (bv. GABA) die in het centrale zenuwstelsel de rol van neurotransmitter vervullen en voor de vorming van hemoglobine. 

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen gegevens beschikbaar

Label dosisadvies Kinderformularium

Unlicensed

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Er is geen geregistreerd produkt in Nederland

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 10 mg (doorgeleverde bereiding A15)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Pyridoxine afhankelijke epilepsie
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [3]
   • Startdosering: 10 mg/kg/dag in 1 dosis
   • Onderhoudsdosering: Bij geen effect binnen 24 uur ophogen naar  30 - 50 mg/kg/dag in 4 - 6 doses.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist die ervaring heeft met gebruik van pyridoxaalfosfaat voor deze indicatie.
    CAVE: bij een switch van pyridoxine naar pyridoxaalfosfaat moet de pyridoxine gestaakt worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Apneu, verlengde cerebral depressie na initiele dosis.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pyrodoxine: 
Zelden (0,01-0,1%): allergische reacties, jeuk, huiduitslag en roodheid van de huid. Verder is gemeld: perifere sensorische en sensomotorische neuropathie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij IV toepassing dienen reanimatie en IC opname mogelijk te zijn ivm risico op apneu en cerebrale depressie

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Pyridoxine
Bij langdurig gebruik en/of hoge doseringen kunnen ernstige sensorische en sensomotorische perifere polyneuropathie optreden.

Bij plotseling staken van chronisch gebruik van 200 mg pyridoxine of meer per dag kunnen symptomen van afhankelijkheid optreden

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Interacties Pyridoxine:

Niet relevant: pyridoxine versnelt reeds in kleine doses (vanaf 5 mg) de perifere omzetting van levodopa, waardoor de dopaminerge werking van levodopa wordt geantagoneerd; het antagonisme wordt opgeheven door combinatie van levodopa met een decarboxylaseremmer. Doseringen hoger dan 5 mg per dag mogen niet worden gegeven aan patiënten die levodopa zonder decarboxylaseremmer gebruiken.

Niet beoordeeld: pyridoxine-antagonisten, zoals cycloserine, hydralazine, isoniazide en penicillamine kunnen de behoefte aan pyridoxine verhogen. Pyridoxine in een dosering vanaf 50 mg per dag werkt antagonistisch ten opzichte van isoniazide.

OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN
A11HA05

Nicotinamide

Vitamine B3
A11HA01
A11HA02

Riboflavine

Vit B2
A11HA04
A11HA03
A11HA08

Referenties

 1. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke, Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases,, Spinger , 2006
 2. Wang HS et al, Pyridoxal phosphate is better than pyridoxine for controlling idiopathic intractable epilepsy, Arch Dis Child. , 2005, May;90(5), 512-5
 3. Baxter P. , Pyridoxine or pyridoxal phosphate for intractable seizures?, Arch Dis Child, 2005, May;90(5), 441-2
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen, bijwerkingen), Geraadpleegd 09-12-2019
 5. Informatorium Medicamentorum, (interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 09-12-2019

Wijzigingen

 • 26 mei 2023 12:25: Waarschuwing toegevoegd aan de indicatie pyridoxine afhankelijke epilepsie om pyridoxine en pyridoxaal fosfaat niet gelijktijdig te gebruiken.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering